Radioprotectie

Werken met ioniserende stralen is niet zonder gevaar. Een basiskennis om je eigen veiligheid én die van de patiënt te waarborgen is dan ook onontbeerlijk.

De permanente vorming ‘Radioprotectie’ en ‘Nucleaire geneeskunde en radiotherapie’ beantwoordt aan de criteria die opgelegd worden door het KB dd. 21/07/2001. Dit bevat een toevoeging voor de bescherming van de bevolking en de werknemers tegen het gevaar van ioniserende straling.

Radioprotectie
Radioprotectie

Iets voor jou?

Alle werknemers die beroepsmatig ioniserende stralingen gebruiken voor diagnostische en therapeutische doeleinden zijn verplicht deze opleiding stralingsbescherming te volgen (excl. artsen). Dit geldt o.a. voor werknemers van volgende diensten: Medische Beeldvorming, radiotherapie, nucleaire geneeskunde, OK, afdeling spoedgevallen, poliklinieken…

Programma

Het basisprogramma radioprotectie bevat zowel theorie als praktijk. Het theoretisch gedeelte (40u) behandelt volgende onderwerpen: wetgeving, fysische
grondslagen, detectors en dosimetrie, radioprotectie, radiobiologie, radiopathologie en kwaliteitsborging. Het praktijkgedeelte (10u) bestaat uit een zelfstandige praktijkopdracht.

Het additioneel programma nucleaire geneeskunde en radiotherapie omvat 10 bijkomende uren voor werknemers op nucleaire geneeskunde en/of radiotherapie. Beide programma’s zijn goedgekeurd door het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle).

Basisprogramma

Dag 1: Stralingsfysica, Dr. Myriam Monsieurs, UGent

Dag 2: Detectors en dosimetrie, Prof. Dr. Nico Buls, UZ Brussel

Dag 3: Wetgeving, Prof. Dr. Peter Covens, VUB

Dag 4: Radioprotectie, Dr. Myriam Monsieurs, UGent

Dag 5: Radiobiologie en radiopathologie, Prof. Dr. Paul Meijnders, GZA/Iridium Kankernetwerk

Dag 6: Kwaliteitsborging Dr. Ir. Koen Persyn, voormalig directeur Controlatom

Dag 7: Evaluatiedag

Additioneel programma

9u - 13u : Radiotherapie
Dr. Paul Meijnders, UA/Iridium Kankernetwerk

14u - 18u: Nucleaire geneeskunde
Dr. Myriam Monsieurs, UZ Gent

Voor beide onderdelen is er aanvullend een praktijkopdracht met schriftelijk verslag.

MRI

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle informatie m.b.t. de opleiding.

 • Waar?

  2022-2023

  De additionele dag nucleaire geneeskunde en radiotherapie:  Odisee, campus Aalst, Kwalestraat 154, 9320 Aalst. 

  2023-2024

  Basismodule Radioprotectie : Odisee, campus Aalst, Kwalestraat 154, 9320 Aalst. 

  Een wegbeschrijving naar campus Aalst vind je hier

 • Wanneer?

  2022-2023

  De additionele dag nucleaire geneeskunde en radiotherapie:  8 juni 2023 van 9 tot 18 uur.

  2023-2024

  Basismodule Radioprotectie:
  Lesdagen: 5 en 19 oktober, 9 en 23 november, 7 en 14 december 2023
  Examendag:  11 januari 2024 (examendag)

  Alle lesdagen en de examendag lopen van 9 tot 16 uur.
   

 • Studiegeld

  Studiegeld 2023 - 2024
  Basisprogramma: € 600
  Additioneel programma: € 120

  Prijzen zijn steeds inclusief digitale syllabi en koffie.

 • Evaluatie en getuigschrift

  Evaluatie 

  De eindevaluatie bestaat uit inhoudstoetsen en een praktijkopdracht met schriftelijk verslag. Deze paper wordt voorgesteld aan een deskundige jury en medecursisten.

  Uitgebreide toelichting over de evaluatie krijg je op de eerste lesdag.

  Getuigschrift

  Wanneer je alle lessen volgt en minstens 50% behaalt voor de evaluatieopdracht, ontvang je het getuigschrift. (maximum 1 dag gewettigde afwezigheid is toegestaan).

  Het getuigschrift vermeldt het gevolgde programma en de verworven competenties, alsook de behaalde graad van verdienste.

 • Vlaams opleidingsverlof

  Deze navorming is erkend voor Vlaams opleidingsverlof voor 64 uren gespreid over twee modules:

  • Basisprogramma Radioprotectie: 54 uren

  • Additioneel programma Nucleaire geneeskunde en radiotherapie: 10 uren

  Deelname aan het examen is verplicht.

 • Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  De opleiding is erkend voor 64 uren gespreid over twee modules:

  • Basisprogramma Radioprotectie: 54 uren

  • Additioneel programma Nucleaire geneeskunde en radiotherapie: 10 uren

  Indien je afwezig bent, dien je een attest te kunnen voorleggen om als gewettigd afwezig beschouwd te kunnen worden.

 • KMO-Portefeuille

  De opleiding Radioprotectie is erkend voor het gebruik van KMO-Portefeuille. Het erkenningsnummer van Odisee Advanced Education is DV.O100347.

  Alle informatie m.b.t. het gebruik van KMO-Portefeuille vind je hier.

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - nadenkend