Postgraduaat Leescoach

Naar meer en krachtig leesplezier op school!

Vlaamse leerlingen scoren op het vlak van begrijpend lezen lager dan leerlingen uit andere West-Europese landen. Het niveau voor begrijpend lezen is in 10 jaar tijd fors gedaald (PIRLS, 2016).
Kinderen en jongeren lezen steeds minder boeken (SCP, 2018).
Jongens hebben een achterstand in lezen ten opzichte van meisjes (Stichting lezen, 2014).

Het leesonderwijs in Vlaanderen ligt onder vuur...
Wil jij het verschil maken en het leesonderwijs op jouw school versterken? Dan is het postgraduaat Leescoach iets voor jou!

Postgraduaat Leescoach

Wat is een leescoach?

Als leescoach werk je aan een krachtig leesbeleid op jouw school. Naast aandacht voor technisch en begrijpend lezen staan het stimuleren van leesplezier en leesbetrokkenheid centraal. In de opleiding verwerf je de nieuwste inzichten in verband met lezen. Je doorgrondt de verhouding tussen en het belang van technisch lezen en begrijpend lezen en ontdekt de meest effectieve leesstrategieën.

Maar ook het ‘goesting’ geven in lezen staat centraal. De opleiding biedt handvaten aan om elk kind te begeleiden in zijn leesproces. Je krijgt tips om leerlingen te motiveren en te activeren, zodat ze gericht kiezen uit een ruim boekenaanbod en de juiste strategieën leren inzetten bij functionele leestaken.

Je motiveert niet alleen de leerlingen. Je neemt ook je collega’s op sleeptouw om in elke klas een leesklimaat uit te bouwen. We dagen je uit om met je team na te denken over het leesbeleid van de school en om gemotiveerde lezers af te leveren. Hoe kunnen jullie er samen voor zorgen dat leerlingen plezier ervaren in lezen? Hoe zorg je voor goed leesbegrip, zodat je leerlingen niet alleen beter leren, maar ook optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij?

Je maakt ook kennis met organisaties die je kunnen ondersteunen bij het opzetten van een leescultuur- en beleid.

Leescoach 1

Iets voor jou?

 • Leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs. Daarnaast zijn ook zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, directies en taalcoaches welkom. 
 • Je kan kiezen tussen het postgraduaat Leescoach Basisonderwijs en het postgraduaat Leescoach Secundair onderwijs.
 • De opleiding is een gezamenlijk initiatief van Odisee Hogeschool en Arteveldehogeschool.

Docenten

Marlies Algoet

 • Docent, onderzoeker, en navormer taal en lezen (0 - 15 jaar) lerarenopleiding Odisee;
 • Auteur / medewerker verhalen plus handleiding diversiteit & armoede (Baloena, Dit Ben ik in Brussel, Jordy);
 • Medewerker  taalmethode WAJO (lager onderwijs) / taalmethode KLAP KLAP (kleuteronderwijs) / Overhaald (OKAN);
 • Voorlezer bij sociale vzw Verhalenweverij, redacteur Boekenzoeker, commissielid auteurslezingen Literatuur Vlaanderen;
 • Docent en begeleider in de methodiek "Toverbos", een methodiek die de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kleuters stimuleert.  

Emy Geyskens

 • Zelf leerkracht lager onderwijs, met expertise rond diversiteit;
 • Meer dan 15 jaar actief als leesbevorderaar (o.a. als Leesfee) in bibliotheken en scholen;
 • Projectcoördinator bij uitgeverij Plantyn waarbij ze onder andere de leerlijnen taal bewaakt en de inhoudelijke creativiteit ondersteunt;
 • Jarenlange ervaring in de verkorte lerarenopleiding bij Odisee Brussel als docent Nederlands;
 • Motiverende partner in een taalstimulerend en muzisch project rond kinderliedjes (De Appelmoesband).

Tinneke van Bergen

 • Docent en onderzoeker taaldidactiek, meertaligheid en leesbevordering in de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs aan Arteveldehogeschool (Gent);
 • Mede-auteur van het boek Volop Taal – Didactiek Nederlands voor de lagere school (Owl Press, 2020);
 • Lid bij de Taalunie van de werkgroep rond De taalcompetente leraar;
 • Voor LOPON² geeft ze als bestuurslid mee richting aan allerlei initiatieven en samenwerkingen;
 • Bij Uilenspel vzw neemt ze een geëngageerde bestuursfunctie op om deze organisatie vanuit haar hart en expertise te ondersteunen.

Naast de vaste docenten nodigen wij ook leesexperts uit diverse lerarenopleidingen, universiteiten en leesbevorderingsorganisaties uit. 

kleuter lezen

Kom proeven van het Leesbuffet!

Op woensdagnamiddag 18 mei 2022 gaat online de derde editie van het Leesbuffet door!

Smul samen met ons van verscheidene literaire lekkernijen. Een ruimte waar educatieve en leesbevorderende organisaties je laten proeven van hun aanbod. We bieden jou ingrediënten aan om jouw leesbeleid op school verder te kunnen uitwerken.

Parallel bieden wij 2 reeksen aan, Reeks 1 focust op de uitgeverijen en Reeks 2 focust op de leesbevorderende organisaties.

Een initiatief van het postgraduaat Leescoach van Odisee hogeschool en Artevelde hogeschool.

Programma

Reeks 1: Uitgeverijen (diepgaande visie op lezen binnen hun taalmethodes)

14u00 tot 14u30: uitgeverij Averbode

14u30 tot 15u00: uitgeverij Zwijsen

15u00 tot 15u30: uitgeverij Plantyn

15u30 tot 16u00: uitgeverij Van In

Reeks 2: Organisaties (What's new? Wat wist je misschien nog niet?)

14u00 tot 14u30: LangZullenWeLezen

14u30 tot 15u00: Kwartiermakers

15u00 tot 15u30: Blink Plot26

15u30 tot 16u00: Wablieft

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische informatie m.b.t. het postgraduaat.

 • Waar?

  Het postgraduaat gaat grotendeels online door in combinatie met enkele sessies op insprirerende leesplekken in Brussel en Gent.

 • Wanneer?

  Het postgraduaat bestaat uit 17 sessies en gaat van start op 2 februari 2022. De sessies vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur.

  Overige lesdata: 16 februari, 9 en 23 maart, 20 april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni, 14 en 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november en 21 december 2022, 25 januari 2023.

   

 • Studiegeld

  Het studiegeld voor academiejaar 2022-2023 bedraagt € 1.175.

 • Evaluatie en getuigschrift

  Als je slaagt voor het postgraduaat, ontvang je een postgraduaatgetuigschrift.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je er van overtuigd dat dit postgraduaat is wat je zoekt? Dan kun je meteen inschrijven!

Meisje - luisterend naar muziek