Referentieverpleegkundige Pijn

De ‘referentieverpleegkundige Pijn’ vervult een sleutelrol binnen het multidisciplinair pijnteam van de zorginstelling. Een uitgebreide kennis van zowel medische aspecten, diverse behandelingswijzen, concrete verpleegkundige zorg als psychosociale begeleiding van patiënten met acute of chronische pijn is dan ook noodzakelijk.

De eerstvolgende editie van deze opleiding zal van start gaan in het voorjaar 2024! Je kan je hieronder al aanmelden op de wachtlijst. 

Referentieverpleegkundige Pijn
Referentieverpleegkundige Pijn

Iets voor jou?

Ben je verpleegkundige in een ziekenhuis, de residentiële zorg, thuiszorg, ...) en wil je de zorg voor de patiënt met pijn, professioneel en multidisciplinair mee helpen uitbouwen? Dan is deze navorming iets voor jou!

Programma

Pijn is een complex verschijnsel, een noodzakelijk waarschuwingssignaal en tegelijk ook een heel individueel verschillende ervaring. Pijn heeft een enorme impact op het leven en de levenskwaliteit van de patiënt.

Correcte en op maat van de patiënt aangepaste zorg en behandeling is daarom heel belangrijk. Als referentieverpleegkundige pijn werkzaam in een multidisciplinair team heb je hierbij een cruciale rol die we uitgebreid bespreken.

Deze navorming biedt jou een interactief en multidisciplinair kader om jouw inzichten en ervaringen rond de zorg en behandeling van patiënten met pijn te toetsen en te delen.

Speciale aandacht gaat uit naar pijnhandeling bij diverse doelgroepen (ouderen, kinderen), specifieke pathologieën (kankerpatiënten, … ) en uiteenlopende  contexten (thuiszorg, ziekenhuis, woonzorgcentra).

 

Docenten

Onze docenten zijn experten uit het werkveld en actief betrokken bij de zorg voor pijnpatiënten in ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg,...

Inhouden en aanpak

Volgende thema's en actuele theoretische inzichten en worden aangebracht en verduidelijkt vanuit heel praktijkrelevante casussen.

 • Profiel van de pijnverpleegkundige wetgeving, organisatie, recent onderzoek
 • Het pijnbeleid in de zorginstelling: een multidisciplinair gebeuren
  Anatomie en fysiologie van pijn
 • Acute versus chronische pijn
 • Meetinstrumenten voor acute en chronische pijn
 • Zorgpad chronische pijn
 • Pijnbestrijding en patiëntenrechten
 • Pijn bij kinderen 
 • Analgetica
 • Pijn- en symptoomcontrole
 • Meten en behandelen van acute en postoperatieve pijn + pijnpompen 
 • Loco-regionale anesthesie
 • Interventionele pijntherapie
 • Psychologische aspecten bij chronische pijn
 • Sociale aandachtspunten voor pijnpatiënten: werk,  premie's…
 • Pijn bij neurologische aandoeningen
 • Pijn in de verloskunde
 • Pijn bij wondzorg
 • Pijn op IZ en spoed
 • Pijn bij ouderen
 • Kankerpijn
 • Pijnbeleid in de palliatieve zorg
 • Zelfzorg en therapietrouw
 • Casuïstiek 

 

Examen en getuigschrift

Het examen van deze opleiding bestaat uit een theorie-examen en een casusbespreking met schriftelijke neerslag (paper) en presentatie voor de medestudenten en een jury. 

Wie met succes de opleiding afwerkt, verwerft het getuigschrift 'Referentieverpleegkundige pijn'. 

Pijn

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de opleiding.

 • Waar?

  De eerstvolgende opleiding zal doorgaan op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

 • Wanneer?

  De opleiding telt 7 lesdagen en 1 examendag, telkens op maandag.
  Elke lesdag loopt van 9 uur tot uiterlijk 16.45 uur.

  Data: voorjaar 2024, exacte data volgen hier binnenkort. 

 • Studiegeld

  Het studiegeld  wordt binnenkort vastgelegd.

  Het studiegeld omvat steeds gebruik van het leerplatform en digitale syllabi. 

 • Partner

  Het programma van deze permanente vorming is tot stand gekomen in overleg met de Belgian Pain Society (BPS).

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - luisterend naar muziek