Postgraduaat Hoofdverpleegkundige

In dit postgraduaat ontwikkel je de juiste vaardigheden om een bekwame hoofdverpleegkundige te worden die de medewerkers stimuleert, inspireert, motiveert en coacht en zo rechtstreeks de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de zorg beïnvloedt.

Laatste plaats, wees er snel bij en schrijf nu in!

PG Hoofdverpleegkundige
Postgraduaat Hoofdverpleegkundige

Iets voor jou?

We richten ons tot verpleeg- en vroedkundigen (master, bachelor, gegradueerden, HBO5) die willen starten in een leidinggevende functie of hun leiderschapscompetenties willen versterken en uitdiepen.

Wat kan je verwachten?

Het postgraduaat telt 30 studiepunten (SP) en omvat zes modules van samen 29 lesdagen gespreid over twee academiejaren.

Je verwerft theoretische kennis over het takenpakket van de hoofdverpleegkundige. Je groei als leidinggevende komt hierbij aan bod. Bovendien maak je kennis met diverse theorieën over leidinggeven en ontdek je je persoonlijke stijl. Theoretische kennis wordt in verband gebracht met jouw ervaringen en teruggekoppeld naar het werkveld. Zo beschik je vanaf de eerste lesdag over nieuwe inzichten en tools om optimaal en doelgericht te functioneren!

Module 1: Leidinggeven

 • Inzicht in verschillende rollen als leidinggevende
 • Motiveren en stimuleren, delegeren en sturen, coaching en mentoring van medewerkers
 • Inzicht in persoonlijke stijl als leidinggevende (sterke punten, minder sterke punten)

Module 2: Beleid en organisatie - Evidence-based werken

 • Vertaling van missie en visie binnen de organisatie naar de eigen dienst
 • Kwaliteitszorg/controle zorgkwaliteit in ziekenhuizen
 • Preventie en welzijn (veiligheid, psychosociale risico's zoals stress, overbelasting, burn-out…)
 • Budgetopvolging en zorglogistiek
 • Introductie naar evidence-based werken in een verbeterproject voor de eigen dienst

Module 3: Communicatie

 • Theoretische inzichten in communicatie: het communicatieproces, effectief communiceren, empathisch communiceren en hoe communiceren voor verschillende doelgroepen
 • Communicatievaardigheden: voeren van een functioneringsgesprek, een evaluatiegesprek, een selectiegesprek, ...
 • Communicatievaardigheden: voeren van een slechtnieuwsgesprek, een bemiddelingsgesprek, ...

Module 4: Teammanagement en teambeheer

 • Management van de verpleegeenheid
 • Werk- en personeelsorganisatie
 • Verbeteren van de werksfeer, teamdynamiek en teamcultuur
 • Omgaan met weerstand en ontevredenheid, bemiddelen, ...
 • Sturen en begeleiden van veranderingsprocessen

Module 5: Ethisch handelen

 • Inleiding tot relevante ethische kaders
 • Handvaten voor het voeren van ethische discussies
 • Casuïstiek: actuele ethische topics binnen de
  gezondheidszorg

Module 6: Wetgeving

 • Basiswetgeving van ziekenhuizen en woonzorgcentra
 • Verpleegkundige handelingen, patiëntenrechten, beroepsgeheim...
 • Opvolgen van wettelijke registraties m.b.t. verpleegkundige zorgen
 • Sociale wetgeving en arbeidsrecht 
 • Aansprakelijkheid
 • Sociale zekerheid incl. beroepsziekten
PG Hoofdverpleegkundige 2

Docenten

De docenten aan deze opleiding zijn experten in hun vakgebied. Zij hebben een jarenlange ervaring en brengen een actueel en praktijkgericht verhaal.

Wettelijk kader

Het programma voldoet aan het wettelijk kader dat bepaalt dat de hoofdverpleegkundige, -vroedvrouw op een verpleegafdeling een verpleegkundige is met bijkomende competenties in leidinggeven (KB 14/08/1987). Het vertrekt van de functieomschrijving en de vereiste kwalificaties beschreven in KB van 13/07/2006.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit het postgraduaat is dat je zoekt? Dan kun je meteen inschrijven!

Meisje - luisterend naar muziek