Postgraduaat Leescoach

Naar meer en krachtig leesplezier op school!

Vlaamse leerlingen scoren op het vlak van begrijpend lezen lager dan leerlingen uit andere West-Europese landen. Het niveau voor begrijpend lezen is in 10 jaar tijd fors gedaald (PIRLS, 2016).

Kinderen en jongeren lezen steeds minder boeken (SCP, 2018).

Jongens hebben een achterstand in lezen ten opzichte van meisjes (Stichting lezen, 2014).
 

Het leesonderwijs in Vlaanderen ligt onder vuur...

Wil jij het verschil maken en het leesonderwijs op jouw school versterken? Dan is het postgraduaat Leescoach iets voor jou.

Postgraduaat Leescoach
Wat is een leescoach?

Als leescoach werk je aan een krachtig leesbeleid op jouw school. Naast aandacht voor technisch en begrijpend lezen staan het stimuleren van leesplezier en leesbetrokkenheid centraal. In de opleiding verwerf je de nieuwste inzichten in verband met lezen. Je doorgrondt de verhouding tussen en het belang van technisch lezen en begrijpend lezen en ontdekt de meest effectieve leesstrategieën.

Maar ook het ‘goesting’ geven in lezen staat centraal. De opleiding biedt handvaten aan om elk kind te begeleiden in zijn leesproces. Je krijgt tips om leerlingen te motiveren en te activeren, zodat ze gericht kiezen uit een ruim boekenaanbod en de juiste strategieën leren inzetten bij functionele leestaken.

Je motiveert niet alleen de leerlingen. Je neemt ook je collega’s op sleeptouw om in elke klas een leesklimaat uit te bouwen. We dagen je uit om met je team na te denken over het leesbeleid van de school en om gemotiveerde lezers af te leveren. Hoe kunnen jullie er samen voor zorgen dat leerlingen plezier ervaren in lezen? Hoe zorg je voor goed leesbegrip, zodat je leerlingen niet alleen beter leren, maar ook optimaal kunnen deelnemen aan de maatschappij?

Je maakt ook kennis met organisaties die je kunnen ondersteunen bij het opzetten van een leescultuur- en beleid.

 

Leescoach 1

Iets voor jou?

Leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs. Daarnaast zijn ook zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, directies en taalcoaches welkom. 

Je kan kiezen tussen het postgraduaat Leescoach Basisonderwijs en het postgraduaat Leescoach Secundair onderwijs.

Samenwerking

De opleiding is een gezamenlijk initiatief van Odisee Hogeschool en Arteveldehogeschool.

Nominatie voor BESTE BOEKENJUF 2021!

Ann Wicke, oud-deelneemster aan het postgraduaat Leescoach, academiejaar 2020-2021, is genomineerd voor de titel van 'Beste boekenjuf 2021'!

Alvast proficiat Ann!
Beste boekenjuf

Waar?

Het postgraduaat vindt plaats op Odisee - Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel.

Omwille van de Coronamaatregelen wordt het huidige postgraduaat grotendeels online aangeboden.

Lesmomenten

Het postgraduaat bestaat uit 17 sessies waarvan 13 online en 4 op een inspirerende leesplek in Brussel en Gent. De sessies vinden telkens plaats op woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur.

De volgende editie start op 22 februari 2022.

Studiegeld

Het studiegeld voor academiejaar 2021-2022 bedraagt € 1.100.

Evaluatie en getuigschrift

Als je slaagt voor het postgraduaat, ontvang je een postgraduaatgetuigschrift.

Heb je nog een vraag?

Neem dan vlug contact op met Laura Demunter, programmacoördinator van het postgraduaat.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je er van overtuigd dat dit postgraduaat is wat je zoekt? Dan kun je meteen inschrijven!

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Kom je graag eens langs om ze te stellen? Kom dan naar onze infodag!

Meisje - luisterend naar muziek