Mentoring en coaching

POSTGRADUAAT WORDT VANAF 2023-2024 EEN MICRODEGREE MENTOR IN AANVANGS- EN LOOPBAANBEGELEIDING

Aanvangsbegeleiding, begeleiding van teamontwikkeling en loopbaanbegeleiding

In de complexe context van het onderwijs heeft elke startende leraar recht op een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding. Maar ook ervaren leraren en het lerarenteam vragen voortdurend professionalisering en begeleiding in hun loopbaan. Deskundige mentoren spelen hierin een sleutelrol! De opleiding Mentoring en coaching bereidt je voor, geeft je inzicht in en reikt je vaardigheden aan in de begeleiding van leraren en van het team, doorheen hun hele loopbaan.

Ontdek allerlei werk- en leerbegeleidingstechnieken en versterk zo de groeikracht van alle leraren en van het team, waardoor de integratie van starters in de school versoepeld wordt en allerhande innovatieve processen in gang gezet kunnen worden. Leer hoe je een professionaliserings- en begeleidingsplan kan opzetten en uitvoeren voor en met het hele schoolteam.

Met Odisee Continue bieden wij een uitgebreid aanbod aan iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

Odisee Continue opleiding avondonderwijs Mentoring en coaching
Mentoring en coaching

Iets voor jou?

Deze opleiding is geschikt voor mentoren actief in lager en secundair onderwijs, zorgcoördinatoren, leidinggevenden of anderen binnen onderwijs die een professionaliseringsbeleid opzetten in hun school, met specifieke aandacht voor aanvangs- en loopbaanbegeleiding.

Ben je beleidsondersteuner, leraar of schoolleider en op zoek naar verbreding en verdieping? Lees dan zeker alles over onze opleiding Banaba Schoolontwikkeling op onderstaande pagina of ontdek ons aanbod specifiek voor schoolleiders.

Opbouw

Het programma omvat 20 studiepunten (SP) en bestaat uit 4 opleidingsonderdelen.

Je kan:

- het volledige programma volgen: de 4 opleidingsonderdelen vormen de Microdegree Mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding

- één of meerdere opleidingsonderdelen volgen

Aanpak

We staan stil bij alle mogelijke aspecten van continue loopbaanbegeleiding en kwaliteitsvolle coaching van collega’s over kortere of langere termijn. We maken gebruik van meerdere werkvormen: contactsessies, supervisie, reader, presentaties en praktijkgerichte opdrachten. 

Het totale programma omvat 15 lesdagen versoreid tussen begin oktober en eind mei.

Aanvangs- en loopbaanbegeleiding (6 SP) - 20 contacturen

In dit opleidingsonderdeel onderzoeken we welke noden en behoeften, uitdagingen en bedreigingen starters ervaren. We vergelijken startposities bij beginnende collega’s (ook zij-instromers) en leraren in opleiding.  We onderzoeken hoe we de professionele groei van alle leraren in het team versterken. We verkennen hoe een structuur uit te bouwen voor loopbaanbegeleiding zodat ook ervaren leraren uitgedaagd en ondersteund blijven.

We maken een profielfoto van een mentor aan de hand van takenpakketten, functiebeschrijvingen en de verwachtingen van alle betrokkenen. We verkennen de plaats en de rol van de mentor in een schoolteam en zoeken naar mogelijkheden en beperkingen eigen aan de functie. We verkennen wat we nodig hebben om ons vaardig en stevig te voelen in de (nieuwe) functie en hoe we in verbinding met onszelf op een zelfstandige, creatieve manier de functie kunnen invullen.

Reflecteren en reflectie stimuleren (4 SP) - 18 contacturen

We starten met de vraag ‘wat is reflecteren’ en ‘wat is het verschil met coachen/evalueren’. Aan de hand hiervan reiken we verschillende theoretische kaders (Reflectiecirkel van Korthagen, Leercirkel van Kolb, logische niveaus van Diltz) en reflectiemethodieken aan.

Coachen van collega's (5 SP) - 26 contacturen

In dit opleidingsonderdeel komen de algemene communicatieregels aan bod alsook communicatievaardigheden en -technieken. Daarnaast maak je kennis met verschillende kaders en achtergronden voor begeleidende gesprekken (feedback, slechtnieuws, omgaan met weerstand) en leer je verschillende supervisie- en intervisietechnieken gebruiken.

Professionaliseren van het team (5 SP) - 18 contacturen

Het schoolteam als professionele leergemeenschap is een sterke hefboom voor kwaliteitsontwikkeling en een stimulerende omgeving voor startende leraren. We baseren ons op de verwachtingen van de overheid ten aanzien van professionalisering in het onderwijs en op onderzoeksresultaten en theoretische modellen over effectieve professionalisering van leraren om het navormingsplan en het professionaliseringsbeleid van je eigen school te onderzoeken en te versterken.

Docenten

Mieke Bogaerts, schoolcoach bij Stichting Leerkracht Nederland, lesgever BanaBa Schoolontwikkeling en met diverse vooropleidingen in supervisie en coaching.

Gert Bourgeois, ervaren mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding en lerarenopleider voor zij-instromer.

Ria De Sadeleer, expert professionaleringsbeleid en praktijkonderzoek.

Raf Sondervorst, docent aan de Lerarenopleiding van Odisee en al jaren verbonden aan het postgraduaat Mentoring en coaching.

Daarnaast komen ook gastsprekers  getuigen vanuit hun expertise.

Mentoring en coaching 2

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle informatie m.b.t. het Microdegree Mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding.

 • Waar?

  De opleiding vindt plaats op campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel. Sommige lessen worden online gegeven.

  Bij voldoende inschrijvingen uit die regio zullen we de vaardigheidstrainingen ‘coachen van collega’s’ en ‘reflecteren en reflectie stimuleren’ ook op onze campus in Aalst

 • Toelatingsvoorwaarden

  Deze opleiding richt zich tot iedereen die in het bezit is van een bachelordiploma en die over relevante ervaring in het onderwijs beschikt. Indien je niet de volledige opleiding wenst te volgen en toch ondergedompeld wil worden in de basisprincipes van aanvangs- en loopbaanbegeleiding, raden we aan om de onderdelen 'Coachen van collega's' en 'Aanvangs- en loopbaanbegeleiding' te volgen. Je kan ook inschrijven voor een apart onderdeel.

 • Getuigschrift

  Wie de volledige opleiding volgt en dit succesvol afrondt, ontvangt het getuigschrift 'mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding' en verwerft voor deze opleidingsonderdelen een creditbewijs.

  Wie één of meerdere onderdelen succesvol afrondt, verwerft voor deze onderdelen een creditbewijs dat vrijstellingen biedt voor latere opleidingen.

 • Studiegeld

  De inschrijvingsprijs omvat een vaste kost van ongeveer € 250 en € 12 per studiepunt. Voor de volledige opleiding komt dit op ongeveer € 490 (plus cursusmateriaal van ongeveer € 50).

 • Inschrijven

  Wens je graag 1 of meerdere modules te volgen?

  Meld je alvast aan bij ria.desadeleer@odisee.be of schrijf in via de website Odisee.be voor de Microdegree Mentor in aanvangs- en loopbaanbegeleiding.

  Inschrijven microdegree (volledig programma) of microcredentials (onderdelen - creditcontract)

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

volwassen student en studente
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren