Referentieverpleegkundige continentiezorg

Dankzij deze theoretische en praktijkgerichte navorming kun je de patiënt met urine-incontinentie herkennen en zorg op maat aanbieden. Bovendien ontdek je hoe je je medeverpleegkundigen en andere zorgverleners optimaal kunt ondersteunen in het zorgproces!

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

Referentieverpleegkundige Continentiezorg - Continue
Referentieverpleegkundige Continentiezorg

Iets voor jou?

We richten ons tot iedereen die zich wil verdiepen in de continentiezorg. Enkel geregistreerde verpleegkundigen kunnen een getuigschrift van referentieverpleegkundige continentiezorg behalen. Niet-verpleegkundigen kunnen zich inschrijven als vrij student en zijn vrijgesteld van eindwerk en praktijktoets.

Wie enkel interesse heeft in onderzoek, diagnosestelling en behandelingstherapieën van specifieke patiëntengroepen of specifieke werksettings is welkom in de keuzemodules.

Opbouw programma

De volledige opleiding tot referentieverpleegkundige continentiezorg bestaat uit een basismodule, 3 specifieke modules, één dag kijkstage, een casusbespreking en een schriftelijk examen. Je kan ook opteren om enkel de basismodule te volgen of één van de specifieke modules. Let wel, de basismodule is steeds onderdeel van elke specifieke module.

Basismodule

De basismodule omvat 2 lesdagen en behandelt volgende thema’s: het probleem incontinentie, anatomie en fysiologie die aan de basis liggen van incontinentie, medische en verpleegkundige anamnese van incontinentie, oorzaken van urinaire incontinentie, soorten incontinentie, diagnostiek en behandeling van incontinentieWe gaan ook dieper in op specifieke incontinentieproblemen en bijhorende behandelingen en verpleegkundige aandachtspunten bij mannen, vrouwen en kinderen. Doorheen deze basismodule reiken we diverse cases en praktijkvoorbeelden aan die deze problematiek kunnen illustreren.

Module Continentiezorg bij ouderen

Deze module omvat de basismodule aangevuld met een extra dag rond kenmerken van algemene veroudering en de gevolgen daarvan voor het urinair stelsel. Vervolgens lichten we de gevolgen van het verouderen op het maag-darmsysteem toe. De incontinentierichtlijnen gericht op de oudere patiënt en terugbetalingsmodaliteiten komen uitgebreid aan bod.

Module Continentiezorg in de verpleegkundige praktijk

Deze module omvat de basismodule aangevuld met een extra dag rond huidproblemen en stomazorg bij patiënten met incontinentie. Er is uitgebreid aandacht voor verpleegkundige zorg bij gebruik van pessaria, plaatsen van catheters, begeleiding bij zelfsondage. Tot slot komt ook de kinesitherapeutische aanpak en de functie van verpleegkundig consulent aan bod.

Module Neurologie en revalidatie

Naast de inhouden van de basismodule ligt de focus van deze module op incontinentieproblemen ten gevolge van neurologische aandoeningen. We bestuderen de fysiologie, diagnostiek en behandeling van de neurogene blaas. Ook de verpleegkundige interventies voor neurogeen blaaslijden komen aan bod. Verder focussen we ons op verpleegkundige interventies voor incontinentieproblemen bij patiënten met multiple sclerose (MS) en patiënten die incontinentieproblemen ervaren ten gevolge van een CVA of dwarslaesie. Ook de faecale aanpak bij neurogeen lijden komt aan bod.

Stage

In deze opleiding krijg je de kans om 1 dag mee te lopen met een verpleegkundig specialist. Je maakt van deze stagedag een schriftelijk verslag waarin je de belangrijkste aandachtspunten weergeeft die betrekking hebben op de zorg voor patiënten met continentieproblemen.

Continentiezorg 2

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de opleiding.

 • Waar?

  De navorming vindt plaats op Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26 te 1000 Brussel.

 • Wanneer?

  Lesdata:

  1. Basismodule: 3 en 10 oktober 2023
  2. Module 'continentiezorg bij ouderen': 3, 10 en 24 oktober 2023
  3. Module 'verpleegkundige continentiezorg in de praktijk': 3 en 10 oktober, 7 november 2023
  4. Module 'neurologie en revalidatie': 3 en 10 oktober, 21 november 2023
  5. Examen: halve dag schriftelijk examen, periode januari - februari 2024

  Voor wie de volledige opleiding volgt komt daar nog een dag kijkstage bij. De afspraken hierover worden bij  van de opleiding meegedeeld. 

  Alle lesdagen lopen van 9 tot 17 uur, het examen van 9u-12u.
   

   

 • Studiegeld 2023-2024

  - Volledige opleiding: € 550
  - Basismodule: € 220
  - Module 'continentiezorg bij ouderen': € 330
  - Module 'verpleegkundige continentiezorg in de praktijk': € 330
  - Module 'neurologie en revalidatie': € 330

  De prijzen zijn inclusief 2 koffiepauzes, digitale syllabi en gebruik van het elektronisch leerplatform.

  De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille. Lees meer over de KMO-portefeuille bij 'studeren als zelfstandige'. Het erkenningsnummer van Odisee Advanced Education is DV.O100347.

 • Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof

  Deze opleiding is erkend in het kader van  Vlaams opleidingsverlof en Betaald educatief verlof.

 • Examen en getuigschrift

  Het examen bestaat enerzijds uit een schriftelijk theorie-examen met open en gesloten vragen en anderzijds een beknopt stageverslag met eigen ervaring en reflectie. De evaluatieopdracht wordt in detail toegelicht bij aanvang van de opleiding.

  Wie de volledige navorming volgt en slaagt voor de evaluatie ontvangt het getuigschrift van Referentieverpleegkundige continentiezorg. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, of enkel inschrijft voor losse modules, ontvangt een attest van deelname met vermelding van het effectief gevolgde programma.
   

 • Partnerschap

  Deze navorming is ontwikkeld en georganiseerd in samenwerking met Urobel vzw, de Belgische vereniging voor urologische verpleegkundigen, paramedici en aanverwanten i.s.m. de Belgische vereniging voor Urologen (BVU).

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Meisje - luisterend naar muziek
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren