Actualisatie-examen Koeltechniek

De Vlaamse overheid verplicht bedrijven om een certificering te behalen als ze werken uitvoeren aan koelinstallaties met een 'nominale koelmiddelinhoud' van 3 kg of meer. Dit om de uitstoot van koelinstallaties die gevuld zijn met gefluoreerde broeikasgassen (HFK's) of ozonlaagbrekende stoffen (HCFK's) te beperken.
Alle koeltechnici van koeltechnische bedrijven die effectief werken aan dergelijke koelinstallaties moeten een geldig certificaat bezitten om veilig te kunnen werken en de emissies van koelmiddelen te vermijden.
Je kan je certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek actualiseren bij Odisee!   

Koeltechniek

Voor wie?

Als je wil inschrijven voor het actualisatie-examen moet je over een Vlaams erkenningsbewijs of geldig Europees certificaat beschikken. Deze erkenning werd verleend voor onbepaalde duur.  Om de 5 jaar moet je als koeltechnicus wel een actualisatie-examen afleggen om je huidig certificaat te verlengen.

Inhoud

Het actualisatie-examen bestaat uit één theoretisch onderdeel met betrekking tot de relevante milieuwetgeving en technologie inzake koeltechniek en duurt 1 uur.

Het actualisatie-examen bevat geen praktijkexamen!

Opfrissingscursus + actualisatie-examen

Om je slaagkansen te verhogen kun je deelnemen aan een opfrissingscursus van 2 halve dagen vooraleer jouw examen af te leggen. 

De opleiding en het examen worden verschillende keren ingericht gedurende het academiejaar. De exacte lesdata en examendata vind je via "Wanneer?" en de knop "Ik schrijf me in voor deze opleiding!".

Erkenning

Odisee is door het Vlaams Gewest erkend als opleidingscentrum voor koeltechnieken.

Door te slagen voor het examen van koeltechnicus behaal je een Europees certificaat in de koeltechniek dat onbeperkt geldig is. Indien je slaagt voor het initiële examen maar niet erkend wil worden in het Vlaams Gewest, reikt het opleidingscentrum enkel een Europees certificaat uit. Met dit Europees certificaat alleen is het niet toegelaten om in het Vlaams Gewest te werken. Gelieve expliciet te vermelden bij inschrijving indien je geen Vlaamse erkenning wenst!

Om administratief in orde te zijn voor Vlaanderen zal de bevoegde Vlaamse overheidsdienst (OMG) jaarlijks een retributie aanrekenen. Een overschrijvingsformulier wordt dan opgestuurd naar de geslaagde in het examen. Na betaling ben je dan in orde met de wetgeving.

 

Warmtepompen

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Contacteer ons! Wij zullen je graag een antwoord geven. 

Jongen - Gele muts