Postgraduaat Sociale en geestelijke gezondheidszorg - Module Verslavingszorg

Verslaving is een complex gegeven, een cluster van symptomen die verschillende levensgebieden raakt. De aanpak situeert zich op een continuüm van preventie, vroeginterventie, cure, care, risicobeperking en maatschappelijke integratie. De module zoomt in op specifieke thema’s zoals motiverende gespreksvoering, hervalpreventie en dubbele diagnose. Het zoeken naar verbinding, echt zien van de mens en niet in een hokje plaatsen staat hierbij centraal.

Verslavingszorg
Postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidszorg - Module Verslavingszorg

Iets voor jou?

Alle geïnteresseerden die ondersteuning en begeleiding bieden aan kwetsbare groepen. 

Aanpak en programma

We zetten in op interactief werken en zelf actief aan de slag gaan met de inhoud. Het uitgangspunt is dat jij reeds morgen het geleerde in de praktijk kunt gaan brengen. We geven ruimte voor uitwisseling, ontmoeten van collega’s, ervaringen delen en het verwerven van nieuwe inzichten.

De module is opgebouwd uit 5 thematische studiedagen:

 • Thema 1: Basisbegrippen, wetgeving en productinformatie
 • Thema 2: Motiverende gespreksvoering
 • Thema 3: Grenzen aangeven als hulpverlener en debat rond sociaal gebruik.
 • Thema 4: Dubbele diagnose: dubbel zoveel behandelaars?
 • Thema 5: Maatschappelijke evoluties binnen de verslavingszorg

Postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidszorg

Deze module maakt deel uit van het postgraduaat Sociale en Geestelijke gezondheidzorg en telt 4 studiepunten.

Wie minimum 20 studiepunten behaalt, zal het postgraduaatgetuigschrift Sociale en Geestelijke gezondheidszorg behalen. 

 

Thema 1: Basisbegrippen, wetgeving en productinformatie

We verdiepen ons o.a. in de effecten en risico’s van alcohol en illegale drugs, de wetgeving en verschillende preventie- en veranderingsmodellen. Hoe komt een verslaving tot stand, wat gebeurt er in ons brein, hoe wordt ze bestendigd en waarom is het herstel zo moeilijk?

Thema 2: Motiverende gespreksvoering

Mensen aanzetten tot gedragsveranderingen is niet eenvoudig. Mensen raken niet gemotiveerd of ze hervallen waardoor u zich als hulpverlener machteloos voelt. Inzicht krijgen in het proces van gedragsverandering is essentieel om onze begeleiding te verruimen naar weinig gemotiveerde mensen. We gaan dieper in op de techniek van de motiverende gespreksvoering, een effectieve aanpak om gedragsverandering te bevorderen.

Thema 3: Grenzen aangeven als hulpverlener en debat rond sociaal gebruik

Naast andere preventie- en interventiestrategieën is grenzen stellen soms nodig bij grensoverschrijdend gedrag. Theoretische inzichten en praktijkcasussen leren ons hoe het (beter) kan. We schenken eveneens aandacht aan de periode na een incident en oefenen aan de hand van concrete casussen.

Via een debat exploreren we het idee van sociaal gebruik in de verslavingszorg. Valkuilen en opportuniteiten zijn rode draad in dit debat. 

Thema 4: Dubbele diagnose: dubbel zoveel behandelaars?

Hulpverleners staan voor een grote uitdaging wanneer ze geconfronteerd worden met mensen met een dubbele diagnose. Wat is 'dubbele diagnose' en hoe ga hiermee concreet aan de slag? 

We nodigen een expertenpanel waarmee we samen de behandelmogelijkheden en therapeutische stromingen anno 2021 verkennen en bediscussiëren. 

Thema 5: Maatschappelijke evoluties in de verslavingszorg

De gezondheidszorg en het zorglandschap evolueert continu, zo ook de zorg aan mensen met een verslaving. We gaan dieper in op thema's als vermaatschappelijking van de zorg, ambulante zorg en harm reduction. 

Verslavingszorg 1

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t de opleiding.

 • Waar?

  De module 'Verslavingszorg' vindt plaats op Odisee - Campus Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

 • Wanneer?

  Deze module omvat 5 lesdagen: donderdagen 10 en 24 februari, 10, 24 en 31 maart 2022. Elke lesdag start om 9 uur en eindigt uiterlijk om 16.30 uur.

 • Studiegeld

  Het inschrijvingsgeld bedraagt € 475.
  Later zullen ook losse dagen opengesteld worden aan € 100 per afzonderlijke lesdag. Digitale syllabi en gebruik van online leerplatform zijn inbegrepen. 

 • Vlaams opleidingsverlof

  Voor deze module kan Vlaams opleidingsverlof niet worden toegekend.

 • Betaald educatief verlof

  Deze module geeft recht op 50 uren Betaald educatief verlof.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Meisje - nadenkend