Behoud BBK/T Ouderenzorg

Jaarlijks organiseren we een aantal studiedagen in functie van het behoud van hun beroepsbekwaamheid of -titel (BBK-BBT).

We richten ons in eerste instantie tot verpleegkundigen in de ouderenzorg. Maar ook andere zorgprofessionals die zich wensen bij te scholen in de ouderenzorg zijn welkom!

Behoudsdagen ouderenzorg

Iets voor jou?

Deze vorming is geschikt voor verpleegkundigen, ergotherapeuten, animatoren, pastoraal werkers en andere zorgverleners in de ouderenzorg en palliatieve zorg.

Aankondiging studiedagen

We organiseren in het kader van BBKT Ouderenzorg in 2022-2023 deze studiedagen:

  • Soft skills in ouderenzorg: hoe er zijn met al jouw voelsprieten (donderdag 1 december 2022 op Campus Aalst)
  • Ouderenmis(be)handeling (donderdag 15 juni 2023 op Campus Sint-Niklaas)

Zet de data alvast in je agenda! Meer inhoudelijke info volgt via deze webpagina.

Programmacoördinator

Els Messelis is maatschappelijk werker, gerontoloog, schrijfster en docent aan Odisee Advanced Education te Brussel. Ze verrichtte wetenschappelijk onderzoek en verzorgde voor diverse doelgroepen vorming en training rond het thema Ouderenzorg.

Verbindend communiceren

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - nadenkend