Diagnose en beoordeling van bestaande betonstructuren

Bestaande betonnen balkon-constructies die een bepaalde levensduur bereikt hebben,  hebben nood aan een duurzaam onderhoud en/of herstel.

Inspection prior to the repair is critical in the entire process.

Binnen het PWO-project Balcon-e werd een protocol ontwikkeld om de conditie van uitkragende betonnen balkons te bepalen en te beoordelen. Binnen deze tweedaagse opleiding lichten we dit protocol toe en demonstreren we de ontwikkelde rekentools. Je gaat naar huis met deze nieuwe rekentools en veel nieuwe inzichten in het draagvermogen en de duurzaamheid van bestaande balkons!

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

Beton - Continue

Deze opleiding is achter de rug. Toch geïnteresseerd?

Situering

Een bouwgolf aan betonconstructies uit de jaren '70 bereikt stilaan de ontwerplevensduur van 50 jaar. In de media lezen we steeds vaker over falende betonconstructies en meer bepaald het neervallen van balkonconstructies.

De gevolgen van dit falen zijn zowel op menselijk, economisch als maatschappelijk vlak groot. Het is daarom cruciaal om op een kwalitatieve en objectieve wijze de constructieve veiligheid van deze gewapende betonnen elementen in kaart te brengen en de oorzaak en de omvang van eventuele schade te bepalen. Pas als de restlevensduur en het actueel draagvermogen op een objectieve manier bepaald is kan men overgaan tot een  duurzaam onderhoud en/of herstel van de verouderde en/of beschadigde betonconstructies 

Inhoud

Deze opleiding focust op bestaande uitkragende betonnen balkons van (residentiële) gebouwen. Het recent afgerond PWO-project Balcon-e van Odisee en partners vormt de basis van deze opleiding.

In het opgemaakte protocol stellen de onderzoekers een strategie voor die de gebruiker kan helpen bij het uitvoeren van een onderzoek naar betonnen balkons. Op die manier is de gebruiker in staat om een een diagnose te stellen en beoordeling van de actuele toestand te bekomen (de conditie), waaruit  een herstel- en/of onderhoudsadvies kan volgen. Hierbij bestuderen en evalueren we zowel de duurzaamheid als het draagvermogen.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot alle stakeholders betrokken in de schadediagnose, de beoordeling en het herstel van betonconstructies:

 • medewerkers en ingenieurs van studieburelen, 
 • technisch raadgevers van controle-organisaties en verzekeringsmaatschappijen,
 • personeel van overheidsinstellingen,
 • medewerkers van onderzoekscentra,
 • werf- en projectleiders binnen de betonherstelwereld,
 • medewerkers van dienstverleners, leveranciers en betonherstelaannemers,
 • studenten binnen een opleiding Bouw.

Inhoud eerste lesnamiddag

 • Toelichting protocol ter beoordeling van uitkragende betonnen balkons met bespreking van veel voorkomende schade-beelden en schademechanismen bij balkons (i.e. vademecum der gebreken)
 • Demonstratie en gebruik van de ontwikkelde rekentool ter bepaling van de conditiescore van de uitkragende balkons op basis van de ernst, de omvang en de intensiteit van de vastgestelde schade
 • Inzicht in duurzaamheid van bestaande balkons en restlevensduurinschatting met betrekking tot initiatie en propagatie van wapeningscorrosie

Inhoud tweede lesnamiddag

 • Inzicht in en evaluatie van het draagvermogen van de actuele toestand van bestaande balkons
 • Beschrijving van de semi-probabilistische rekenmethodiek, demonstratie  en gebruik van de ontwikkelde rekentool ter inschatting van het draagvermogen in de actuele toestand waarin het balkon zich bevindt
 • Je ontvangt de ontwikkelde ‘draagvermogen’ rekentool.
Bouw in afstandsonderwijs 2
 1. 1

  Korte bio van de vier lesgevers

  Bart Craeye is docent aan de Universiteit Antwerpen en de Odisee Hogeschool met expertise in betontechnologie, duurzaam ontwerp van nieuwe betonstructuren, diagnose&beoordeling van bestaande constructie en financiële en milieu-gerelateerde evaluatie binnen de betonsector. Binnen de Belgische BetonGroepering is hij lid van de commissie Vorming en de Raad van Bestuur. Hij is (co-)auteur van meer dan 50 publicaties in (inter)nationale vakliteratuur.

 2. 2

  Peter Minne is hoofdlector aan de Universiteit KU Leuven Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Zijn onderwijsopdrachten situeren zich in de domeinen van gewapend beton, metselwerk en bouwmaterialen. Zijn onderzoeksactiviteiten liggen voornamelijk in het domein van betontechnologie. De belangrijkste onderwerpen zijn: mix design van beton, deeltjespakkingsmodellen en duurzaamheid van beton. Hij is verantwoordelijk voor de samenwerking met industriële partners en  federaties.

 3. 3

  Robby Caspeele is hoofddocent aan de Universiteit Gent in het vakgebied Constructieve veiligheid. Hij is auteur of co-auteur van meer dan 250 publicaties in nationale en internationale tijdschriften en congrespublicaties. Zijn vakgebied omvat constructieve betrouwbaarheidsanalyse en risicomanagement, constructieve robuustheid, de constructieve beoordeling van bestaande constructies, analyse van betonconstructies, normalisatie en kwaliteitscontrole, simulatietechnieken en grootschalige proeven. Hij is lid van talrijke nationale en internationale commissies en werkgroepen. Hij is o.a. voorzitter van de Belgische spiegelcommissie voor de Eurocodes en is actief als voorzitter of lid bij verschillende internationale organisaties zoals fib, JCSS, CEN.

 4. 4

  Lydia Wittocx is werkzaam als bouwkundig inspecteur bij SGS Belgium. Zij was projectmedewerker gedurende het Balcon-e project en stond in voor de ontwikkeling van de tools ter bepaling van de conditie en het draagvermogen van uitkragende balkons. 

Praktische info op een rijtje

Waar, wanneer, hoeveel kost het, wie moet ik contacteren?
Je vindt alle praktische informatie hieronder. 

 • Waar?

  Deze tweedaagse opleiding gaat door op Campus Aalst, Kwalestraat 154, 9320 Aalst. 

  Wanneer?

  Deze opleiding wordt momenteel niet ingericht.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor deze opleiding bedroeg in totaal € 550. Dit omvatte het inschrijvingsgeld voor beide studienamiddagen voor € 440 (incl. koffiepauze en studiemateriaal) en toegang tot de inspectietool voor € 110. 
  Wanneer meerdere werknemers van een zelfde bedrijf/organisatie deze opleiding volgen, zal slechts 1 keer een toegang tot de inspectietool worden aangerekend. Deze korting kan worden toegekend enkel en alleen als de inschrijvingen tegelijkertijd worden aangeleverd. Gelieve hiervoor contact op te nemen met mevr. Carlien Moens.

 • Info voor studenten

  Studenten die zijn ingeschreven in een hoger onderwijsinstelling kunnen deelnemen aan de opleiding als er nog voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Registreren kan reeds, en ten laatste 2 weken voor de start van de opleiding krijg je bevestiging of je toegelaten wordt tot de opleiding.

  Als student kan je gebruik maken van een studentenkorting. Het studiegeld voor de opleiding bedraagt € 200 voor Odisee studenten en € 220 voor studenten aan een andere hoger onderwijsinstelling. Dit omvat deelname aan de 2 studienamiddagen en toegang tot de inspectietool.

 • Attest van deelname

  Na deelname en volledige betaling van het studiegeld ontvang je een attest van deelname.

Onze partners

 • Odisee Hogeschool, Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie, DUBiT Onderzoekskern
 • KU Leuven, Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Onderzoeksgroep Bouwmaterialen en Constructies
 • UGent, Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen, Labo Magnel-Vandepitte
 • UAntwerpen, Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen, EMIB Onderzoeksgroep
 • SGS Belgium

Met dank aan

 • Logo Belgische Betongroepering
 • Belgische vereniging van specialisten in herstelling, bescherming, en versterking van beton

Lees meer over Blikopener.

Blikopener - hogescholen partners in innovatie

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.

 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden
2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen
3. Samenwerkend leren
4. Sociale binding
5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Contacteer ons! Wij zullen je graag een antwoord geven. 

volwassen student en studente
Disclaimer

Odisee Hogeschool en degenen die aan deze opleiding hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de opleiding en bijhorende documenten en tools. Toch kan niet worden uitgesloten dat de inhoud onjuistheden bevat. De gebruiker aanvaardt daarvoor het risico. Odisee Hogeschool sluit, mede ten behoeve van de auteurs, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit dit gebruik. De gebruiker zal Odisee vergoeden en vrijwaren m.b.t. alle vorderingen, en m.b.t. alle bedragen die worden betaald met het oog op de regeling van een geschil met een derde partij die om het even welke schade lijdt die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten van de gebruiker die gebruik maakt van de documenten en tools gerelateerd aan deze opleiding.

DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren