Startende leraren en aanvangsbegeleiding

Vanaf september 2019 heeft elke startende leraar recht op een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding. 
Het is de plicht van de school om daarin te voorzien.

Maar de school staat niet alleen. Ook pedagogische begeleidingsdiensten, lerarenopleidingen en nog andere actoren reiken scholen en starters de hand.

Odisee Hogeschool is een pionier op dit terrein met de organisatie van nationale studiedagen, het postgraduaat Mentoring en Coaching, het project De Talentenkaart en de publicatie van het boek Start to Teach. 

Deze studiedag biedt een algemene introductie in de belangrijkste denkkaders rond aanvangsbegeleiding.

Startende leraren
Startende leraren en aanvangsbegeleiding

Iets voor jou?

Mentoren in aanvangsbegeleiding, directies, HR-verantwoordelijken en andere geïnteresseerden die nieuwe leraren willen helpen om een goede start te maken op school.

Heb je interesse in aanvangsbegeleiding maar ben je op zoek naar een langlopende opleiding? Maak dan zeker ook kennis met het Postgraduaat Mentoring en coaching en de Banaba Schoolontwikkeling.

Doel van de navorming

Deze vorming wil je inzicht laten krijgen in de belangrijkste theoretische kaders rond startende leraren, o.a. praktijkschok, psychologische veiligheid, aanvangsbegeleiding als start van loopbaanontwikkeling, coaching en informeel leren.

Daarnaast kan je ook proeven van een aantal relevante geijkte methoden.

Vorm

Tijdens de vormingsdag  worden oefeningen begeleid en live van feedback voorzien door de cursusgever.

Docent

Johan De Wilde, lerarenopleider en Lid van de Dienst Onderwijs en Kwaliteit van Odisee en auteur van Startende leraren, Leraar worden en blijven en initiatiefnemer achter heel wat van Odisee’s initiatieven rond startende leraren. Eind 2021 verscheen een nieuw boek van hem: Leren, durven, coachen. Samen met Tom Vandenberghe.

Samenwerking

Deze navorming vloeit voort uit samenwerkingsverbanden met vele partners: pedagogische begeleidingsdiensten, directies, mentoren, academici, andere lerarenopleidingen en uiteraard studenten van de lerarenopleiding en starters zelf. Die samenwerking verklaart ongetwijfeld mee de brede steun voor het Manifest van de Startende leraar waar Odisee ook de leiding in nam.

Leraar

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Meisje - luisterend naar muziek