Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module De stempel van een diagnose

Diagnoses, soms stempels genoemd, hebben een grote impact op een individu en diens context. Want wat betekent het nu om, anno 2022, een psychische kwetsbaarheid te hebben?

Vanuit een krachtgerichte basisvisie leer je de DSM-V op een kritische manier te benaderen. Verschillende pathologieën (kwetsbaarheden) zullen vanuit een bio-psycho-sociale invalshoek geëxploreerd worden.

We staan stil bij de impact op de context en de psychische kwetsbaarheden worden ook vanuit een maatschappelijke invalshoek bekeken.

De module wordt opnieuw ingericht in academiejaar 2024-2025. Wil je er graag bij zijn, schrijf dan snel in! 

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

PG GG - Stempel diagnose - Continue
De stempel van een diagnose, psychopathologie bij volwassenen en ouderen

Iets voor jou?

Dit postgraduaat richt zich tot zorgverleners (masters, bachelors, HBO5) in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen.

Programma

De module bestaat uit 5 thematische lesdagen:

Thema 1: Geschiedenis en gebruik van DSM-V en stempel van psychische kwetsbaarheid

Thema 2: Stemmingsstoornissen en angststoornissen

Thema 3: Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Thema 4: Persoonlijkheidsstoornissen

Thema 5: Psychotrauma, dissociatieve stoornissen en voedings- en eetstoornissen

Thema 1: Geschiedenis en gebruik van DSM-V en stempel van psychische kwetsbaarheid

De DSM-V: een geschiedenis
Je leert de geschiedenis van de DSM kennen. Doorheen de verschillende edities zal er stil gestaan worden bij de maatschappelijke invalshoeken van diagnoses en zal er kritisch gekeken worden naar dit diagnostisch handboek.

Van diagnose naar kwetsbaarheid?
Wat betekent het om  “een stempel te dragen”. Patiënten, cliënten en bewoners geven vaak aan dat er nog een groot taboe en stigma heerst omtrent psychische kwetsbaarheden. In hoeverre werken diagnoses dit taboe en deze stigma in de hand? Uiteraard is het krijgen van een accurate diagnose toch een grote meerwaarde binnen een zorgtraject.

Thema 2: Stemmingsstoornissen en angststoornissen

Bipolaire,- en depressieve stemmingsstoornissen
Wat betekent het om een stemmingsstoornis te hebben? Samen met een ervaringsdeskundige zal deze vraag geëxploreerd worden. Vertrekkend vanuit dit persoonlijk en uniek verhaal worden theoretische concepten besproken.

Angststoornissen
Iedereen heeft ooit al eens “angst” ervaren, hetzij als kind of als volwassene. Angst kan echter ook het leven van een individu beheersen. We exploreren angststoornissen aan de hand van de diagnostische criteria. Je wordt uitgedaagd om linken te leggen naar de invloed van een dergelijke diagnose op het dagelijks functioneren, zowel individueel als binnen een maatschappelijke context.

Thema 3: Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Schizofreniespectrum
De DSM-5 betekende voor enkele diagnoses een heuse aanpassing, een van de grootste wijzigingen werd doorgevoerd binnen het schizofreniespectrum. We gaan in detail in op deze aanpassingen en maken de link naar de praktijk.

Psychotische stoornissen
Wat betekent het om een psychotische kwetsbaarheid te hebben? Samen met een ervaringsdeskundige zal deze vraag geëxploreerd worden. Vertrekkend vanuit dit persoonlijk en uniek verhaal zullen theoretische concepten besproken worden.

Thema 4: Persoonlijkheidsstoornissen

In de DSM-5 wordt een persoonlijkheidsstoornis omschreven als 'een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht, dit op twee of meer terreinen binnen het dagelijks functioneren'

Officieel bestaan er tien verschillende persoonlijkheidsstoornissen, onderverdeeld in drie clusters. Je wordt ondergedompeld in deze materie en uitgedaagd om iedere diagnose vanuit een bio-psychosociale invalshoek te bekijken.

 

Thema 5: Psychotrauma, dissociatieve stoornissen en voedings- en eetstoornissen

Psychotrauma en dissociatieve stoornissen
Het leven is, meestal, een balans tussen positieve ervaringen en negatieve ervaringen. Sommige gebeurtenissen kunnen echter zo traumatisch zijn dat er sprake is van een psychisch letsel. Het psychisch afweermechanisme is, bij wijze van spreken, onvoldoende in staat om deze gebeurtenis te verwerken. De invloed op het dagelijks functioneren is niet te onderschatten.

Voedings-en eetstoornissen
De somatische gevolgen van voedings- en eetstoornissen zijn vaak ernstig. Het is als hulpverlener dan ook aangewezen om op de hoogte te zijn van wat deze psychische kwetsbaarheden juist inhouden. Vanuit een bio-psychosociale invalshoek zullen de verschillende voedings- en eetstoornissen geëxploreerd worden. We leggen de focus op de vroegdetectie en reiken hiervoor heel concrete tools aan.

Eenzaamheid

Praktische info op een rij

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. deze module.

 • Waar?

  De module 'De stempel van een diagnose' vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

 • Wanneer?

  Lesdata: 17 en 24 september, 8 en 22 oktober en 5 november 2024

  Je kan voorlopig enkel inschrijven voor de volledige module, later zal dit ook mogelijk zijn voor de afzonderlijke lesdagen. 

 • Studiegeld 2024-2025

  - volledige module: € 550, inclusief koffiepauze, digitale syllabi en gebruik van online leerplatform.

  - afzonderlijke lesdagen: € 110, inclusief koffiepauzes en digitale syllabi. 

 • Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  Vlaams opleidingsverlof

  De module werd jammer genoeg niet erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

  Betaald educatief verlof 

  De module gaf in academiejaar 2022-2023 recht op 50 uren Betaald educatief verlof.

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.

 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden
2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen
3. Samenwerkend leren
4. Sociale binding
5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Overtuigd? Of blijf je graag op de hoogte?

Jongen - Gele muts
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren