Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Forensische zorg

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg die verleend wordt aan personen met een psychiatrische stoornis die een strafbaar feit gepleegd hebben en bij wie een groot risico op recidive is.  Forensische zorg kan een combinatie zijn van beveiliging en behandeling in een Forensische Psychiatrisch Centrum (FPC) of in een psychiatrisch ziekenhuis of centrum steeds met het oog op een maximale maatschappelijke re-integratie.

In deze module maak je kennis met de diverse aspecten van forensische zorg: wetgeving, organisatie, diagnostiek, therapeutische kaders, behandelingsvormen, resocialisatie. We hebben ook ruim aandacht voor vaak moeilijke rol van de zorgverlener in dit traject. We doen dit aan de hand van thema's als 'veilig contact', zelfzorg, omgaan met machteloosheid.

Deze module is opnieuw doorspekt van heel wat praktijkrelevante casussen die je helpen met de transfer van de nieuwe inzichten naar je eigen dagdagelijkse praktijk. 
 

FPC
Module Forensische zorg

Iets voor jou?

Deze module richt zich tot zorg- en hulpverleners (masters, bachelors, HBO5) in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen.

Aanpak

De module is opgebouwd uit 5 thematische lesdagen:

 • Dag 1: Wetgeving, taboes en stigma's.
 • Dag 2: Organisatie van de forensische zorg.
 • Dag 3: Therapeutische kaders in de forensische zorg
 • Dag 4: Rehabilitatie, resocialisatie, partnerschappen en sociale kaart.
 • Dag 5: Farmacologie en zelfzorg

Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg

Deze module maakt deel uit van het postgraduaat Geestelijke gezondheidzorg en telt 4 studiepunten. Wie minimum 20 studiepunten behaalt, zal het postgraduaatgetuigschrift Geestelijke gezondheidszorg behalen. 

Dag 1: Wetgeving, taboes en stigma's - 18 april 2023

Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving omtrent forensische zorg is een belangrijk instrument in het begeleiden van zorgvragers in een forensische setting. Wat zijn rechten en plichten van de patiënt en wat is het wettelijk kader waarbinnen je als organisatie en zorgverlener kan handelen?  

Taboe, stigma en detentieschade
Er heerst anno 2022 nog een groot taboe omtrent forensische zorg, ook bestaan er verschillende stigma’s die het herstel van onze zorgvragers bemoeilijken. Het concept detentieschade zal aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden tastbaar gemaakt worden voor de cursisten.

Dag 2: Organisatie van de forensische zorg - 2 mei 2023

 Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC)
In 2014 werd het eerste Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) te Gent opgericht, niet veel later in 2017 volgde nog een FPC in Antwerpen. In totaal bieden beide FPC’s zorg aan 446 zorgvragers. Je maakt kennis met het ontstaan van de FPC’s alsook met hun werking. 

Forensische zorg in psychiatrische ziekenhuizen/centra
Forensische zorg beperkt zich niet enkel tot FPC’s, ook in psychiatrische ziekenhuizen en centra bestaan er “forensische bedden”. We belichten de belangrijkste elementen bij het begeleiden van forensische zorgvragers in een psychiatrisch ziekenhuis of centrum.

Dag 3: Therapeutische kaders in de forensische zorg - 16 mei 2023

In de forensische zorg is het therapeutisch aanbod gebaseerd op verschillende theoretische modellen. We gaan dieper in op:

 • Risk-Need-Responsivity Model 
 • Good Lives Model 
 •  Milieutherapie

Dag 4: Rehabilitatie, resocialisatie, partnerschappen en sociale kaart - 30 mei 2023

Rehabilitatie en resocialisatie zijn belangrijke begrippen in de forensische zorg. Samen met de zorgvrager kijken naar mogelijkheden en perspectieven exploreren voor de toekomst is een essentieel onderdeel van een hersteltraject.

Inzicht in de sociale kaart en het opzetten van partnerschappen zijn van fundamenteel belang om het resocialiasatieproces te begeleiden en te ondersteunen.

Dag 5: Farmacologie en zelfzorg - 13 juni 2023

Farmacologie
Bij een behandeltraject in de forensische zorg hoort vaak medicatie. Als hulpverlener is het interessant om de vaakst voorkomende medicatie te kennen alsook de vaak typerende bijwerkingen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden verwerf je verdiepende kennis in de farmacologie.

Zelfzorg en omgaan met machteloosheid
Als hulpverlener voel je, je vaak machteloos en bots je vaak tegen muren. Deze muren kunnen in de interactie met een zorgvrager zijn maar evengoed binnen het resocialisatietraject waar stigma’s nog sterk aanwezig zijn in de maatschappij. Je krijgt concrete tools aangereikt om aan zelfzorg te doen maar ook tools om als team om te gaan met machteloosheid.

Forensische zorg

Meer info? Registreer je hier voor onze digitale infosessie op 23/08!

Praktische info op een rij

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. deze module.

 • Waar?

  De module 'Forensische zorg' vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23 te 9100 Sint-Niklaas.

 • Wanneer?

  Deze module omvat 5 lesdagen: 18 april, 2, 16 en 30 mei en 13 juni 2023, telkens van 9.00 tot 16.30 uur. Inschrijven voor één of meerdere losse lesdagen is ook mogelijk.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor de volledige module bedraagt € 475. Voor een losse lesdag bedraagt het studiegeld € 100. Catering tijdens de koffiepauzes, digitale syllabi en gebruik van online leerplatform zijn inbegrepen. 

  De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille. Lees meer over de KMO-portefeuille bij 'studeren als zelfstandige'.

 • Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  Vlaams opleidingsverlof

  Een aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof wordt ingediend.

  Betaald educatief verlof 

  Een aanvraag voor Betaald educatief verlof (50 uren) wordt ingediend.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Jongen - Gele muts