Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg

Als zorgverlener in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding biedt aan kwetsbare groepen vind je zeker je gading in een of meerdere van onze thematische modules.

Het werkveld is uitvoerig betrokken bij dit postgraduaat zowel bij bepalen van de inhouden als het verzorgen van de lessen. Op die manier kunnen we een zeer praktijkgerichte en actuele opleiding garanderen!

Wens je je in te schrijven? Vergeet niet een kopie of foto van je identiteitskaart en hoogst behaalde diploma up te loaden en vertel ons hieronder waarom je deze opleiding graag wil volgen!

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

PG Geestelijke gezondheidszorg - Continue
Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg

Iets voor jou?

Dit postgraduaat richt zich tot zorgverleners (masters, bachelors, HBO5)  in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen.

Programma

Het Postgraduaat Geestelijke gezondheidzorg telt 20 studiepunten (20 SP) en omvat op dit moment 8 thematische modules van elke 4 SP gespreid over 2 academiejaren.

Elke module telt 5 lesdagen die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Voor het behalen van het postgraduaatgetuigschrift heb je een minimum een bachelordiploma of gelijkgesteld nodig, volg je vijf themamodules (vrije volgorde) en slaag je voor de evaluatieopdracht per module. Wie niet over een bachelordiploma beschikt, kan wel deelnemen aan de afzonderlijke modules of lesdagen en verwerft een getuigschrift of deelnameattest van permanente vorming.

Volgde je de voorbije jaren reeds bepaalde modules dan kan je zeker je postgraduaat afwerken binnen de nieuwe modules. Heb je vragen over je traject mail naar de coördinator ann.jaques@odisee.be. 

Organisatie

Onze thematische modules voor dit en komende academiejaren:

Academiejaar 2022-2023
- De stempel van een diagnose: psychopathologie bij volwassenen en ouderen
- Hersteltraject voor de zorgvrager
- Zorg voor sociaal en psychisch kwetsbare ouderen
- Forensische zorg

Academiejaar 2023-2024
- De hulpverlener als krachtbron
- Verslavingszorg
- Kinder-, jeugd-, en transitiepsychiatrie
- Trends en innovaties in de geestelijke gezondheidszorg (onder voorbehoud)

De hulpverlener als krachtbron

Er wordt wel eens gezegd dat een hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg diens eigen instrument is… maar wat als we krachtbronnen zouden zijn? Om goede zorg te kunnen bieden aan zorgvragers moet een hulpverlener ook voor zichzelf zorgen. Vanuit deze basisvisie exploreren we hoe een hulpverlener, individueel en als team, aan zelfzorg kan doen. In het tweede deel van deze module word je uitgedaagd om deze gevonden krachten om te zetten in gesprekstechnieken om zo de zorgvrager te ondersteunen en waar nodig uit te dagen binnen zijn/haar herstelproces.

Verslavingszorg

Verslaving is een complex gegeven, een cluster van symptomen die verschillende levensgebieden raakt. De aanpak situeert zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, cure, care, risicobeperking en maatschappelijke integratie. De module zoomt in op specifieke thema’s zoals motiverende gespreksvoering, hervalpreventie en dubbele diagnose. Het zoeken naar verbinding, echt zien van de mens en niet in een hokje plaatsen staat hierbij centraal.
 

 

Kinder-, jeugd- en transitiepsychiatrie

Hoe ga je als hulpverlener aan de slag met psychische kwetsbaarheid op jonge leeftijd?

De ontwikkeling alsook het psychisch welbevinden van kinderen, jongeren en adolescenten verloopt niet altijd zoals verwacht. In deze module belichten we vanuit een bio-psycho-sociale en pedagogische hoek verschillende thema’s in de kinder-, jeugd- en adolescentenpsychiatrie. Belangrijke topics zoals psychopathologie, farmacologie en wetgeving komen aan bod en worden gekaderd binnen de actuele therapeutische stromingen zoals ‘nieuwe autoriteit en geweldloos verzet’ (gebaseerd op de visie van Haim Omer).

Je ontvangt tal van concrete tools en handvaten die de begeleiding stukken makkelijker maken.

Trends en innovaties in de geestelijke gezondheidzorg (onder voorbehoud)

Van zorgverleners wordt verwacht om in een steeds veranderende omstandigheden toch stabiliteit te bieden. We exploreren de geestelijke gezondheidszorg van het verleden, het heden en de toekomst.  Door uit het verleden te leren werken we samen aan een betere zorgverlening voor de toekomst en kunnen we nieuwe trends en innovaties implementeren. Thema’s zoals artikel 107, de vermaatschappelijking van zorg en E-health komen aan bod in deze interactieve module. Doorheen de verschillende lesdagen wordt je uitgedaagd om kritisch te kijken naar het eigen werkveld en krijg je uitgebreid de kans om samen met de gastsprekers opportuniteiten en kansen te exploreren.

Deze module is voorlopig niet ingepland-inschrijven niet mogelijk

De stempel van een diagnose: psychopathologie bij volwassenen en ouderen

Diagnoses, soms stempels genoemd, hebben een grote impact op een individu en diens context. Want wat betekent het nu om, anno 2022, een psychische kwetsbaarheid te hebben? Vanuit een krachtgerichte basisvisie leer je de  DSM-V op een kritische manier te benaderen. Verschillende pathologieën (kwetsbaarheden) zullen vanuit een bio-psycho-sociale invalshoek geëxploreerd worden. We staan stil bij de impact op de context en kwetsbaarheden worden ook vanuit een maatschappelijke invalshoek bekeken.

 

Hersteltraject voor de zorgvrager

Alle wegen leiden naar Rome. Maar wat als Rome niet de eindbestemming is en wat als de wegen toch niet zo duidelijk zijn? Als hulpverlener stippel je samen met jouw zorgvrager een traject uit waarin het traject noch de eindbestemming voor iedere zorgvrager hetzelfde is. Door de verschillende behandelmogelijkheden zien we als hulpverlener vaak de bomen door het bos niet meer: ambulante zorg, (semi)residentiële zorg, ACT, DGT, MBT, psychoanalyse, harm reduction…

Vanuit dit standpunt zal deze module de verschillende mogelijke trajecten en behandelmogelijkheden exploreren. Basisstromingen en gespecialiseerde therapeutische kaders zullen aan bod komen waarin steeds het multidisciplinair samenwerken als rode draad gebruikt zal worden want als hulpverlener staan we, idealiter, nooit alleen.

Zorg voor sociaal en psychisch kwetsbare ouderen

In de zorg voor kwetsbare ouderen is een brede en persoonsgerichte visie van belang. Ouderen ondersteunen om een goede kwaliteit van leven en psychisch welzijn te behouden bij het ouder worden is een grote uitdaging. Ben je in de gezondheidszorg werkzaam met ouderen? Dan willen we jou met deze module graag inspireren om samen zoekend te streven naar welbevinden en levenskwaliteit. Naar het bevorderen van waardigheid en het ontdekken van levenskracht in fragiliteit. Het samenspel tussen fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel is hierbij richtinggevend.

Forensische zorg

In 2014 werd het eerste Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) te Gent opgericht, niet veel later volgde nog een FPC in Antwerpen. In totaal bieden beide FPC’s zorg aan 446 zorgvragers. ‘De forensische zorg’ is echter een zeer breed werkveld dat zicht niet beperkt tot de FPC’s.
Tijdens deze module maak je kennis met forensische zorg en verwerf je diepgaand inzicht in de huidige werking en de implicaties op de dagdagelijkse zorg. Thema’s zoals behandelingsvormen, re-socialisatie en ‘veilig in contact’ zullen geïntegreerd worden in een interactieve module.

Zingeving

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle informatie m.b.t. dit postgraduaat op een rijtje.

 • Waar?

  De opleiding vindt plaats door op Odisee Hogeschool - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.  

 • Wanneer?

  Modules 2022-2023

  Module: Forensische zorg
  5 lesdagen: 18 april, 2, 16 en 30 mei en 13 juni 2023

  Modules van 23-24 

  Module: Hulpverlener als krachtbron
  5 lesdagen: 12 en 26 september, 10 en 24 oktober en 7 november 2023

  Module: Verslavingszorg
  5 lesdagen: 14 en 28 november, 12 december 2023, 9 en 23 januari 2024

  Module: Kinder-, jeugd-, en transitiepsychiatrie
  5 lesdagen: 6 en 20 februari, 5, 19 en 26 maart 2024

  Module: Trends en innovaties in de geestelijke gezondheidszorg
  > module onder voorbehoud

  Alle lesdagen lopen van 9.00 tot 16.30 uur.
  Voor de modules van dit jaar kan je ook inschrijven voor één of meerdere losse lesdagen, voor de modules van volgend academiejaar zal dat binnenkort ook het geval zijn.  

 • Studiegeld

  2023-2024: Het inschrijvingsgeld bedraagt € 550 per module. Voor losse lesdagen betaal je € 110 per lesdag.

  Alle inschrijvingsgelden zijn steeds inclusief koffiepauzes, digitale syllabi en gebruik van digitaal leerplatform Toledo.

 • Evaluatie en getuigschrift

  Er wordt per module geëvalueerd. De evaluatievormen worden bij aanvang van elke module toegelicht en zijn divers: reflectieverslagen, theoretische toets, permanente evaluatie, casusbespreking.
  Wie een module succesvol afwerkt ontvangt een getuigschrift van de betreffende module; wie vijf modules succesvol afwerkt verwerft het postgraduaatsgetuigschrift.
  Voor afzonderlijke lesdagen wordt een deelname-attest uitgereikt.

 • Vlaams opleidingsverlof

  De module 'Verslavingszorg' geeft recht op 50 uren Vlaams opleidingsverlof.

  De overige modules werden jammer genoeg niet erkend.

   

   

 • Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  De erkenningsaanvraag voor Betaald educatief verlof (50 uren) werd ingediend.

Heb je graag wat meer informatie? Neem deel aan onze digitale infosessie op 19 juni 2023!

Ben je overtuigd dat deze opleiding helemaal jouw ding is?

Schrijf je in!

Vul jouw gegevens in om je aanvraag op te starten. Opgelet: bij je aanvraag dien je een foto van je identiteitskaart en een foto van je hoogst behaalde diploma up te loaden. 

Vertel ons meteen ook waarom je deze opleiding graag wil volgen! Heb je al relevante werkervaring? We vernemen het graag van je! 

Op basis van alle informatie bekijken we of je deelname kan worden goedgekeurd.

Meisje - nadenkend