Referentieverpleegkundige continentiezorg

Dankzij deze theoretische en praktijkgerichte navorming kun je de patiënt met urine-incontinentie herkennen en zorg op maat aanbieden. Bovendien ontdek je hoe je je medeverpleegkundigen en andere zorgverleners optimaal kunt ondersteunen in het zorgproces.

De eerstvolgende editie is voorzien voor academiejaar 2022-2023. Je kan je hieronder al registreren op de wachtlijst! 

Continentiezorg
Referentieverpleegkundige Continentiezorg

Iets voor jou?

We richten ons tot iedereen die zich wil verdiepen in de continentiezorg. Enkel geregistreerde verpleegkundigen kunnen een getuigschrift van referentieverpleegkundige continentiezorg behalen. Niet-verpleegkundigen kunnen zich inschrijven als vrij student en zijn vrijgesteld van eindwerk en praktijktoets.

Wie enkel interesse heeft in onderzoek, diagnosestelling en behandelingstherapieën van specifieke patiëntengroepen of specifieke werksettings is welkom in de keuzemodules.

Opbouw programma

De volledige opleiding tot referentieverpleegkundige continentiezorg bestaat uit een basismodule, 3 specifieke modules, één dag kijkstage, een casusbespreking en een schriftelijk examen. Je kan ook opteren om enkel de basismodule te volgen of één van de specifieke modules. Let wel, de basismodule is steeds onderdeel van elke specifieke module.

Basismodule

De basismodule omvat 2 lesdagen en behandelt volgende thema’s: het probleem incontinentie, anatomie en fysiologie die aan de basis liggen van incontinentie, medische en verpleegkundige anamnese van incontinentie, oorzaken van urinaire incontinentie, soorten incontinentie, diagnostiek en behandeling van incontinentieWe gaan ook dieper in op specifieke incontinentieproblemen en bijhorende behandelingen en verpleegkundige aandachtspunten bij mannen, vrouwen en kinderen. Doorheen deze basismodule reiken we diverse cases en praktijkvoorbeelden aan die deze problematiek kunnen illustreren.

Module Continentiezorg bij ouderen

Deze module omvat de basismodule aangevuld met een extra dag rond kenmerken van algemene veroudering en de gevolgen daarvan voor het urinair stelsel. Vervolgens lichten we de gevolgen van het verouderen op het maag-darmsysteem toe. De incontinentierichtlijnen gericht op de oudere patiënt en terugbetalingsmodaliteiten komen uitgebreid aan bod.

Module Continentiezorg in de verpleegkundige praktijk

Deze module omvat de basismodule aangevuld met een extra dag rond huidproblemen en stomazorg bij patiënten met incontinentie. Er is uitgebreid aandacht voor verpleegkundige zorg bij gebruik van pessaria, plaatsen van catheters, begeleiding bij zelfsondage. Tot slot komt ook de kinesitherapeutische aanpak en de functie van verpleegkundig consulent aan bod.

Module Neurologie en revalidatie

Naast de inhouden van de basismodule ligt de focus van deze module op incontinentieproblemen ten gevolge van neurologische aandoeningen. We bestuderen de fysiologie, diagnostiek en behandeling van de neurogene blaas. Ook de verpleegkundige interventies voor neurogeen blaaslijden komen aan bod. Verder focussen we ons op verpleegkundige interventies voor incontinentieproblemen bij patiënten met multiple sclerose (MS) en patiënten die incontinentieproblemen ervaren ten gevolge van een CVA of dwarslaesie. Ook de faecale aanpak bij neurogeen lijden komt aan bod.

Stage

In deze opleiding krijg je de kans om 1 dag mee te lopen met een verpleegkundig specialist. Je maakt van deze stagedag een schriftelijk verslag waarin je de belangrijkste aandachtspunten weergeeft die betrekking hebben op de zorg voor patiënten met continentieproblemen.

Continentiezorg 2

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de opleiding.

 • Waar?

  De navorming vindt plaats op Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel.

 • Wanneer?

  De eerstvolgende opleiding staat gepland voor academiejaar 2023-2024.
  Data worden hier later gepubliceerd. Je kan reeds inschrijven op de wachtlijst. 

   

 • Studiegeld

  Het inschrijvingsgeld voor 2023-2024 is nog niet vastgelegd.

  De prijzen zijn inclusief digitale syllabi en gebruik van het elektronisch leerplatform.

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - luisterend naar muziek