Kaatje Klank: Klankbewustzijn en verklanken voor kleuters

Kaatje Klank 2.0. Kaatje klank in de VOLLEDIGE KLEUTERSCHOOL!

Werken met klanken en letters in de volledige kleuterschool.

Wil je meer weten over hoe je met klanken en letters aan de slag kan, van de eerste tot en met de derde kleuterklas?

Wil je weten welke activiteiten en spelletjes echt effectief zijn en welke niet?

Wil je weten waarom klankbewustzijn, letters en spontaan schrijven zo belangrijk zijn in de kleuterklas, en wat de rol van articulatie en executieve functies hierbij is?

Vraag je je af hoe je het klank- en letterverhaal speels en boeiend kan aanbrengen, zodat je ook taalzwakkere en jonge kleuters op hun niveau kan motiveren en stimuleren?

En: wil je kennis maken met de lieveling van alle kleuters, handpop Kaatje Klank?

Dan is deze navorming over 'Kaatje Klank' iets voor jou!

Kaatje Klank 2.0 klein

Kaatje Klank

Iets voor jou?

Kleuteronderwijzers (van eerste tot derde kleuterklas), leerkrachten van het eerste leerjaar, zorgondersteuners, zorgcoördinatoren en directies.  We raden aan om de vorming met twee leerkrachten van dezelfde school te volgen.

Kaatje Klank?

De taaleducatieve en methode-onafhankelijke didactiek 'Kaatje Klank' stimuleert op een speelse en doelgerichte manier de voorbereidende technische leesvaardigheden van kleuters.

Samen met Kaatje Klank en haar vriendjes beleven de kleuters allerlei spannende klank- en letteravonturen. Ze oefenen speels de letter-tekenkoppeling en de auditieve klankbewustzijnsvaardigheden die van belang zijn om te leren lezen.

Kaatje Klank 2.0. hanteert een systematische aanpak, en is uitgebreid met een leerlijn van de eerste tot de derde kleuterklas. De didactiek houdt bovendien rekening met de belangrijke rol die articulatie en executieve functies tijdens deze eerste stapjes in het leesproces spelen. 

Kaatje Klank werd uitgewerkt, herwerkt en uitgetest in diverse klascontexten in het kader van de PWO-onderzoeksprojecten ‘Spreken verfijnen in de kleuterklas1’ en ‘Klank Klaar voor de leesstart2’, gefinancierd door Odisee en in samenwerking met KU Leuven, VUB  en Onderwijscentrum Brussel.

De onderzoeksprojecten maken deel uit van het Onderzoekscentrum De Taalbouwers van Odisee. De Taalbouwers voeren praktijkgericht onderzoek in samenwerking met het kleuter-, lager en secundair onderwijs. De onderzoeksprojecten focussen zowel op mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid. We analyseren de huidige praktijk, ontwerpen instrumenten en methodieken en streven een diepgaand inzicht na in de voorwaarden die leiden tot een succesvolle professionalisering.

Programma

Tijdens de navorming verkennen we met een kookmetafoor de wetenschappelijke achtergrond en de didactische principes die aan de grondslag liggen van Kaatje Klank.

We krijgen inzicht in de meest effectieve activiteiten om aan klankbewustzijn en andere voorbereidende technische leesvaardigheden te werken én bekwamen ons ook in het stapsgewijs begeleiden van deze activiteiten. We besteden hierbij speciale aandacht aan de begeleiding van kleuters met een verhoogd risico op leesproblemen.

De navorming bestaat uit 3 halve dagen.

Klank klaar

Dag 1

Op dag 1 kom je te weten wat klankbewustzijn, letterkennis, letter-tekenkoppeling en spontaan schrijven is en waarom dit belangrijk is. Je ontdekt welke klankbewustzijnstaakjes ertoe doen in het kleuteronderwijs. Je krijgt inspiratie en materialen om rond klankbewustzijn, letterkennis, letter-tekenkoppeling en spontaan schrijven te werken in het kleuteronderwijs. 

Na dag 1 probeer je een activiteit uit in de eigen klaspraktijk met de aangereikte materialen van de lesgevers.

Dag 2

Op dag 2 krijg je inzicht in de leerlijn ‘voorbereidende technische leesvaardigheden’ van de jongste tot de oudste kleuters. Je ontdekt hoe je kleuters stapsgewijs en doelgericht kunt begeleiden tijdens klank- en letteractiviteiten. Je maakt uitgebreid kennis met de didactiek, de website en de materialen rond handpop Kaatje Klank en de kindvriendelijke avonturen die ze beleeft. 

Na dag 2 probeer je opnieuw enkele activiteiten uit in de eigen klaspraktijk met de aangereikte materialen van de lesgevers. Je stuurt een opname en/of fotomateriaal van de activiteiten in de eigen klaspraktijk op.

Dag 3

Op dag 3 reflecteer je met behulp van de docent over de try-out in de eigen klaspraktijk. Je bekwaamt je verder in het begeleiden van klankbewustzijns- en letteractiviteiten. Je komt te weten hoe je risicokleuters met problemen op vlak van articulatie en executieve functies kunt ondersteunen tijdens klank- en letteractiviteiten.

Docenten

Marlies Algoet is onderzoeker, taaldocent en praktijkbegeleider aan de lerarenopleiding 'bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs' (Hogeschool Odisee, campus Brussel & Aalst). Ze maakt handleidingen voor kleuter, lager en secundair onderwijs. Ze is coördinator van het Postgraduaat Leescoach en coacht leraars en scholen in het opstellen van een leesbeleidsplan. Ze is gek op het schrijven van gedichten, verhalen en poppenspelen.

 

Lieve Van Severen is sinds 2012 onderzoeker - taaldocent - praktijkbegeleider aan de lerarenopleiding 'bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs' (Hogeschool Odisee, campus Aalst). Lieve verdiepte zich tijdens haar doctoraatsonderzoek in de taalontwikkeling van jonge kinderen. Ze is al sinds 2013 betrokken bij het praktijkonderzoek ‘Kaatje Klank’ en wil élke kleuter onderdompelen in de wondere wereld van klanken en letters.

 

Evelien Gheeraert is sinds 2019 taaldocent – praktijkbegeleider aan de lerarenopleiding ‘bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs’, ‘bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (via werkplekleren)’ (Hogeschool Odisee, campus Brussel). Evelien werkte van 2006 – 2019 als onderwijsondersteuner voor Onderwijscentrum Brussel en deed zo veel praktijkervaring in de kleuterklas en het eerste leerjaar op. Het goed (voorbereiden op het) leren lezen van kinderen is voor Evelien een heel boeiende uitdaging.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Jongen - Gele muts