Postgraduaat Hoofdverpleegkundige

In dit postgraduaat ontwikkel je de juiste vaardigheden om een bekwame hoofdverpleegkundige te worden die de medewerkers stimuleert, inspireert, motiveert en coacht en zo rechtstreeks de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de zorg beïnvloedt.

De eerstvolgende editie van dit postgraduaat gaat van start op 17/9/2024! Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt! 

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

PG Hoofdverpleegkundige - Continue
Postgraduaat Hoofdverpleegkundige

Iets voor jou?

We richten ons tot verpleeg- en vroedkundigen (master, bachelor, gegradueerden, HBO5) die willen starten in een leidinggevende functie of hun leiderschapscompetenties willen versterken en uitdiepen.

Toelatingsvoorwaarden

Je inschrijving wordt beschouwd als een aanvraag tot inschrijving waarna eerst de toelatingsvoorwaarden gecontroleerd worden. Je zal hiervoor gevraagd worden een aantal documenten op te laden of via mail door te sturen (diploma's, CV, aanvraagformulier). 

De toelatingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een graduaatsopleiding basisverpleegkundige (voorheen HBO5-verpleegkundige) of een bachelor of masterdiploma in de zorg.
 • Bij aanvang van de opleiding ben je reeds werkzaam als leidinggevende in de zorg (hoofdverpleegkundige, adjunct, teamleader,...) of je hebt de mogelijkheid en ambitie om op korte termijn een leidinggevende functie  op te nemen. 
 • Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, neem dan eerst contact met de opleidingscoördinator: ann.jaques@odisee.be 

   

Wat kan je verwachten?

Het postgraduaat telt 30 studiepunten (SP) en omvat zeven modules (opleidingsonderdelen) gespreid over twee academiejaren.

Je verwerft theoretische kennis over het takenpakket van de hoofdverpleegkundige. Je groei als leidinggevende komt hierbij aan bod. Bovendien maak je kennis met diverse theorieën over leidinggeven en ontdek je je persoonlijke stijl. Theoretische kennis wordt in verband gebracht met jouw ervaringen en teruggekoppeld naar het werkveld. Zo beschik je vanaf de eerste lesdag over nieuwe inzichten en tools om optimaal en doelgericht te functioneren!

Docenten

De docenten aan deze opleiding zijn experten in hun vakgebied. Zij hebben een jarenlange ervaring en brengen een actueel en praktijkgericht verhaal.

Wettelijk kader

Het programma voldoet aan het wettelijk kader dat bepaalt dat de hoofdverpleegkundige, -vroedvrouw op een verpleegafdeling een verpleegkundige is met bijkomende competenties in leidinggeven (KB 14/08/1987). Het vertrekt van de functieomschrijving en de vereiste kwalificaties beschreven in KB van 13/07/2006.

Module 1: Leidinggeven (3 SP)

 • Inzicht in verschillende rollen als leidinggevende
 • Motiveren en stimuleren, delegeren en sturen, coaching en mentoring van medewerkers
 • Inzicht in persoonlijke stijl als leidinggevende (sterke punten, minder sterke punten)

Module 2: Beleid en organisatie - Evidence-based werken (5 SP)

 • Vertaling van missie en visie binnen de organisatie naar de eigen dienst
 • Kwaliteitszorg/controle zorgkwaliteit in ziekenhuizen
 • Preventie en welzijn (veiligheid, psychosociale risico's zoals stress, overbelasting, burn-out…)
 • Budgetopvolging en zorglogistiek
 • Introductie naar evidence-based werken in een verbeterproject voor de eigen dienst

Module 3: Communicatie (5 SP)

 • Theoretische inzichten in communicatie: het communicatieproces, effectief communiceren, empathisch communiceren en hoe communiceren voor verschillende doelgroepen
 • Communicatievaardigheden: voeren van een functioneringsgesprek, een evaluatiegesprek, een selectiegesprek, ...
 • Communicatievaardigheden: voeren van een slechtnieuwsgesprek, een bemiddelingsgesprek, ...

Module 4: Teammanagement en teambeheer (6 SP)

 • Management van de verpleegeenheid
 • Werk- en personeelsorganisatie
 • Verbeteren van de werksfeer, teamdynamiek en teamcultuur
 • Omgaan met weerstand en ontevredenheid, bemiddelen, ...
 • Sturen en begeleiden van veranderingsprocessen

Module 5: Ethisch handelen (3 SP)

 • Inleiding tot relevante ethische kaders
 • Handvaten voor het voeren van ethische discussies
 • Casuïstiek: actuele ethische topics binnen de

  gezondheidszorg

Module 6: Wetgeving (5 SP)

 • Basiswetgeving van ziekenhuizen en woonzorgcentra
 • Verpleegkundige handelingen, patiëntenrechten, beroepsgeheim...
 • Opvolgen van wettelijke registraties m.b.t. verpleegkundige zorgen
 • Sociale wetgeving en arbeidsrecht 
 • Aansprakelijkheid
 • Sociale zekerheid incl. beroepsziekten

Module 7: Eindproef (3 SP)

Het postgraduaat wordt afgesloten met een geïntegreerde eindproef met presentatie voor een jury. Doorheen de opleiding word je daarbij uitgebreid geïnformeerd en gecoacht door je persoonlijke eindwerkbegeleider. 

PG Hoofdverpleegkundige 2
Meer info?

Meer info? Neem deel aan de digitale infosessie op 5 juni 2024 om 10u30

Praktische info op een rijtje!

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. het postgraduaat.

 • Waar?

  Het postgraduaat Hoofdverpleegkundige vindt plaats op campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel.

  Wanneer?

  Het programma spreidt zich over twee academiejaren, tussen september 2024 en eind juni 2026.  Alle lesdagen gaan door op dinsdag van 9 tot 16.30 uur.

 • Lesdata 2024-2026

  Hieronder een overzicht van de lesdata onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. 

  Academiejaar 2024-2025

  Module 1: Leiding geven: 17 en 24/09, 15/10/2024

  Module 2: Beleid, organisatie en EBW: 12 en 26/11, 10/12/2024, 7 en 14/01/2025

  Module 3: Communicatie: 25/2, 18/3, 1 en 29/4, 13/5/2025

  Academiejaar 2025-2026

  Module 4: Teammanagement en -beheer: 21/10, 4 en 18/11, 2/12/2025

  Module 5: Ethisch handelen: 13 en 27/1, 10/2/2026

  Module 6: Wetgeving: 3, 17 en 31/3,  21/4, 5, 12 en 19/5/2026

  Module 7: data in functie van eindwerk en examens: 7/10/2025, 9 en 16/6/2026

 • Studiegeld 2024-2025

  Het inschrijvingsgeld voor postgraduaat van 2024-2026  bedraagt
  € 2.625.

  Inbegrepen: digitaal cursusmateriaal, gebruik van het digitaal leerplatform en volgende 2 publicaties: 
  Eerste jaar: Marc Verschueren, "De hoofdverpleegkundige, inspirator voor kwaliteitsvolle zorg". 
  Tweede jaar: Ralf Caers, "HRM in essentie".

 • Evaluatie en getuigschrift

  Per module is er een specifieke evaluatieopdracht (kennistoets, paper, casuïstiek…). Het volledige postgraduaat wordt afgesloten met een geïntegreerd eindwerk.

  Als je het postgraduaat succesvol afrondt, ontvang je het postgraduaatgetuigschrift.

 • Vlaams opleidingsverlof

  Het postgraduaat is erkend voor Vlaams opleidingsverlof voor 30 studiepunten, gespreid over 2 academiejaren. In het eerste jaar volg je modules 1, 2 en 3 voor een totaal van 13 studiepunten. In het tweede jaar volg je modules 4, 5 en 6 en de eindproef voor een totaal van 17 studiepunten. Per module worden volgende studiepunten toegekend:

  • Leiding geven: 3 studiepunten
  • Beleid, organisatie en evidence-based werken: 5 studiepunten
  • Communicatie: 5 studiepunten
  • Ethisch handelen: 3 studiepunten
  • Teammanagement en -beheer: 6 studiepunten
  • Wetgeving: 5 studiepunten
  • Eindproef: 3 studiepunten

  1 studiepunt geeft recht op 4 uren Vlaams opleidingsverlof. Deelname aan het examen is verplicht.

 • Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  Het postgraduaat werd erkend voor Betaald educatief verlof.

  De opleiding geeft recht op 210 uren gespreid over twee academiejaren:

  Eerste jaar: 91 uren

  Tweede jaar: 112 uren

  Indien je afwezig bent, dien je een attest te kunnen voorleggen om als gewettigd afwezig beschouwd te kunnen worden.

 • KMO-Portefeuille

  Het postgraduaat Hoofdverpleegkundige is erkend voor het gebruik van KMO-Portefeuille. Het erkenningsnummer van Odisee Advanced Education is DV.O100347.

  Alle informatie m.b.t. het gebruik van KMO-Portefeuille vind je hier.

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.
 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Je dient steeds schriftelijk te annuleren via oae.gent@odisee.be, oae.brussel@odisee.be of rechtstreeks via je opleidingsverantwoordelijke.

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Overtuigd? Of blijf je graag op de hoogte?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit het postgraduaat is dat je zoekt? Dan kun je meteen inschrijven!

Meisje - luisterend naar muziek
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren