Symposium

Systemische Transformatie voor Duurzaamheid

Denken in systemen is een noodzakelijke vaardigheid om met de complexe uitdagingen van de 21ste eeuw om te gaan. Onderzoekscentrum CenSE (Center for Sustainable Entrepreneurship) nodigt u uit op het tweedaagse Symposium Systemische Transformatie voor Duurzaamheid. Maak kennis met het denkkader, denk mee over de relevantie en de praktische toepassing ervan.

Center for Sustainable Entrepreneurship Odisee logo

Programma

 • 21 maart 2023 - De Academic day staat in het teken van systeemdenken binnen het academische duurzaamheidsonderzoek.
 • 22 maart 2023 - De Practitioners’ day focust op het vertalen van systeemdenken naar praktische duurzaamheidsoplossingen. Een aantal 'best practices' passeren hierbij de revue.

Het volledige programma kan u hier raadplegen.

 • Wanneer?

  21 maart en 22 maart 2023

 • Waar?

  Odisee hogeschool, Campus Brussel-centrum, Warmoesberg 26, 1000 Brussel (Hermes-gebouw, Lokaal 2212)

 • Kostprijs?

  € 50 voor één dag

  € 75 voor beide dagen

Maak ook kennis met onze microcredential

Wil je meer weten over systemische transformatie? Vanaf 20 april 2023 gaat de Microcredential Systemische Transformatie van start. Voor deze kortdurende, diplomagerichte opleiding slaan CenSE en ILVO (Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) de handen in elkaar om professionals en geïnteresseerden verdere verdieping te bieden.

 • Organisatie

  De microcredential is opgedeeld in vier modules en volgt een blended learning design: een goede mix van live en online contactmomenten bij Odisee Technologiecampus Gent. De lesgevers bieden ook op regelmatige basis online ondersteuning.

 • Wanneer?

  De microcredential loopt over een tiental weken van april tot juni 2023.

  De live contactmomenten vinden om de twee of drie weken plaats en zijn steeds gepland op donderdagavond van 16u-19u, met een eerste bijeenkomst op 20 april 2023.

  De online ondersteuning valt op dinsdag- of donderdagavond (en eenmalig op woensdagavond, vanwege Hemelvaartsdag).

  De eindevaluatie vindt plaats op dinsdagavond 27 juni 2023.

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor deze microcredential bedraagt €1.499 (geen BTW). Gebruik van KMO-portefeuille is mogelijk.

 • Getuigschrift

  Na succesvolle beëindiging ontvang je een getuigschrift van deze microcredential (met vermelding van de studiebelasting van 50 uren – dit staat gelijk aan 2 ECTS), uitgereikt door Odisee Advanced Education.

  OPGELET: voor deze microcredential krijg je geen creditbewijs maar een getuigschrift.

Symposium

Wil je graag meer info?