Permanente vorming voor energiedeskundigen type A

In 2022 moeten energiedeskundigen type A verplicht 6 uur permanente vorming volgen met ‘vrije’ inhoud.  

Odisee ontwikkelde op basis van de input van het Vlaams Energieagentschap over deze thematieken een opleiding van 6 uur. Het volgen van deze opleiding voldoet aan de bijscholingsverplichting voor 2022.

Permanente vorming voor energiedeskundigen

Iets voor jou?

Deze navorming richt zich specifiek tot energiedeskundigen type A  in het kader van de verplichte jaarlijkse bijscholing. De opleiding telt mee voor 6 uur verplichte vorming met vrije inhoud, waardoor je voldoet aan de vereisten voor de permanente vorming in 2022.

 

Praktische organisatie

Deze opleiding kan zowel onder vorm van WEBINAR als in contactonderwijs worden aangeboden.

Je beschikt over een eigen laptop waarmee je op de EPC-software kan werken. Je zorgt ervoor dat je kan inloggen op de oefensoftware. SketchUp kan eventueel worden gebruikt voor het oplossen van de case.

Tijdens het WEBINAR is een tweede scherm handig om gelijktijdig de les te kunnen volgen en de oplossing in te voeren in de software. Je kan eventueel een tablet gebruiken als tweede scherm.

Inhoud

Aanpassingen inspectieprotocol 2022 - Case EPC kNR  - Toelichting invoering EPC grote niet-residentiële eenheden:

 • Toelichting, duiding en voorbeelden bij de wijzigingen bij de invoering van het EPC 2022.
  Duur:  2 uur
 • Case kleine niet-residentiële eenheid.
  Volledige opgave met beschrijving, plannen en bewijsstukken voor een kNR.
  Analyse van de opgave en bijgevoegd document en voorbereiding van de oplossing.
  Ingave in de software en analyse van het proefcertificaat.
  Duur: 3 uur
 • Invoering van het EPC voor de (grote) niet-residentiële eenheden.
  Beleid en toepassingsgebied.
  Taak van energiedeskundige type D.
  Kort overzicht van de methodiek.
  Duur: 1 uur.

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze opleiding is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? 

Dan kun je  meteen inschrijven. 

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Contacteer ons. Wij zullen je graag een antwoord geven. 

Jongen - Gele muts