Radioprotectie

Werken met ioniserende stralen is niet zonder gevaar. Een basiskennis om je eigen veiligheid én die van de patiënt te waarborgen is dan ook onontbeerlijk.

De permanente vorming ‘Radioprotectie’ en ‘Nucleaire geneeskunde en radiotherapie’ beantwoordt aan de criteria die opgelegd worden door het KB dd. 21/07/2001. Dit bevat een toevoeging voor de bescherming van de bevolking en de werknemers tegen het gevaar van ioniserende straling.

Radioprotectie
Radioprotectie

Iets voor jou?

Alle werknemers die beroepsmatig ioniserende stralingen gebruiken voor diagnostische en therapeutische doeleinden zijn verplicht deze opleiding stralingsbescherming te volgen (excl. artsen). Dit geldt o.a. voor werknemers van volgende diensten: Medische Beeldvorming, radiotherapie, nucleaire geneeskunde, OK, afdeling spoedgevallen, poliklinieken…

Programma

Het basisprogramma radioprotectie bevat zowel theorie als praktijk. Het theoretisch gedeelte (40u) behandelt volgende onderwerpen: wetgeving, fysische
grondslagen, detectors en dosimetrie, radioprotectie, radiobiologie, radiopathologie en kwaliteitsborging. Het praktijkgedeelte (10u) bestaat uit een zelfstandige praktijkopdracht.

Het additioneel programma nucleaire geneeskunde en radiotherapie omvat 10 bijkomende uren voor werknemers op nucleaire geneeskunde en/of radiotherapie. Beide programma’s zijn goedgekeurd door het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle).

Basisprogramma

Dag 1: Stralingsfysica, Dr. Myriam Monsieur, UGent

Dag 2: Detectors en dosimetrie, Prof. Dr. Nico Buls, UZ Brussel

Dag 3: Wetgeving, Prof. Dr. Peter Covens, VUB

Dag 4: Radioprotectie, Dr. Myriam Monsieurs, UGent

Dag 5: Radiobiologie en radiopathologie, Prof. Dr. Paul Meijnders, GZA/Iridium Kankernetwerk

Dag 6: Kwaliteitsborging Dr. Ir. Koen Persyn, voormalig directeur Controlatom

Dag 7: Evaluatiedag

Additioneel programma

9u - 13u : Radiotherapie
Dr. Paul Meijnders, UA/Iridium Kankernetwerk

14u - 18u: Nucleaire geneeskunde
Dr. Myriam Monsieurs, UZ Gent

Voor beide onderdelen is er aanvullend een praktijkopdracht met schriftelijk verslag.

MRI

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - nadenkend