Specialisatiemodule niveau 2 voor preventieadviseurs

Tot op vandaag komen arbeidsongevallen in onze Belgische bedrijven en organisaties nog dagelijks voor. Meestal zonder blijvende letsels, maar in sommige gevallen helaas zelfs met een dodelijke afloop. In de afgelopen 40 jaar heeft de wetgeving in kader van welzijn op het werk zeer sterk bijgedragen tot het verhogen van de veiligheid en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden waarin mensen worden tewerkgesteld.

Een sleutelfiguur in dit proces in de preventieadviseur. Hij of zij ondersteunt en adviseert de werkgever en draagt bij tot het creëren van een veilige en aangename werkomgeving. Deze opleiding is specifiek gericht op het aanreiken van de kennis en de vaardigheden nodig voor het uitoefenen van de functie van preventieadviseur.

Preventie & Milieu Academy (PMA) biedt deze opleiding aan in een samenwerking tussen Odisee Hogeschool en KU Leuven.

Je kan bij PMA deze opleidingen volgen rond het thema preventie:

  • Preventieadviseur Multidisciplinaire basismodule
  • Preventieadviseur Niveau 1
  • Preventieadviseur Niveau 2
  • Preventieadviseur Arbeidshygiëne
  • Preventieadviseur Ergonomie
  • Preventieadviseur Psychosociale aspecten van de arbeid
Man met helm en notablok in bedrijf