Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module De hulpverlener als krachtbron

Er wordt wel eens gezegd dat een hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg diens eigen instrument is… maar wat als we krachtbronnen zouden zijn?

Om goede zorg te kunnen bieden aan zorgvragers moet een hulpverlener ook voor zichzelf zorgen. Vanuit deze basisvisie exploreren we hoe een hulpverlener, individueel en als team, aan zelfzorg kan doen.

In het tweede deel van deze module word je uitgedaagd om deze gevonden krachten om te zetten in gesprekstechnieken om zo de zorgvrager te ondersteunen en waar nodig uit te dagen binnen zijn/haar herstelproces.

De eerstvolgende editie van deze module gaat door in academiejaar 2025-2026. Je kan nu reeds een plaatsje reserveren op de preregistratielijst!

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

PG GG - Hulpverlener krachtbron - Continue
Module De hulpverlener als krachtbron

Iets voor jou?

Deze module richt zich tot zorg- en hulpverleners (masters, bachelors, HBO5) in de sociale en geestelijke gezondheidszorg die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen.

Aanpak

De module is opgebouwd uit 5 thematische lesdagen. 

Thema 1: Op zoek naar evenwicht tussen gevoelens en rationalisering in de zorg

Thema 2: Zorgdragers zijn ook maar mensen

Thema 3: Van morele stress naar morele veerkracht

Thema 4: Sterker dan burn-out

Thema 5: Het team als krachtbron

Hieronder meer info over elk van deze thema's. 

 

Thema 1: Evenwicht tussen gevoelens en rationalisering in de zorg

 • Voor elk probleem een oplossing? Een ethische kijk op het beheersingsdenken

  We belichten kritisch de heersende resultaat- en oplossingsgerichtheid in de zorg. Hoe ethisch omgaan met hulpvragen? Hoe de ware kern van de zorg herontdekken, die ook zorgverleners voldoening schenkt?
 • Zingevende gespreksvoering. Helpen als er geen oplossingen zijn

  Soms stuit je in een begeleidingstraject op een vraag van een cliënt waar niet direct een antwoord op is, of een situatie waarvoor geen oplossingen zijn. Bvb. als iemand die ongeneeslijk ziek is vraagt: Waarom ik?! Of als iemand worstelt met een existentiële schuldvraag. Het model voor zingevende gespreksvoering biedt vier aspecten van zingeving (traagheid, ambivalentie, raadselachtigheid en waarden) en verschillende methodische benaderingswijzen voor een professionele begeleiding bij zingeving. 

Thema 2: Zorgdragers zijn ook maar mensen

 • Hoe overleven we de tragiek van de ethiek? Contouren van ethische zelfzorg

  Ethiek gaat soms gepaard met ongemak. Concreet uit zich dit ongemak in gevoelens van onmacht, tekortschieten, schuld, faalangst, intens medelijden…  Allemaal gevoelens die uiting geven aan ons (ethische) vermogen tot lijden aan het lijden van de ander. Ethisch veerkrachtig in de zorg staan, betekent misschien wel: het uithouden in en met die spanning. Samen met het zorgethisch lab van VIVES (sTimul) reflecteren we over wat ethische zelfzorg precies betekent en wat hierbij belangrijk is met ook aandacht voor de voorwaarden die binnen de organisatie van de zorg moeten vervuld zijn.

   
 • Zorgzaam, maar daarom niet onbegrensd. Een anti-heroïsche kijk op ethische zorg

  Ethische zorg wordt doorgaans gekoppeld aan een aantal pertinente deugden. En toch houden we het uit in ons ethisch engagement dankzij de ruimte die we maken voor kleine ondeugden. Door te vertrekken van antipathie, luiheid, hypocrisie, ongehoorzaamheid, woede en middelmatigheid - allemaal op een bepaalde manier grenzen waar we in de zorg voor de ander op stoten als mensen ‘van vlees en bloed’ - schetsen we hoe we eigenlijk helemaal geen helden van de zorg hoeven te zijn, het zelfs niet moeten worden, om ons voldoende zorgzaam te verhouden tot de ander.
Hulpverlener krachtbron

Thema 3: Van morele stress naar morele veerkracht

 • Morele stress: een vloek of een zegen?

  Morele stress is het wrange gevoel dat zorgprofessionals ervaren wanneer zij hun visie en waarden op goede zorg niet in de praktijk kunnen brengen. De spanning die daarbij ontstaat kan inspireren en een doel geven om naar te streven. Wanneer zorgverleners echter intens en/of frequent geconfronteerd worden met de kloof die er bestaat tussen wat zij beschouwen als goede zorg en de zorg die in de praktijk wordt gebracht, raakt dit aan hun identiteit als zorgverlener en als mens. Chronische morele stress is gerelateerd aan burn-outsymptomen zoals bv. emotionele uitputting maar ook aan een dalende arbeidstevredenheid. 
 • Moreel beraad

  Via de gespreksmethode ‘Moreel beraad’ wordt stapsgewijs en gestructureerd aangeleerd hoe je in teamverband kan leren reflecteren op ethische dilemma’s die zich voordoen in het dagelijks werk. In essentie draait het om de volgende vraag: ‘Wat is hier goede zorg en hoe kan ik die het beste geven’?

Thema 4: Sterker dan burn-out

 

 • Oorzaken, remedie en preventie bij burn-out

  We gaan in op de oorzaken, preventie, en aanpak van burn-out, niet louter vanuit boekenkennis maar ook vanuit persoonlijke ervaringen. 
 • Sleutels voor zelfzorg

  We maken kennis met de vier dimensies van veerkracht en testen hoe goed we zelf scoren op elke dimensie. Daarnaast krijg je concrete tools en oefeningen aangereikt om elk van de dimensies aan te pakken. We leren jou eenvoudige oefeningen aan om je zenuwstelsel te laten switchen van sympatische activatie (stress systeem) naar parasympatische activatie (rust systeem). Je leert je grenzen aanvoelen, aangeven en bewaken door een analyse te maken van eigen sterktes/valkuilen en oefeningen en maakt kennis met Mindfulness en zelfcompassie als sleutel tot zelfzorg.

Thema 5: Het team als krachtbron

 • Persoonlijkheid en teamwerk

  We focussen op de dynamiek tussen verschillende persoonlijkheden. 

  Succesvolle teams bestaan uit mensen die elkaars sterkten en zwaktes kennen, elkaar aanvullen, elkaar vertrouwen en respect hebben voor verschillen.

  Deze training is gericht op een effectievere samenwerking.  Ieder heeft een eigen stijl, je ontdekt je eigen stijl en de meerwaarde van verschillende stijlen en de mogelijkheden die dit biedt om elkaar aan te vullen. 
 • Verbindend communiceren

  Aan de hand van een tool voor zelfscreening krijg je inzicht in je eigen gedrag maar ook in dat van je medecursisten. Vanuit de gedachte: ‘alleen mensen die elkaar begrijpen kunnen hun interactie en samenwerking in team verbeteren’ zullen deze inzichten gekoppeld worden aan tools om op een verbindende manier in communicatie te treden.

Praktische info op een rij

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de opleiding.

 • Waar?

  Deze module vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

  Meer info over de  bereikbaarheid van deze campus vind je hier. 

 • Wanneer?

  Deze module omvat 5 lesdagen telkens van 9.00 tot 16.30 uur. De eerstvolgende editie van deze module zal doorgaan in academiejaar 2025-2026.

  Wil je al een plaatsje reserveren, schrijf je dan nu al in op de preregistratielijst!  Van zodra er data gekend zijn, word je op de hoogte gebracht en kan je definitief inschrijven. 

   

 • Studiegeld 2023-2024

  - volledige module: € 550, inclusief koffiepauzes, digitale syllabi en gebruik van online leerplatform.

  - afzonderlijke lesdagen: € 110, inclusief koffiepauzes en digitale syllabi. 

  Prijzen voor academiejaar 2025-2026 worden later vastgelegd. 

 • Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof

  Vlaams opleidingsverlof

  De module werd jammer genoeg niet erkend voor Vlaams opleidingsverlof.

  Betaald educatief verlof 

  De module geeft recht op 50 uren Betaald educatief verlof.

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.
 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Je dient steeds schriftelijk te annuleren via oae.gent@odisee.be, oae.brussel@odisee.be of rechtstreeks via je opleidingsverantwoordelijke.

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Overtuigd of blijf je graag op de hoogte?

Jongen - Gele muts
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren