Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Verslavingszorg

Verslaving is een complex gegeven, een cluster van symptomen die verschillende levensgebieden raakt. De aanpak situeert zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, cure, care, risicobeperking en maatschappelijke integratie. De module zoomt in op specifieke thema’s zoals motiverende gespreksvoering, hervalpreventie en dubbele diagnose. Het zoeken naar verbinding, echt zien van de mens en niet in een hokje plaatsen staat hierbij centraal.

Verslavingszorg
Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Verslavingszorg

Iets voor jou?

Deze opleiding richt zich tot verpleegkundigen en hulpverleners die ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen die worstelen met een verslavingsproblematiek. Kandidaten kunnen werkzaam zijn in residentiële, semi-residentiële, en/of ambulante zorgsettings, CGG, CAW, enz. 

Aanpak en programma

We zetten in op interactief werken en zelf actief aan de slag gaan met de inhoud. Het uitgangspunt is dat jij reeds morgen het geleerde in de praktijk kunt gaan brengen. We geven ruimte voor uitwisseling, ontmoeten van collega’s, ervaringen delen en het verwerven van nieuwe inzichten.

De module is opgebouwd uit 5 thematische studiedagen:

 • Thema 1: Basisbegrippen, wetgeving en productinformatie
 • Thema 2: Motiverende gespreksvoering
 • Thema 3: Grenzen aangeven als hulpverlener en debat rond sociaal gebruik.
 • Thema 4: Dubbele diagnose: dubbel zoveel behandelaars?
 • Thema 5: Maatschappelijke evoluties binnen de verslavingszorg

Postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidszorg

Deze module maakt deel uit van het postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidzorg en telt 4 studiepunten.

Wie minimum 20 studiepunten behaalt, zal het postgraduaatgetuigschrift Sociale en Geestelijke gezondheidszorg behalen. 

 

Thema 1: Basisbegrippen, wetgeving en productinformatie

We verdiepen ons o.a. in de effecten en risico’s van alcohol en illegale drugs, de wetgeving en verschillende preventie- en veranderingsmodellen. Hoe komt een verslaving tot stand, wat gebeurt er in ons brein, hoe wordt ze bestendigd en waarom is het herstel zo moeilijk?

Thema 2: Motiverende gespreksvoering 

Mensen aanzetten tot gedragsveranderingen is niet eenvoudig. Mensen raken niet gemotiveerd of ze hervallen waardoor u zich als hulpverlener machteloos voelt. Inzicht krijgen in het proces van gedragsverandering is essentieel om onze begeleiding te verruimen naar weinig gemotiveerde mensen. We gaan dieper in op de techniek van de motiverende gespreksvoering, een effectieve aanpak om gedragsverandering te bevorderen.

Thema 3: Grenzen aangeven en wat met sociaal gebruik? 

Naast andere preventie- en interventiestrategieën is grenzen stellen soms nodig bij grensoverschrijdend gedrag. Theoretische inzichten en praktijkcasussen leren ons hoe het (beter) kan. We schenken eveneens aandacht aan de periode na een incident en oefenen aan de hand van concrete casussen.

Via een debat exploreren we het idee van sociaal gebruik in de verslavingszorg. Valkuilen en opportuniteiten zijn rode draad in dit debat. 

Thema 4: Dubbele diagnose: dubbel zoveel behandelaars?

Hulpverleners staan voor een grote uitdaging wanneer ze geconfronteerd worden met mensen met een dubbele diagnose. Wat is 'dubbele diagnose' en hoe ga hiermee concreet aan de slag? 

In de namiddag leggen we een focus op de begeleiding van mensen met een dubbele diagnose. Aan de hand van een interactieve sessie met meerdere praktijkvoorbeelden zullen concrete tips en tools aangereikt worden. Er zal eveneens een focus gelegd worden op de contextuele begeleiding en het betrekken van kinderen tijdens de behandeling.

Thema 5: Evolutie in de zorg

De gezondheidszorg en het zorglandschap evolueert continu, zo ook de zorg aan mensen met een verslaving. We gaan dieper in op thema's als vermaatschappelijking van de zorg, ambulante zorg en harm reduction. 

Verslavingszorg 1

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t de opleiding.

 • Waar?

  De module 'Verslavingszorg' vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

 • Wanneer?

  De eerstvolgende editie van deze module is voorzien voor academiejaar 2023-2024. Later volgen hier de concrete data.

  Elke lesdag start om 9 uur en eindigt uiterlijk om 16.30 uur.

 • Studiegeld

  Studiegeld voor 2023-2024 wordt hier later meegedeeld.

  Het studiegeld is steeds inclusief koffiepauze, digitale syllabi en gebruik van online leerplatform.

  De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille. Lees meer over de KMO-portefeuille bij 'studeren als zelfstandige'.

 • Vlaams opleidingsverlof

  Deze module geeft recht op 50 uren Vlaams opleidingsverlof.

 • Betaald educatief verlof

  Deze module geeft recht op 50 uren Betaald educatief verlof.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Meisje - nadenkend