Terug naar overzicht

Opleiding Schoolontwikkeling

Veranderingen initiëren en leiden

Als leraar en als schoolteam wil je de werking van je school voortdurend verbeteren. Scholen zijn echter complexe organisaties geworden. Het is niet eenvoudig om in dergelijke organisaties veranderingen te starten, te begeleiden en te realiseren. Het onderwijs heeft behoefte aan mensen die veranderingen van binnenuit kunnen initiëren en leiden, en die de betrokken collega’s kunnen motiveren. 

Lesdagen 2018-2019

3 en 5 okt.opstart academiejaar

vrijdag 19 okt. | woensdag 24 okt.
vrijdag 9 nov. | vrijdag 23 nov.
woensdag 28 nov. | vrijdag 30 nov.
vrijdag 7 dec. | vrijdag 14 dec.
vrijdag 11 jan. | vrijdag 18 jan.
vrijdag 25 jan. | vrijdag 15 feb.
vrijdag 22 feb. | vrijdag 22 maart
vrijdag 3 mei | vrijdag 24 mei 

Studiedag: woensdag 24 mei

(Deze data zijn onder voorbehoud van wijzingen.)

 

Krachtlijnen van de opleiding

Je kijkt spontaan kritisch naar je eigen handelen en de onderwijspraktijk? Je wilt vooruit met je team? Je blijft graag op de hoogte van actuele onderwijsgerelateerde thema’s en je ziet spontaan mogelijke toepassingen in je eigen praktijk? Dan is de banaba Schoolontwikkeling wellicht iets voor jou.

Startsessie door Dirk De Boe

Transformaties in het onderwijs

3 oktober 2018

Inschrijven!

Klik hier

Vragen?

Neem contact op

Infobrochure!

Download

Kim volgde de banaba

"Dankzij mijn opleiding kon ik ons team coachen om samen te werken aan een zorgvisie."

Aan de slag met je diploma

Na de opleiding ben je bekwaam om onderwijsvernieuwingen écht ingang te doen vinden. Je kunt beginnende lerar(ess)en coaching bieden en andere collega’s ondersteunen in hun professionalisering. Je bent in staat om onderwijskundig leiderschap op te nemen. Je kunt je eveneens verdiepen in onderwijskundige literatuur en je bent in staat om die kennis om te zetten in de onderwijs- en schoolpraktijk via onderzoeks- en innovatieopdrachten.

Meer weten?

Infomomenten