Toepasbaarheid van roterend begrazen als instrument voor C-sekwestratie en biodiversiteittoename in Vlaanderen

Looptijd
/
Financiering
Vlaamse overheid - Departement Omgeving
Onderzoeksproject

Toepasbaarheid van roterend begrazen

Vanuit de input van landbouwers en aangevuld met wetenschappelijke inzichten willen we richtlijnen opstellen die andere landbouwers kunnen helpen en stimuleren om ook aan de slag te gaan met roterend begrazen. 

Graslandmanagement heeft een belangrijke invloed op biodiversiteit en C-sekwestratie. Hoe Belgische landbouwers dit graslandmanagement toepassen in de praktijk en hierbij focussen op zowel klimaatbehoud als economisch rendement hebben we niet goed in beeld. Een minderheid van onze landbouwers combineert beide doelstellingen. Dit project brengt de ervaringen, behoeftes, vragen en uitdagingen van deze pionierslandbouwers scherp in beeld. Via interactieve uitwisseling wordt praktijkkennis zichtbaar, en kan deze praktijkkennis verder groeien. 

stock koeien in weide

Onze partners

Dit initiatief is een samenwerking tussen Wervel vzw, Odisee Hogeschool en ILVO.

Project roterend/regeneratief begrazen

Wil je meer weten over dit project?