Veerkracht en zelfzorg voor hulpverleners

In deze opleiding ga je op zoek naar wat allemaal een impact heeft op je veerkracht. Je staat stil bij je eigen overtuigingen, krachten en valkuilen die samenhangen met je rol als hulpverlener. Daarnaast ga je in op de context die jouw functioneren beïnvloedt: het appèl en gedrag van de cliënten, de organisatiecultuur, de verwachtingen van de samenleving.

Aan de hand van zes pleidooien krijg je inspirerende hulpbronnen aangereikt om beter voor jezelf te zorgen. Die kunnen je ondersteunen bij specifieke taken zoals het mailverkeer, lastige klussen, veeleisende gesprekken, mild zijn voor jezelf, bewuste keuzes maken, …

Veerkracht en zelfzorg voor hulpverleners
Veerkracht en zelfzorg voor hulpverleners

Iets voor jou?

Medewerkers uit de brede sociale sector: sociaal werkers, opvoeders, verpleegkundigen,…

Programma

Tijdens deze vormingsdag ga je op zoek naar wat allemaal een impact heeft op je veerkracht. Je staat stil bij je eigen overtuigingen, krachten en valkuilen die samenhangen met je rol als hulpverlener. Daarnaast ga je in op de context die jouw functioneren beïnvloedt: het appèl en gedrag van de cliënten, de organisatiecultuur, de verwachtingen van de samenleving.

Aan de hand van zes pleidooien krijg je inspirerende hulpbronnen aangereikt om beter voor jezelf te zorgen. Die kunnen je ondersteunen bij specifieke taken zoals het mailverkeer, lastige klussen, veeleisende gesprekken, mild zijn voor jezelf, bewuste keuzes maken, …

Werkvorm

Theoretische kaders worden afgewisseld met momenten van uitwisseling, zelfreflectie en concrete oefeningen.

Docente

Caroline Damman is klinisch psychologe en gedragstherapeute. Ze is als docent verbonden aan Odisee Hogeschool. Daar geeft ze les, vaardigheidstraining en begeleidt ze stagiairs. Al dan niet samen met collega Bart Dewaele geeft ze vorming rond veerkracht aan hulp- en zorgverleners uit het brede werkveld. Deze vormingen zijn georganiseerd vanuit een open aanbod of worden aangeboden  op maat van een dienst of organisatie. Daarnaast begeleidt ze jongeren en volwassenen rond verschillende thema’s in haar privépraktijk.

Meer info rond veerkracht op www.stilvallengeeftveerkracht.be.

Ontdek zeker ook onze driedaagse vorming

Wil je dieper inzicht verwerven in de factoren die invloed hebben op je persoonlijke veerkracht en welke acties je kan ondernemen om je eigen acties te versterken? Dan is de driedaags  vorming 'Stivallen geeft veerkracht' iets voor jou.

Veerkracht 3
‘‘Stil staan bij hoe je in je job staat doet deugd. De cursus is een mengeling van boeiende kaders, tijd voor zelfreflectie, een herkenning van en door anderen. De cursus was een deugddoende adempauze die ervoor zorgde dat ik bewuster omga met hoe ik mijn job doe.”

“Burn-out is een relationeel proces. Deze visie spreekt mij erg aan. Het is een wisselwerking tussen hoe ik omga met mezelf, hoe de organisatiecultuur werkt en wat de samenleving van mij verwacht.”

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - nadenkend