Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Verslavingszorg

Verslaving is een complex gegeven, een cluster van symptomen die verschillende levensgebieden raakt. De aanpak situeert zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, cure, care, risicobeperking en maatschappelijke integratie. De module zoomt in op specifieke thema’s zoals motiverende gespreksvoering, hervalpreventie en dubbele diagnose. Het zoeken naar verbinding, echt zien van de mens en niet in een hokje plaatsen staat hierbij centraal.

De eerstvolgende editie van deze module gaat door in academiejaar 2025-2026. Je kan nu reeds een plaatsje reserveren op de preregistratielijst!

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

PG GG - Verslavingszorg - Continue
Postgraduaat Geestelijke gezondheidszorg - Module Verslavingszorg

Iets voor jou?

Deze opleiding richt zich tot verpleegkundigen en hulpverleners die ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen die worstelen met een verslavingsproblematiek. Kandidaten kunnen werkzaam zijn in residentiële, semi-residentiële, en/of ambulante zorgsettings, CGG, CAW, enz. 

Aanpak en programma

We zetten in op interactief werken en zelf actief aan de slag gaan met de inhoud. Het uitgangspunt is dat jij reeds morgen het geleerde in de praktijk kunt gaan brengen. We geven ruimte voor uitwisseling, ontmoeten van collega’s, ervaringen delen en het verwerven van nieuwe inzichten.

De module is opgebouwd uit 5 thematische studiedagen:

 • Thema 1: Alcohol-, drugs- en gameverslaving: introductie
 • Thema 2: Integratie van de context binnen de verslavingszorg: hulpvrager en omgeving
 • Thema 3: Motiverende gespreksvoering
 • Thema 4: Dubbele diagnose: dubbel zoveel behandelaars?
 • Thema 5: Maatschappelijke evoluties binnen de verslavingszorg

Postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidszorg

Deze module maakt deel uit van het postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidzorg en telt 4 studiepunten.

Wie minimum 20 studiepunten behaalt, zal het postgraduaatgetuigschrift Sociale en Geestelijke gezondheidszorg behalen. 

Thema 1: Alcohol-, drugs- en gameverslaving: introductie

Je krijgt een introductie van de belangrijkste basisbegrippen, het wetgevend kader en een overzicht van veel gebruikte producten in de verslavingszorg.
Je verwerft inzicht hoe een verslaving ontstaat, hoe deze bestendigd wordt en wat een herstel vaak zo moeilijk maakt. 
We verdiepen ons ook in de effecten en risico’s van alcohol en illegale drugs, de wetgeving op dat vlak en verschillende preventie- en veranderingsmodellen.
Verder gaan we ook nog specifiek in op de gameverslaving: hoe herken je deze en hoe kan hier als hulpverlener mee aan de slag gegaan worden?

Thema 2: Integratie van de context binnen de verslavingszorg

Als hulpverlener binnen de verslavingszorg krijg je heel wat vragen van de hulpvrager en zijn context rond de verslaving. Dikwijls is er onbegrip en onmacht bij de brede context. Ziekte-inzicht in de eigen problematiek of die van een naaste is essentieel in het uitbouwen van een hersteltraject. Als hulpverlener is het belangrijk om vanuit theoretische kennis aan psycho-educatie te doen binnen een traject.

We staan ook stil bij de lichamelijke gevolgen van gebruik.  We bekijken wat er gebeurt in het brein. Hiernaast brengen we onder de aandacht hoe ook de context als partner/mogelijke hulpvrager kan betrokken worden in het zorgtraject.

Thema 3: Motiverende gespreksvoering

Mensen aanzetten tot gedragsveranderingen is niet eenvoudig. Mensen raken niet gemotiveerd of ze hervallen waardoor u zich als hulpverlener machteloos voelt. Inzicht krijgen in het proces van gedragsverandering is essentieel om onze begeleiding te verruimen naar weinig gemotiveerde mensen. We gaan dieper in op de techniek van de motiverende gespreksvoering, een effectieve aanpak om gedragsverandering te bevorderen vanuit een combinatie van theorie kennis en praktisch inoefenen.

Thema 4: Dubbele diagnose: dubbel zoveel behandelaars?

Hulpverleners staan voor een grote uitdaging wanneer ze geconfronteerd worden met mensen met een dubbele diagnose. Wat is 'dubbele diagnose' en hoe ga hiermee concreet aan de slag? 

Focus ligt op de begeleiding van mensen met een dubbele diagnose. Aan de hand van een interactieve sessie met meerdere praktijkvoorbeelden zullen concrete tips en tools aangereikt worden. Er is veel aandacht voor contextuele begeleiding en het betrekken van het netwerk van de patiënt tijdens de behandeling.

Thema 5: Maatschappelijke evoluties in de verslavingszorg

De gezondheidszorg en het zorglandschap evolueert continu, zo ook de zorg aan mensen met een verslaving. We gaan dieper in op thema's als blended hulpverlening binnen een ambulante zorg en harm reduction als vorm van hervalpreventie. 

Verslavingszorg 1

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t de opleiding.

 • Waar?

  De module 'Verslavingszorg' vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

 • Wanneer?

  Deze module omvat 5 lesdagen telkens van 9.00 tot 16.30 uur. 
  De eerstvolgende editie van deze module zal doorgaan in academiejaar 2025-2026.

  Wil je al een plaatsje reserveren, schrijf je dan nu al in op de preregistratielijst!  Van zodra er data gekend zijn, word je op de hoogte gebracht en kan je definitief inschrijven. 

   

 • Studiegeld 2023-2024

  - volledige module: € 550, inclusief koffiepauzes, digitale syllabi en gebruik van online leerplatform.

  - afzonderlijke lesdagen: € 110, inclusief koffiepauzes en digitale syllabi. 

  De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille. Lees meer over de KMO-portefeuille bij 'studeren als zelfstandige'.

  Prijzen voor academiejaar 2025-2026 worden later meegedeeld. 

 • Vlaams opleidingsverlof

  Deze module geeft recht op 50 uren Vlaams opleidingsverlof.

 • Betaald educatief verlof

  Deze module geeft recht op 50 uren Betaald educatief verlof.

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.

 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden
2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen
3. Samenwerkend leren
4. Sociale binding
5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Overtuigd? Of blijf je graag op de hoogte?

Meisje - nadenkend
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren