Postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidszorg

Als zorgverlener in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding biedt aan kwetsbare groepen vind je zeker je gading in een of meerdere van onze 5 thematische modules.

PG Sociale en geestelijke gezondheidszorg
Postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidszorg

Iets voor jou?

Zorgverleners in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen.

Programma

Het Postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidzorg telt 20 studiepunten (20 SP) en omvat 5 thematische modules van elke 4 SP gespreid over 2 academiejaren.

Elke module telt 5 lesdagen die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Voor het behalen van het postgraduaatgetuigschrift heb je een minimum een bachelordiploma of gelijkgesteld, volg je vijf themamodules (vrije volgorde) en slaag je voor de evaluatieopdrachten per module. Wie niet over een bachelordiploma beschikt, kan wel deelnemen aan de afzonderlijke modules of lesdagen en verwerft een getuigschrift of deelnameattest van permanente vorming

 

Organisatie

We bieden de vijf modules aan gespreid over 2 academiejaren

Academiejaar 2021-2022
- Ethiek en zelfzorg
- Verslavingszorg, who cares?

Academiejaar 2022-2023
- Wetgeving en sociale kaart: match made in heaven
- Armoede en gezondheid
- Zorg voor sociaal en psychisch kwetsbare ouderen 

Ethiek en zelfzorg: zorg onder druk

In deze module bieden we handvaten om aan je eigen weerbaarheid en veerkracht te werken. De zorg voor kwetsbare mensen vergt immers zeer veel van de zorgverlener. Ook de context waarin gewerkt wordt, maakt het niet eenvoudig. Als zorgverlener sta je vaak onder druk, door gebrek aan tijd of ondersteuning, door te hoge werklast, prestatiedrang of registratiewoede... Velen ervaren morele stress. Hoe ga je er mee om? Hoe blijf je goede zorg geven zonder zelf in de verdrukking te komen?

Verslavingszorg, who cares?

Verslaving is een complex gegeven, een cluster van symptomen die verschillende levensgebieden raakt. De aanpak situeert zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, cure, care, risicobeperking en maatschappelijke integratie. De module zoomt in op specifieke thema’s zoals motiverende gespreksvoering, hervalpreventie en dubbele diagnose. Het zoeken naar verbinding, echt zien van de mens en niet in een hokje plaatsen staat hierbij centraal.

Wetgeving en sociale kaart: match made in heaven?

Zorgverleners binnen de sociale en geestelijke gezondheid hebben er alle baat bij goed op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving en vlot gebruik te kunnen maken van de sociale kaart. De wetgeving biedt immers het kader waarbinnen zorgverleners kunnen functioneren, zorgt voor een toetssteen bij het nemen van belangrijke beslissingen. De sociale kaart geeft een overzicht van alle instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening en is dus een belangrijke tool voor zorgverleners vooral met het oog op correcte doorverwijzing.

Armoede en gezondheid

De module ‘Armoede en gezondheid’ vertrekt vanuit onmacht, pijn en verontwaardiging over het bestaan en de gevolgen van armoede. We leren krachtgericht werken zowel in afstand als nabijheid in de zorg voor mensen in armoede. Ben je werkzaam in een residentiële setting, CGG, het psychiatrische werkveld, de thuiszorg, een wijkgezondheidscentrum, de ouderenzorg, OCMW, CAW, CLB, Kind en Gezin, een spoedafdeling… ? Dan is deze module zeker iets voor jou!

Zorg voor sociaal en psychisch kwetsbare ouderen

In de zorg voor kwetsbare ouderen is een brede en persoonsgerichte visie van belang. Ouderen ondersteunen om een goede kwaliteit van leven en psychisch welzijn te behouden bij het ouder worden is een grote uitdaging. Ben je in de gezondheidszorg werkzaam met ouderen? Dan willen we jou met deze module graag inspireren om samen zoekend te streven naar welbevinden en levenskwaliteit. Naar het bevorderen van waardigheid en het ontdekken van levenskracht in fragiliteit. Het samenspel tussen fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel is hierbij richtinggevend.

Werkveld

Het werkveld is uitvoerig betrokken bij dit postgraduaat zowel bij bepalen van de inhouden als het verzorgen van de lessen. Op die manier kunnen we een zeer praktijkgerichte en actuele opleiding geranderen!

Zingeving

Waar?

De opleiding vindt plaats door op Odisee Hogeschool - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.  Afhankelijk van de ernst van de coronasituatie zullen ook een aantal lessen online aangeboden worden.

Module Ethiek en zelfzorg

Deze module omvat 5 lesdagen: donderdagen 30 september, 14 en 28 oktober, 18 november en 2 december 2021, telkens van 9 tot 16.30 uur.
Er kan voorlopig enkel ingeschreven worden voor de volledige module, de afzonderlijke lesdagen worden later opengesteld voor inschrijving. 

Module Verslavingszorg

Deze module omvat 5 lesdagen: donderdagen 10 en 24 februari, 10, 24 en 31 maart 2022, telkens van 9 tot 16.30 uur.
Er kan voorlopig enkel ingeschreven worden voor de volledige module, de afzonderlijke lesdagen worden later opengesteld voor inschrijving. 

 

Er wordt per module geëvalueerd. De evaluatievormen worden bij aanvang van elke module toegelicht en zijn divers: reflectieverslagen, theoretische toets, permanente evaluatie, casusbespreking.
Wie een module succesvol afwerkt ontvangt een getuigschrift van de betreffende module; wie vijf modules succesvol afwerkt verwerft het postgraduaatsgetuigschrift.
Voor afzonderlijke lesdagen wordt een deelname-attest uitgereikt.

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 475 per module. Voor losse ledagen betaal je € 100 per lesdag.

Heb je nog een vraag?

Neem dan vlug contact op met Ann Jaques, de programmacoördinator van het postgraduaat.

Overtuigd? Of toch iets meer info nodig?

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Kom je graag eens langs om ze te stellen? Kom dan naar een infodag!

Meisje - nadenkend