Voeding jonge kind en adolescent

Begeleiden van kinderen, jongeren en hun ouders in hun zoektocht naar juiste voedingsgewoonten is een grote uitdaging voor alle voedings- en dieetkundigen.

Deze opleiding biedt handvaten en methodieken om professionelen te ondersteunen in hun opdracht.

Voeding
Voeding jonge kind en adolescent

Iets voor jou?

Deze navorming is vooral bedoeld voor zowel pas afgestudeerde als meer ervaren bachelors in de Voedings- en dieetkunde. Ook studenten Voedings– en dieetkunde die reeds 140 studiepunten behaalden, kunnen deelnemen.

Andere geïnteresseerden (vroedkundigen, verpleegkundigen, pediaters...) kunnen enkel inschrijven voor één of meerdere losse dagen zonder deelname aan het assessment.

Programma

De opleiding telt vijf themadagen en één dag assessment. Je kan inschrijven voor het volledig programma met of zonder assessment of voor afzonderlijke studiedagen.

Een overzicht: 

7 maart 2023:  Voedselallergie bij kinderen 

14 maart 2023:  Erfelijke stofwisselingsziekten, aanpak moeilijke eters en de Proeftoren

21 maart 2023:  Rapley methode, functionele buikklachten, groeiwijzer en communicatie

28 maart 2023: Interventies bij kinderen met overgewicht, obesitas en diabetes

18 april 2023:  Omgaan met beginnende eetproblemen bij adolescenten en culturele diversiteit

Een overzicht van de thema's per lesdag lees je verderop. 

16 mei 2023: Assessment

 

Aanpak

Je krijgt theorie rond actuele topics aangevuld met concrete praktische workshops. Experten brengen nieuwe inzichten en modellen die je toetst aan eigen praktijkervaringen. Je rondt de opleiding af met de presentatie van je eigen praktijkrelevant verbeterproject. 
Het programma is wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht

Docenten

Het programma werd ontwikkeld door docenten van de professionele bachelor voedings- en dieetkunde van Odisee Hogeschool, Thomas More en de UCLL en werd afgetoetst binnen het werkveld. Onze lesgevers zijn diëtisten, psychologen of anderen met een professionele activiteit in de voedingszorg en met ervaring in het lesgeven aan volwassenen.

Voeding jonge kind

Studiedag 1: Voedselallergie bij kinderen - 7 maart 2023

 • Koemelkeiwitallergie bij kinderen
  >  Charlotte Matton, diëtiste kinderallergiecentrum en algemene pediatrie, AZMM Gent
 • Allergie bij kinderen: casuïstiek
   >  Charlotte Matton, diëtiste kinderallergiecentrum en algemene pediatrie, AZMM Gent
 • Pseudo-allergie, kruisallergie en intoleranties: theorie en praktijk
    > Marieken Callebaut, Zelfstandig diëtiste en allergiediëtiste Gentbrugge

Studiedag 2: Erfelijke stofwisselingsziekten, aanpak moeilijke eters en de Proeftoren - 14 maart 2023

 • Erfelijke stofwisselingsziekten
  > An De Meyer,  Diabeteseducator bij Praktijk Terlinde/ Pediatrische diëtiste Universitair ziekenhuis Antwerpen
 • Aanpak van moeilijke eters: theorie en casuïstiek
  Vicky De Beule, Zelfstandig diëtiste, auteur van 'Ik lust dat niet' 
 • Proeftoren (spelregels, doelgroep, toepassingen)  in een dieetpraktijk of klinische setting 
  >  Vicky De Beule, Zelfstandig diëtiste, auteur van 'Ik lust dat niet' 

 

Studiedag 3: Rapley methode, functionele buikklachten, groeiwijzer en communicatie - 21 maart 2023

 • Rapley-methode
  >  Hylke Hakelbracht,  kinderdiëtiste en lactatiekundige
 • Functionele buikklachten: theorie en casuïstiek
  >  Hylke Hakelbracht,  kinderdiëtiste en lactatiekundige
 • Groeiwijzer
  > An Vandeputte, Eetexpert
 • Communicatie rond gewicht en lichaamsperceptie bij kinderen en adolescenten
  > An Vandeputte, Eetexpert

Studiedag 4: Interventies bij kinderen met overgewicht, obesitas en diabetes - 28 maart 2023

 • Project AZ Alma “Maatjes in Balans”
  > Sofie Van De Steene, diëtiste AZ Alma Eeklo 
 • Aanpak van overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren
  > Annelies Malengier, Praktijk Joossens
 • Behandeling van diabetes bij kinderen: theorie en casuïstiek
  > Dimitri Declercq, Diëtist team diabetes centrum kinderen UZ Gent

Studiedag 5: Omgaan met beginnende eetproblemen bij adolescenten en culturele diversiteit - 18 april 2023

 • Beginnende eetproblemen bij adolescenten
  > Tiffany Naets, UGent en Odisee hogeschool
 • Culturele Diversiteit in voeding en overgewicht
  > Marjolein Tratsaert,  Diëtiste en gezondheidspromotor WGC De sleep en de Brugse Poort, Gent

Assessment - 16 mei 2023

De evaluatie van deze opleiding gebeurt door middel van een afsluitend assessment
Dit omvat de analyse van een praktijkrelevante casus, het uitschrijven in een paper van een gepast voedings- of dieetadvies en het uitwerken van een behandelplan a.d.h.v. de voorgeschreven richtlijnen.

De papers worden  op 16 mei 2023 aan een deskundige jury en de medestudenten gepresenteerd.

Enkel cursisten die reeds in het bezit zijn van een bachelordiploma Voedings– en dieetkunde en studenten uit de bacheloropleiding die reeds 140 studiepunten behaalden, kunnen deelnemen aan de evaluatie.

 

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. de navorming.

 • Waar?

  Deze opleiding vindt plaats op onze Technologiecampus Gent, Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent.

 • Wanneer?

  De lessen gaan door op 7, 14, 21 en 28 maart en 18 april 2023.

  Wie aan het assessment deelneemt wordt bijkomend verwacht op 16 mei 2023.

  Alle lesdagen lopen van 9 tot 16.30 uur. 

  Je kan inschrijven voor een opleiding met of zonder assessment of voor afzonderlijke studiedagen.

 • Studiegeld 2022-2023

  Het studiegeld bedraagt:

  - Opleiding met assessment: € 485 (studenten Odisee (*): € 360)

  - Opleiding zonder assessment: € 400 (studenten Odisee (*): € 295)

  - Afzonderlijke studiedagen: € 100 (studenten Odisee (*): € 55)

  Het inschrijvingsgeld is inclusief drank in de koffiepauzes, digitaal lesmateriaal en gebruik van het leerplatform Toledo. 

  (*) Ben je Odisee-student Voeding en -dieetkunde ( min. 140SP behaald) dan vermeld je dit bij inschrijving in het opmerkingenveld om het studententarief te krijgen).

 • Getuigschrift

  Het getuigschrift ‘Voeding van het jonge kind en de adolescent’ wordt enkel uitgereikt aan bachelors in de Voedings- en dieetkunde die hoogstens één dag gewettigd afwezig zijn en slagen voor het assessment.

  Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt per lesdag een attest van deelname met vermelding van het effectief gevolgde programma.

 • Vlaams Opleidingsverlof

  De opleiding geeft recht op 40 uren Vlaams opleidingsverlof.

  Om recht te hebben op VOV moet je wel deelnemen aan het examen (assessment).
  meer info hier.

 • Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  De opleiding geeft recht op 40 uren Betaald educatief verlof.

  Indien je afwezig bent, dien je een attest te kunnen voorleggen om als gewettigd afwezig beschouwd te kunnen worden.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Meisje - luisterend naar muziek