Psychosociale zorg - Aanbod op maat

Omwille van de coronapandemie staan zorg- en social professionals onder zware druk. Het was al eerder belangrijk maar COVID-19 heeft er extra aandacht op gevestigd dat niet alleen de medische zorg belangrijk is maar ook de psychosociale zorg. Psychosociale zorg gaat verder dan de zorg an sich en handelt over welbevinden, levenskwaliteit en contact met de andere.

Psychosociale zorg is niet alleen belangrijk voor de patiënten/cliënten maar ook voor de professionals die deze zorg aanbieden. Gezondheid en welzijn van professionals zijn immers onlosmakelijk verbonden met die van hun patiënten/cliënten. Het belang ervan blijkt uit de talloze initiatieven van diverse organisaties en diverse overheden.

Odisee wil daarop inspelen en extra inzetten op het ondersteunen van diverse professionals (psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, (sociaal) verpleegkundigen, huisartsen, (toegepast) gerontologen, medisch specialisten, apothekers....), in het verwerven van competenties in de psychosociale zorg

Psychosociale zorg
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Deze opleiding maakt deel uit van Continue

Continue is hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen. Je kunt kiezen uit langere opleidingen zoals bachelors, graduaten, banaba’s of postgraduaten, volledig op maat van 25-plussers. Of korte opleidingen zoals navormingen, microcredentials en studiedagen.

Continue.be is hét platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen.

Continue, dat is levenslang leren

Vormingen op maat van jouw organisatie

 • Stimuleer een open en warme communicatiecultuur
 • Verbindend communiceren rond seksualiteit en intimiteit in welzijn en zorg
 • Veerkracht en zelfzorg

Inhoud

Je kan bij ons terecht voor een vorming op maat van jouw team/organisatie. Heb je een vomingsvraag over een ander thema? Aarzel dan niet ons te contacteren, wij kijken dan graag samen hoe we deze kunnen beantwoorden.

Doelgroep

We richten ons op hulp- en zorgverleners actief in welzijn en zorg. Zowel in residentiële setting als voor zorgverleners in de thuiszorg.

Stimuleer een open en warme communicatiecultuur

Stel,...

je werkt samen met een collega die veel familiale problemen heeft en daardoor psychosociaal niet in evenwicht is. Dan lijkt het misschien logisch dat je (1) veel door de vingers ziet omdat je het wel een aangename en loyale collega vindt en (2) over je grenzen gaat of laat gaan. Maar is dit ook logisch?

je wordt geïntimideerd, gepest of je bent het slachtoffer van machtsmisbruik. Dan lijkt het misschien logisch dat je slikt om de lieve vrede te bewaren onder het mom dat ‘je er toch niets kunt aan veranderen en dat je het werk nodig hebt omdat je zopas een zware lening voor je woning hebt afgesloten’. Maar is dit ook logisch?

Achtergrond

Het is dus belangrijk dat we een balans vinden tussen kwaliteitsvolle psychosociale zorg en de emotionele impact die dit met zich meebrengt, anders ontstaat er emotionele uitputting.

Om effectieve psychosociale zorg te verlenen is het een vereiste dat we een relatie opbouwen die gebaseerd is op vertrouwen en veiligheid.

Op weg dus naar een open en warme communicatiecultuur! 

Docente

Els Messelis, maatschappelijk werker en gerontoloog, verbonden aan Odisee Hogeschool. 

Els hangt als gerontoloog een positief mensbeeld aan. Ze werkt rond levenskwaliteit van ouder wordende volwassenen en ondersteunt daar professionals graag bij.

Ze is (co) auteur van 13 boeken rond ouder worden accent op thema’s: levensverhalen, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, seksualiteit, intimiteit en huidhonger.

Programma

We willen met deze interactieve vorming inzetten op vier belangrijke pijlers:

 1. De basisprincipes van psychosociale zorg kunnen implementeren op het werk.
 2. De balans vinden tussen maximale betrokkenheid en professionele afstand.
 3. Assertief kunnen handelen.
 4. Warme zorg kunnen aanreiken met respect voor  ieders grenzen.

Praktische informatie

Het standaardaanbod van de interactieve vorming bevat een dagdeel (3 uur). Indien gewenst kunnen er aanvullend intervisiesessies worden aangevraagd. De interactieve vorming vindt plaats in jouw organisatie. 

De kostprijs voor een dagdeel bedraagt € 520, dit is inclusief docentenkost en dossierkost en exclusief verplaatsingsvergoeding € 0,3707/km. Indien je 10 mensen van je team laat deelnemen, komt dit op € 52 per deelnemer. De kostprijs voor een aanvullende intervisiesessie bedraagt € 395 per dagdeel (de dossierkost komt te vervallen). De vermelde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Gesprek

Verbindend communiceren rond seksualiteit en intimiteit in welzijn en zorg

Iets voor jou en jouw team?

Werk je  als welzijns- of zorgprofessional met oudere volwassenen? Ben je op zoek naar methodieken om de communicatie rond intimiteit en seksualiteit  te optimaliseren? Dan is deze interactieve vorming rond verbindende communicatie echt iets voor jou en jouw team!

Achtergrond

Het is een open deur intrappen als we stellen dat het aantal seksueel actieve ouder wordende volwassenen de laatste decennia is toegenomen. Het taboe om erover te spreken blijft echter hardnekkig!

Studies binnen en buiten Europa (vb. het thema ‘Seksuele gezondheid’ van de WHO) tonen aan dat er een algemene nood is aan meer toegankelijke begeleiding en zorg voor seksuele gezondheid voor (oudere) volwassenen

Daarenboven neemt het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) bij oudere volwassenen toe, vooral dan bij diegenen die een nieuwe seksuele relatie aangaan na een periode van monogamie. Daarbij maakt men zich niet langer zorgen over ‘veilig vrijen’ gezien de kans om zwanger te worden er niet meer in zit tijdens de post-reproductieve periode. Die groep houdt echter te weinig rekening met vb. mogelijke SOA’s die op de loer liggen.

Ook kennen de oudere volwassenen  meer negatieve invloeden van het ouder wordende lichaam op hun seksualiteit, alsook is het een populatie die vaker geteisterd wordt door chronische aandoeningen welke dan weer hun impact uitoefenen op de seksuele gezondheid en welbevinden.

Docente

Els Messelis, maatschappelijk werker en gerontoloog, verbonden aan Odisee Hogeschool. 

Els hangt als gerontoloog een positief mensbeeld aan. Ze werkt rond levenskwaliteit van ouder wordende volwassenen en ondersteunt daar professionals graag bij.

Ze is (co) auteur van 13 boeken rond ouder worden accent op thema’s: levensverhalen, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, seksualiteit, intimiteit en huidhonger.

SHIFT onderzoeksproject

Het Sexual Health in the Over FortyFives (SHIFT) project wil de seksuele gezondheid van oudere volwassenen verbeteren. Bij volwassenen neemt het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen immers toe, terwijl oudere volwassenen hier niet graag over praten. Via een grootschalige Europese bevraging, een expliciete focus op het verlagen van drempels voor kwetsbare oudere volwassenen en een opleidingsprogramma voor zorg- en andere professionals, streven we een positieve shift na in de seksuele gezondheid van oudere volwassenen. Deze vormig vloeit voort uit dit onderzoeksproject.

Het onderzoeksproject is een Europese samenwerking tussen regio’s in zuidoost Engeland, het noorden van Nederland en Vlaanderen. Het project wordt gefinancierd door Interreg 2 Zeeën.

Programma

We willen met deze interactieve vorming inzetten op drie belangrijke pijlers:

 1. Het creëren van een grotere bewustwording rond de thematiek door de wijze waarop we communiceren onder de loep te nemen. We doen dit aan de hand van beelden en casussen.
 2. De vaardigheden van de zorg- en andere professionals als van de oudere volwassenen rond communicatie te verhogen aan de hand van de methodiek van verbindend communiceren (Marshall B. Rosenberg). Vier stappenplan: waarnemen, emoties, behoeften en concrete acties.
 3. De methode Onder Vier Ogen ‘040’ (Sensoa) leren kennen en toepassen.

Praktische informatie

Het standaardaanbod bestaat uit 1 volledige dag in jouw organisatie. Indien gewenst kunnen er aanvullend intervisiesessies worden aangevraagd. 

De kostprijs voor een volledige dag bedraagt € 980, dit is inclusief docentenkost en dossierkost en exclusief verplaatsingsvergoeding € 0,4170/km. Indien je 10 mensen van je team laat deelnemen, komt dit op € 98 per deelnemer. De kostprijs voor een aanvullende intervisiesessie bedraagt € 395 per dagdeel (de dossierkost komt te vervallen). De vermelde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Zwanen

Veerkracht en zelfzorg

Iets voor jou en jouw team?

Ben je hulp- en zorgverlener en wil je samen met jouw team werken aan veerkracht? Dan is deze vorming iets voor jullie!

Achtergrond

Uit onderzoek van Securex blijkt dat 1 op de 10 Belgische werknemers kampt met een burn-out. Uit eerdere cijfers van de FOD Volksgezondheid blijkt dat 6% van de artsen en verpleegkundigen een burn-out heeft. Zelfs dubbel zo veel loopt een ernstig risico. Alles wijst op gelijkaardige cijfers voor welzijnswerkers. Je kunt pas goed voor iemand zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Zeker voor een hulpverlener zou zelfzorg bovenaan de agenda moeten staan. In het onderzoeksproject Stilvallen geeft veerkracht (met dank aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie) wilden we professionals aanzetten tot het verder ontwikkelen van onderlinge verbinding en versterken van veerkracht.

Veerkracht is de kracht om alert te reageren op (on)verwachte veranderingen en de moed te hebben om het best mogelijke antwoord te bieden op de uitdagingen van elke dag, met zorg en mildheid voor jezelf en met je waarden als kompas. Het is de kracht om bewust te zijn van het huidige moment en in verbinding te blijven met jezelf en met de mensen die er voor jou toe doen.

Docente

Caroline Damman is klinisch psychologe en gedragstherapeute. Ze heeft 15 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Nu is ze als docent verbonden aan de opleiding Orthopedagogie van de Odisee Hogeschool. 

Voor Stilvallengeeftveerkracht geeft ze vormingen aan hulp- en zorgverleners uit het brede werkveld rond veerkracht en zelfzorg. Deze vormingen richten zich naar de individuele hulp- en zorgverlener, naar zijn leidinggevende of worden uitgewerkt op maat van een team. Deze opdracht combineert ze met het begeleiden van jongeren en volwassenen als therapeut in haar privépraktijk.

Programma

We zien veerkracht als een tafel met verschillende poten: naarmate de poten elk op zich steviger zijn, des te groter is de totale kracht. We kunnen onze veerkracht versterken op verschillende manieren. De 6 poten zijn:  stilstaan en reflectie, waardengericht leven en werken, kiezen, mildheid, zelfmeesterschap en verbinden. 

Tijdens deze interactieve vorming vatten we elke poot op als een uitnodiging tot exploratie: op welke manier speelt het specifieke thema op dit moment in jouw leven en werk mee? We nodigen uit om erover na te denken, samen uit te wisselen en - waar gewenst - tot actie over te gaan om de eigen veerkracht en alzo de veerkracht van je team te versterken.

Praktische informatie

Het standaardaanbod bestaat uit 1 volledige dag. Indien gewenst kunnen er aanvullend intervisiesessies worden aangevraagd. De interactieve vorming vindt plaats in jouw organisatie. 

De kostprijs voor een volledige dag bedraagt € 980, dit is inclusief docentenkost en dossierkost en exclusief verplaatsingsvergoeding € 0,3707/km. Indien je 10 mensen van je team laat deelnemen, komt dit op € 98 per deelnemer. De kostprijs voor een aanvullende intervisiesessie bedraagt € 395 per dagdeel (de dossierkost komt te vervallen). De vermelde bedragen zijn vrijgesteld van BTW.

Veerkracht en zelfzorg

Nog niet helemaal gevonden wat je zocht?

Naast deze opleidingen op maat bieden we ook een ruim aanbod aan vormingen en opleidingen aan in open aanbod. Dit zijn zowel kortlopende studiedagen of seminaries als langlopende opleidingen.

Ook het Kenniscentrum voor Gezinswetenschappen binnen Odisee beschikt over heel wat expertise en biedt een waaier aan opleidingen aan. Deze korte opleidingen geven inzicht in methodieken en theorieën die nuttig kunnen zijn bij de ondersteuning van gezinnen en gezinsrelaties. Het zijn doorgaans praktische trainingen in kleine groepen waarbij de toepassing in de praktijk vooropstaat.

Alle info vind je hieronder!

Mozaïek
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren