Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Forensische zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg die verleend wordt aan personen met een psychiatrische stoornis die een strafbaar feit gepleegd hebben en bij wie een groot risico op recidive is.  Forensische zorg kan een combinatie zijn van beveiliging en behandeling in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) of in een psychiatrisch ziekenhuis of centrum steeds met het oog op een maximale maatschappelijke re-integratie.

In deze module maak je kennis met de diverse aspecten van forensische zorg: wetgeving, organisatie, diagnostiek, therapeutische kaders, behandelingsvormen, resocialisatie. We hebben ook ruim aandacht voor vaak moeilijke rol van de zorgverlener in dit traject. We doen dit aan de hand van thema's als 'veilig contact', zelfzorg, omgaan met machteloosheid.

De module is opnieuw doorspekt van heel wat praktijkrelevante casussen die je helpen met de transfer van de nieuwe inzichten naar je eigen dagdagelijkse praktijk. 

De eerstvolgende editie van deze module staat gepland in academiejaar 2024-2025. Wil je er graag bij zijn, schrijf je dan snel in!

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

PG GG - Forensische zorg - Continue
Module Forensische zorg

Iets voor jou?

Deze module richt zich tot zorg- en hulpverleners (masters, bachelors, HBO5) in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen.

Aanpak

De module is opgebouwd uit 5 thematische lesdagen:

 • Dag 1: Wetgeving, taboes en stigma's.
 • Dag 2: Organisatie van de forensische zorg.
 • Dag 3: Therapeutische kaders in de forensische zorg
 • Dag 4: Rehabilitatie, resocialisatie, partnerschappen en sociale kaart.
 • Dag 5: Farmacologie en zelfzorg

Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg

Deze module maakt deel uit van het postgraduaat Geestelijke gezondheidzorg en telt 4 studiepunten. Wie minimum 20 studiepunten behaalt, zal het postgraduaatgetuigschrift Geestelijke gezondheidszorg behalen. 

Dag 1: Wetgeving, taboes en stigma's

Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving omtrent forensische zorg is een belangrijk instrument in het begeleiden van zorgvragers in een forensische setting. Wat zijn rechten en plichten van de patiënt en wat is het wettelijk kader waarbinnen je als organisatie en zorgverlener kan handelen?  

Taboe, stigma en detentieschade
Er heerst anno 2022 nog een groot taboe omtrent forensische zorg, ook bestaan er verschillende stigma’s die het herstel van onze zorgvragers bemoeilijken. Het concept detentieschade zal aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden tastbaar gemaakt worden voor de cursisten.

Dag 2: Organisatie van de forensische zorg

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)
In 2014 werd het eerste Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) te Gent opgericht, niet veel later in 2017 volgde nog een FPC in Antwerpen. In totaal bieden beide FPC’s zorg aan 446 zorgvragers. Je maakt kennis met het ontstaan van de FPC’s alsook met hun werking. 

Forensische zorg in psychiatrische ziekenhuizen/centra
Forensische zorg beperkt zich niet enkel tot FPC’s, ook in psychiatrische ziekenhuizen en centra bestaan er “forensische bedden”. We belichten de belangrijkste elementen bij het begeleiden van forensische zorgvragers in een psychiatrisch ziekenhuis of centrum.

Dag 3: Therapeutische kaders in de forensische zorg

In de forensische zorg is het therapeutisch aanbod gebaseerd op verschillende theoretische modellen. We gaan o.m. dieper in op:

 • Risk-Need-Responsivity Model 
 • Good Lives Model 
 • Milieutherapie
 • Sociaal-emotionele ontwikkelingsschaal
 • CAT-project - dieren in zorgsettings - assistentiedieren

Dag 4: Rehabilitatie, resocialisatie, partnerschappen en sociale kaart

Rehabilitatie en resocialisatie zijn belangrijke begrippen in de forensische zorg. Samen met de zorgvrager kijken naar mogelijkheden en perspectieven exploreren voor de toekomst is een essentieel onderdeel van een hersteltraject.

Inzicht in de sociale kaart en het opzetten van partnerschappen zijn van fundamenteel belang om het resocialisatieproces te begeleiden en te ondersteunen.

Dag 5: Farmacologie en zelfzorg

Farmacologie
Bij een behandeltraject in de forensische zorg hoort vaak medicatie. Als hulpverlener is het interessant om de vaakst voorkomende medicatie te kennen alsook de vaak typerende bijwerkingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden verwerf je verdiepende kennis in de farmacologie.

Zelfzorg en omgaan met machteloosheid
Als hulpverlener voel je, je vaak machteloos en bots je vaak tegen muren. Deze muren kunnen in de interactie met een zorgvrager zijn maar evengoed binnen het resocialisatietraject waar stigma’s nog sterk aanwezig zijn in de maatschappij. Je krijgt concrete tools aangereikt om aan zelfzorg te doen maar ook tools om als team om te gaan met machteloosheid.

Forensische zorg

Praktische info op een rij

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. deze module.

 • Waar?

  De module 'Forensische zorg' vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23 te 9100 Sint-Niklaas.

 • Wanneer?

  Lesdata: 29 april, 6, 13 en 27 mei en 10 juni 2025. Elke lesdag loopt van 9u-16u30.

  Je kan op dit moment reeds inschrijven voor de volledige module, later ook voor afzonderlijke lesdagen. 

 • Studiegeld 2024-2025

  - volledige module:  €550, inclusief koffiepauze, digitale syllabi en gebruik van online leerplatform.

  - afzonderlijke lesdagen:  €110, inclusief koffiepauzes en digitale syllabi. 

  De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille. Lees meer over de KMO-portefeuille bij 'studeren als zelfstandige'.

 • Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  Vlaams opleidingsverlof

  De module werd jammer genoeg niet erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

  Betaald educatief verlof 

  De module gaf in academiejaar 2022-2023 recht op 50 uren Betaald educatief verlof.

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.

 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden
2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen
3. Samenwerkend leren
4. Sociale binding
5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Overtuigd? Of blijf je graag op de hoogte?

Jongen - Gele muts
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren