Blind positioneren in de klassieke radiologie - TMB en VPK

Deze interactieve en praktijkgerichte navorming richt zich tot technologen medische beeldvorming en verpleegkundigen die professioneel actief zijn op een dienst radiologie.

Je leert aan de hand van landmarks de positie van patiënten en de röntgenbuis klassieke röntgenopnames maken zonder doorlichting. Door de volgehouden aandacht op de hoeveelheid stralingsbelasting van medische oorsprong op de patiënt/cliënt wordt “blind positioneren” steeds belangrijker. Het FANC heeft hiervoor ook speciale aandacht in haar nieuwe KB. 

Blind positioneren verpleegkundigen
Blind positioneren in de klassieke radiologie - Technologen MB en verpleegkundigen

Iets voor jou?

Technologen medische beeldvorming en verpleegkundigen die professioneel actief zijn op de dienst radiologie.

Programma

In deze navorming leer je blind positioneren, inclusief alle informatie die je nodig hebt om deze procedures met zo weinig mogelijk stralingsbelasting uit te voeren, zoals:

 • het correct uitvoeren van procedures;
 • correct toepassen van de technologie;
 • gebruik maken van landmarks;
 • handvaten voor beeldanalyse.

Je krijgt de basisprincipes mee van technologie, beeldherkenning, beeldvorming. A.d.h.v. opgestelde skeletten, modellen, 3D-weergaven en tekeningen wordt jouw kennis over de musculoskeletale anatomie bijgestuurd. Dit is nodig om het blind positioneren zo goed mogelijk toe te passen en onder de knie te krijgen. De radiologische XR procedures voor skelet krijg je theoretisch uitgelegd en mag je praktisch trainen in een skillslab met medestudenten (zonder straling) en antropomorfe fantomen. 

Theorie en praktijk

De navorming omvat 4 dagen theorie en 2 dagen praktijk.

De praktijklessen gaan door in het zeer goed uitgeruste skillslabs van de opleiding Medische Beeldvorming en Radiotherapie.

Je kan ook enkel het theoriegedeelte volgen.

Theorie

We behandelen de meest voorkomende procedures van klassieke röntgenonderzoeken van het skelet, abdomen en thorax, inclusief  DO's & DONT's, TIPS & TRICKS van een doorgewinterde lesgever!

 • Basisprincipes van de radiologische terminologie en positionering
 • Hoe zit een röntgenbuis in elkaar en hoe pas je de technologie van de röntgenbuis toe in de dagdagelijkse praktijk?  Bijvoorbeeld: toepassing anode-heeleffect.
 • Wat is het verschil tussen een primaire stralenbundel en verstrooiing van secundaire stralen?
 • Hoe onstaat een röntgenbeeld?
 • Wat is summatieve beeldvorming?
 • Hoe zit de oriëntatie van een röntgenbeeld in mekaar, van projectie op beeldreceptor tot het beeldscherm?
 • Kan je met het aanpassen van instelparameters je projectiebeeld beïnvloeden?
 • Wat is het verschil tussen standaard-, alternatieve en bijkomende opnames?
 • Ken je nog alle radioanatomische structuren?
 • Handvaten aan voor beeldanalyse met wetenschappelijke evaluatiecriteria

Praktijk

Alle theoretisch aangeleerde radiologische procedures van de klassieke skeletopnames worden geoefend onder medestudenten (zonder straling) en op antropomorfe fantomen uitgevoerd met röntgenstraling.

 • Gebruik van hulpmaterialen bij positionering van patiënten en beeldreceptoren
 • De kwadratenwet bewijzen en toepassen
 • Hoeveel stralen houdt een loodschort tegen?
 • Waar sta je het best in de röntgenzaal tijdens doorlichting?
BP

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze navorming is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de navorming is die je zoekt? Schrijf je dan vlug in via onderstaande link.

Jongen - Gele muts