Terug naar overzicht

Opleiding Schoolontwikkeling

Banaba Schoolontwikkeling

schrijf je in!

Veranderingen initiëren en leiden

Als leraar en als schoolteam wil je de werking van je school voortdurend verbeteren. Scholen zijn echter complexe organisaties. Het is niet eenvoudig om er veranderingen te starten, te begeleiden en te realiseren. Het onderwijs heeft behoefte aan mensen die veranderingen van binnenuit kunnen initiëren en implementeren, en in deze beweging hun collega’s meenemen. In deze opleiding ontwikkel je de nodige competenties en versterk je vaardigheden als mentor in aanvangsbegeleiding.

Lesdagen 2020-2021

Bekijk hier de lesdata.

(onder voorbehoud van wijzigingen)

Krachtlijnen van de opleiding

Je kijkt spontaan kritisch naar je eigen handelen en de onderwijspraktijk? Je wilt vooruit met je team? Je blijft graag op de hoogte van actuele onderwijsgerelateerde thema’s en je ziet spontaan mogelijke toepassingen in je eigen praktijk? Je wil jonge leraren ondersteunen en collega's samenbrengen voor projecten? Dan is de banaba Schoolontwikkeling iets voor jou.

Projecten van onze schoolontwikkelaars

Tijdens de opleiding werken studenten aan projecten in hun eigen schoolcontext. Lees er méér over op de blog ‘Schoolontwikkeling door kwaliteitszorg en innovatie’ of mail voor info over onze jaarlijkse studiedag in mei.

Een startende leraar vraagt kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding

Vanaf september 2019 heeft elke startende leraar recht op een verlengde en gerichte kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding. Deskundige mentoren spelen een sleutelrol in die begeleiding. Deze opleiding bereidt je daarop voor. Wil je je nog verder verdiepen in de begeleiding van startende leraren, dan kan dit via ons postgraduaat Mentoring en coaching.

Vragen?

Neem contact op

Infobrochure!

Download

JULIE VOLGT DE OPLEIDING

De Banaba biedt je een enorme kans om te professionaliseren, op een manier die echt beklijft. Aan het einde ervan ben je niet meer wie je was bij de start, dat zie ik bij mezelf maar ook bij elk van mijn studiegenoten

Koen volgde de banaba

"De opleiding tot schoolontwikkelaar heeft mijn cv mooi aangevuld. Zo ben ik intussen aangesteld als directeur."

Naïma volgde de banaba

"Tijdens de opleiding heb ik drie jaar intensief gewerkt aan mijn onderzoek naar het puberbrein. Nu coach ik pubers op onze school en organiseer ik workshops voor ouders over de manier waarop ze hun puberkind thuis kunnen begeleiden.”

3
leerlijnen
Coach collega’s en ondersteun hun professionele ontwikkeling

Je leert kaders hanteren om met collega’s te reflecteren over de onderwijspraktijk. Je verwerft competenties om je collega’s te coachen bij hun leervragen en om te gaan met veranderingen op school. Je werkt het professionaliseringsbeleid van je school (verder) uit.  

Onderzoek en verbeter je eigen onderwijspraktijk

Je gaat aan de slag met een vraagstelling uit je eigen school, die je systematisch in de theorie én in de praktijk onderzoekt. Zo zet je een onderbouwd plan van aanpak op, dat je vervolgens uitwerkt en evalueert.

Zorg voor vernieuwings-projecten in je eigen school

Je verkent onderwijsvernieuwing in de literatuur en in de praktijk. Je leert welke factoren een invloed hebben op veranderingsprocessen op school en hoe je daarmee omgaat. Je koppelt die inzichten aan een vraagstelling van je school. Zo versterk je je plan van aanpak en implementeer je een duurzaam vernieuwingstraject.

Aan de slag met je diploma

Na de opleiding ben je bekwaam om onderwijsvernieuwingen écht ingang te doen vinden. Je kunt beginnende lerar(ess)en coaching bieden en andere collega’s ondersteunen in hun professionalisering. Je bent in staat om onderwijskundig leiderschap op te nemen. Je kunt je eveneens verdiepen in onderwijskundige literatuur en je bent in staat om die kennis om te zetten in de onderwijs- en schoolpraktijk via onderzoeks- en innovatieopdrachten.

Meer weten?

Infomomenten