Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module De stempel van een diagnose

Diagnoses, soms stempels genoemd, hebben een grote impact op een individu en diens context. Want wat betekent het nu om, anno 2022, een psychische kwetsbaarheid te hebben?

Vanuit een krachtgerichte basisvisie leer je de DSM-V op een kritische manier te benaderen. Verschillende pathologieën (kwetsbaarheden) zullen vanuit een bio-psycho-sociale invalshoek geëxploreerd worden.

We staan stil bij de impact op de context en de psychische kwetsbaarheden worden ook vanuit een maatschappelijke invalshoek bekeken.

De module wordt opnieuw ingericht in academiejaar 2024-2025. Je kan je hieronder reeds aanmelden op de wachtlijst

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

PG GG - Stempel diagnose - Continue
De stempel van een diagnose, psychopathologie bij volwassenen en ouderen

Iets voor jou?

Dit postgraduaat richt zich tot zorgverleners (masters, bachelors, HBO5) in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen.

Programma

De module bestaat uit 5 thematische lesdagen:

Thema 1: Geschiedenis en gebruik van DSM-V en stempel van psychische kwetsbaarheid

Thema 2: Stemmingsstoornissen en angststoornissen

Thema 3: Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Thema 4: Persoonlijkheidsstoornissen

Thema 5: Psychotrauma, dissociatieve stoornissen en voedings- en eetstoornissen

Thema 1: Geschiedenis en gebruik van DSM-V en stempel van psychische kwetsbaarheid

De DSM-V: een geschiedenis
Je leert de geschiedenis van de DSM kennen. Doorheen de verschillende edities zal er stil gestaan worden bij de maatschappelijke invalshoeken van diagnoses en zal er kritisch gekeken worden naar dit diagnostisch handboek.

Van diagnose naar kwetsbaarheid?
Wat betekent het om  “een stempel te dragen”. Patiënten, cliënten en bewoners geven vaak aan dat er nog een groot taboe en stigma heerst omtrent psychische kwetsbaarheden. In hoeverre werken diagnoses dit taboe en deze stigma in de hand? Uiteraard is het krijgen van een accurate diagnose toch een grote meerwaarde binnen een zorgtraject.

Thema 2: Stemmingsstoornissen en angststoornissen

Bipolaire,- en depressieve stemmingsstoornissen
Wat betekent het om een stemmingsstoornis te hebben? Samen met een ervaringsdeskundige zal deze vraag geëxploreerd worden. Vertrekkend vanuit dit persoonlijk en uniek verhaal worden theoretische concepten besproken.

Angststoornissen
Iedereen heeft ooit al eens “angst” ervaren, hetzij als kind of als volwassene. Angst kan echter ook het leven van een individu beheersen. We exploreren angststoornissen aan de hand van de diagnostische criteria. Je wordt uitgedaagd om linken te leggen naar de invloed van een dergelijke diagnose op het dagelijks functioneren, zowel individueel als binnen een maatschappelijke context.

Thema 3: Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen

Schizofreniespectrum
De DSM-5 betekende voor enkele diagnoses een heuse aanpassing, een van de grootste wijzigingen werd doorgevoerd binnen het schizofreniespectrum. We gaan in detail in op deze aanpassingen en maken de link naar de praktijk.

Psychotische stoornissen
Wat betekent het om een psychotische kwetsbaarheid te hebben? Samen met een ervaringsdeskundige zal deze vraag geëxploreerd worden. Vertrekkend vanuit dit persoonlijk en uniek verhaal zullen theoretische concepten besproken worden.

Thema 4: Persoonlijkheidsstoornissen

In de DSM-5 wordt een persoonlijkheidsstoornis omschreven als 'een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht, dit op twee of meer terreinen binnen het dagelijks functioneren'

Officieel bestaan er tien verschillende persoonlijkheidsstoornissen, onderverdeeld in drie clusters. Je wordt ondergedompeld in deze materie en uitgedaagd om iedere diagnose vanuit een bio-psychosociale invalshoek te bekijken.

 

Thema 5: Psychotrauma, dissociatieve stoornissen en voedings- en eetstoornissen

Psychotrauma en dissociatieve stoornissen
Het leven is, meestal, een balans tussen positieve ervaringen en negatieve ervaringen. Sommige gebeurtenissen kunnen echter zo traumatisch zijn dat er sprake is van een psychisch letsel. Het psychisch afweermechanisme is, bij wijze van spreken, onvoldoende in staat om deze gebeurtenis te verwerken. De invloed op het dagelijks functioneren is niet te onderschatten.

Voedings-en eetstoornissen
De somatische gevolgen van voedings- en eetstoornissen zijn vaak ernstig. Het is als hulpverlener dan ook aangewezen om op de hoogte te zijn van wat deze psychische kwetsbaarheden juist inhouden. Vanuit een bio-psychosociale invalshoek zullen de verschillende voedings- en eetstoornissen geëxploreerd worden. We leggen de focus op de vroegdetectie en reiken hiervoor heel concrete tools aan.

Eenzaamheid

Praktische info op een rij

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. deze module.

 • Waar?

  De module 'De stempel van een diagnose' vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

 • Wanneer?

  De eerstvolgende editie van deze module staat gepland in academiejaar 2024-2025.
  Je kan je reeds aanmelden op de wachtlijst. Van zodra er data gekend zijn, word je op de hoogte gebracht en kan je definitief inschrijven. 

 • Studiegeld 2023-2024

  - volledige module: € 550, inclusief koffiepauze, digitale syllabi en gebruik van online leerplatform.

  - afzonderlijke lesdagen: € 110, inclusief koffiepauzes en digitale syllabi. 

 • Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  Vlaams opleidingsverlof

  De module werd jammer genoeg niet erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

  Betaald educatief verlof 

  De module gaf in academiejaar 2022-2023 recht op 50 uren Betaald educatief verlof.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Jongen - Gele muts
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren