Nefrologische verpleging

De opleiding Nefrologische verpleging biedt je een volledige visie op de nefrologie, m.b.t. kennis, vaardigheden en attitudes voor de nefrologische verpleegkundige.

Je ontdekt hoe je de kwaliteit van zorg kunt waarborgen en verbeteren. Zo kun je beantwoorden aan de meest recente ontwikkelingen op technisch, medisch en farmacologisch gebied.

Nefrologische verpleging

Iets voor jou?

Deze opleiding richt zich tot verpleegkundigen die reeds actief zijn in de nefrologie, meer bepaald in de dialyse– en transplantatiecentra en nefrologische eenheden.

Andere kandidaat-cursisten worden enkel toegelaten mits een gegronde motivatie en dienen vooraf contact te nemen met de de opleidingscoördinator.

Doelstellingen

  • Een volledige visie bieden op de nefrologie, m.b.t. kennis, vaardigheden en attitudes voor de nefrologisch verpleegkundige.
  • De individuele en professionele bekwaamheid van de nefrologisch verpleegkundige vergroten.
  • De kwaliteit van zorg waarborgen en verbeteren, om te kunnen beantwoorden aan de meest recente ontwikkelingen op technisch, medisch en farmacologisch gebied.
  • Een interactief forum bieden voor uitwisseling van ervaring en kennis.

Programma

Het programma omvat een theoretisch en een praktisch luik, samen 12 lesdagen. De opleiding wordt afgerond met een evaluatiedag bestaande uit een theorie-examen en de presentatie van een praktijkwerkstuk.

  • Het theoretisch deel omvat 8 lesdagen (56u) en omvat biomedisch, sociaal, verpleegkundig, sociaal en menswetenschappelijk aspecten van de nefrologische verpleging.
  • Het praktijkgericht deel bestaat uit 4 dagen (28u) en omvat klinische bezoeken aan dialysecentra in Vlaanderen en een praktijkgerichte opdracht met verpleegkundige relevantie.
  • Evaluatie: theoretisch examen en schriftelijke neerslag (paper) van het praktijkwerkstuk.

Locatie

Deze opleiding vindt plaats op Odisee - Campus Aalst, Kwalestraat 154 te 9320 Aalst.

Lesmomenten

Theorie: 8 lesdagen, telkens op donderdag van 9u tot uiterlijk 17u.
Data: 18 en 25 november, 2, 9 en 16 december 2021, 13, 20 en 27 januari 2022.   

Praktijkstage: 4 dagen in diverse dialysecentra van Vlaanderen.
Periode: februari - maart 2022

Examen: maart 2022

 

Studiegeld

Het studiegeld voor deze opleiding bedraagt € 700.

Ben je lid van ORPADT vzw dan betaal je € 600.
In dat geval noteer je bij inschrijving in het 'opmerkingveld' dat je lid bent van ORPADT + je lidnummer. 

Deze prijzen zijn inclusief syllabi en drank bij koffiepauzes. 

Samenwerking

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met ORPADT vzw, een Belgische, Nederlandstalige beroepsvereniging van paramedisch personeel uit de nefrologische sector.

Heb je nog een vraag?

Neem dan vlug contact op met Ann Jaques, programmacoördinator van deze navorming.

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Kom je graag eens langs om ze te stellen? Kom dan naar een infodag!

Meisje - luisterend naar muziek