Postgraduaat Kritieke pediatrie

NIEUW POSTGRADUAAT!

De Paediatric Intensive Care unit (PICU), ofwel de afdeling Intensieve zorg voor kinderen, staat in voor gespecialiseerde zorg voor kritisch zieke kinderen.

Ben je verpleegkundige en wil je je graag specialiseren om op deze dienst aan de slag te gaan?

Dat kan vanaf academiejaar 2024-2025!

Postgraduaat PICU
Postgraduaat Pediatric Intensive Care (PICU)

Iets voor jou?

De opleiding richt zich tot verpleegkundigen, tewerkgesteld op een PICU, die zich willen specialiseren in zorg voor kritieke kinderen. Je kunt inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt in de verpleegkunde of hiermee gelijkgesteld. Beschik je niet over die vooropleiding en wil je toch graag deelnemen, neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator.

Samenwerking

De opleiding is een gemeenschappelijk initiatief van 4 universitaire ziekenhuizen (UZ Antwerpen, UZ Brussel, UZ Gent en UZ Leuven) en 5 hogescholen (Artesis Plantijn Hogeschool, Odisee Hogeschool, Arteveldehogeschool, HoGent en UCLL).

Programma

Het postgraduaat telt 20 studiepunten en omvat 4 modules van elk 5 studiepunten.

Het programma wordt gespreid over twee academiejaren. Elke module telt 5 lesdagen, telkens een combinatie van online lesdagen en praktijkdagen in het ziekenhuis. Je kan de modules in willekeurige volgorde volgen.

Heb je alle modules gevolgd? Dan ontvang je een postgraduaatgetuigschrift.

In academiejaar 2024-2025

Haemodynamiek, cardiologie en nierfalen in pediatrie

Start september 2024 (Leuven).

Je ontvangt algemene informatie m.b.t. de organisatie, de rol en evolutie van PICU in het ziekenhuislandschap. Je verwerft kennis m.b.t. hartafwijkingen, aritmieën, pulmonale hypertensie, endocarditis, endocrinologie en bekijkt de mogelijke therapeutische opties.

Respiratoir en acute oncologie in pediatrie

Start februari 2025 (Gent).

Je bekijkt de (patho)fysiologie van de ademhaling en de oorzaken van respiratoire insufficiëntie. Alle vormen van beademingsondersteuning en de rol van respiratoire kine worden besproken. Hemoglobinepathieën, postoperatieve aspecten, informatie m.b.t. transplantatie en end-of-life decisions komen ook aan bod.

In academiejaar 2025-2026

Neurologie en trauma in pediatrie

Start september 2025 (Antwerpen).

In deze module bespreken we de oorzaken, indicaties en behandeling van neurologisch falen. Neurochirurgie, neuroradiologie, kinesitherapie en revalidatie worden behandeld. Je bestudeert ook algemeen pijnbeleid, farmacologie en medicatie.

Sepsis, shock en gastro-enterologie in pediatrie

Start februari 2026 (Brussel).

Je focust op infecties, sepsis en septische shock. De behandeling van gastro-enteritis, zowel medisch als heelkundig, multi-orgaandysfunctie, voeding en monitoring van vitale functies komen ruim aan bod.

Postgraduaat PICU 1

Partners

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

  • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.
  • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Je dient steeds schriftelijk te annuleren via oae.gent@odisee.be, oae.brussel@odisee.be of rechtstreeks via je opleidingsverantwoordelijke.

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

  • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
  • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
  • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
  • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

  • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
  • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Blijf je graag op de hoogte van ons opleidingsaanbod?

Volwassen studente