Terug

Internationaal traject Verpleegkunde

Een extra uitdaging

Wil je graag mensen helpen en hou je van afwisseling? Heb je interesse om verpleegkunde te studeren en ben je daarbij op zoek naar een extra uitdaging? Je talenkennis vergroten bijvoorbeeld of ervaring opdoen in het buitenland? Dan is het internationaal traject verpleegkunde beslist iets voor jou!

Meer weten?

INFOMOMENTEN

Meertalig én internationaal

De opleiding Verpleegkunde bereidt je voor op een buitengewoon veelzijdig beroep met uitstekende tewerkstellingskansen. Je raakt bedreven in technische en sociale vaardigheden en kunt later in verschillende sectoren aan de slag.

Als je kiest voor het internationaal project van de vierjarige opleiding, loop je in je eerste en tweede opleidingsfase stages in Franstalige afdelingen van Brusselse ziekenhuizen. Over de vier jaren heen krijg je leerinhouden in het Frans en in het Engels aangereikt. In je derde en vierde jaar kan je bovendien deelnemen aan Engelstalige of Franstalige keuzevakken, waaronder een projectweek in samenwerking met een Finse opleiding verpleegkunde. In de tweede opleidingsfase kan je deelnemen aan een internationaal project of kan je al een korte stage in Europa lopen. In het derde jaar zijn er tal van mogelijkheden om voor een korte of langere periode in of buiten Europa stage te doen. In het vierde jaar kan je kiezen voor een stage in het buitenland gedurende een volledig semester. Zo krijgt jouw opleiding Verpleegkunde een internationale dimensie en dat staat later uitstekend op je cv!

3
Troeven
1
Verpleegkunde met een plus

Een stevige brok praktijk, projecten, stage en een buitenlandse ervaring, daar ga je voor. Je oefent in goed uitgeruste skillslabs en loopt stage in nabije ziekenhuizen met een focus op de context van Brussel. De instroom in de zorg is heel divers. Het werkveld heeft nood aan sterke verpleegkundigen, met de nodige taalcompetenties én aandacht voor diversiteit, zodat je de cliënt in al zijn aspecten kunt bejegenen.

2
Sterke stages, ook over de grenzen

Odisee biedt stageplaatsen aan in universitaire en algemene ziekenhuizen, maar ook in de psychiatrie, de thuiszorg en de ouderenzorg. Tijdens de stage komen niet alleen de praktische aspecten aan bod, maar je leert ook veel door de intermenselijke contacten, met collega’s en patiënten. In het internationaal traject zul je bovendien een buitenlandse werkveldervaring opdoen.

3
Talrijke jobmogelijkheden

Je kunt natuurlijk aan de slag in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, verpleeginstellingen en in de thuiszorg. Ben je echt avontuurlijk aangelegd, dan kun je ook solliciteren bij hulporganisaties die een steentje bijdragen in ontwikkelingslanden of oorlogsgebieden. Vermits je over de nodige taalcompetenties zult beschikken en gezien je internationale ervaringen, heb je daar alvast een streepje voor.

Iets voor jou?

Specifieke voorkennis is niet vereist. Interesse in hoe de mens lichamelijk, psychisch en sociaal functioneert en de nodige talenkennis komt wel van pas als je start met het internationaal traject Verpleegkunde. Net zoals zorgzaam en geduldig omgaan met mensen. Maar vooral je motivatie en inzet verhogen je slaagkansen. Bovendien kun je wat betreft je talenkennis ondersteund worden, als je dat zou willen.

6
Antwoorden op jouw vragen
1
Is er een inhoudelijk verschil met de reguliere opleiding?

Er is inhoudelijk geen verschil tussen de reguliere opleiding en het internationaal traject Verpleegkunde. De inhoud van beide opleidingen is identiek, je krijgt dezelfde vakken gedoceerd, alleen in verschillende talen.

2
Kan ik nadien ook gewoon als verpleegkundige aan de slag?

Ja, dat kan. Je krijgt immers hetzelfde diploma in handen, maar dan met extra troeven. Je kunt aantonen dat je sterk bent in meerdere talen en dat je een internationale ervaring achter de rug hebt.

3
Krijg ik les in het Nederlands, het Frans én het Engels?

Over de vier jaren heen krijg je leerinhouden in het Frans en in het Engels aangereikt. In je eerste opleidingsjaar loop je wel al stage in Franstalige afdelingen van Brusselse ziekenhuizen.

4
Mag ik zelf mijn stageplaats kiezen?

Je zult vooral stagelopen in (de omgeving van) Brussel, omdat het internationaal traject Verpleegkunde wil inspelen op de uitdagingen die deze context biedt.

5
Is mijn talenkennis sterk genoeg?

Het is belangrijk dat je een basiskennis hebt van het Frans en, afhankelijk van je keuze in je latere opleidingsfasen, van het Engels. Om je persoonlijke situatie goed te kunnen inschatten, wordt vóór je eerste lesdag een intakegesprek van ongeveer 45 minuten gepland. Tijdens dit gesprek overlopen we samen je persoonlijke situatie, zodat je studieprogramma optimaal wordt afgestemd op jouw behoeften en mogelijkheden.

6
Is de opleiding duurder dan de reguliere opleiding?

Het klopt dat een internationale ervaring extra kosten met zich meebrengt. De opleiding is zich hiervan bewust en wil hieraan tegemoet komen door naar extra fondsen en beurzen te zoeken waarop studenten, die in het kader van deze opleiding naar het buitenland trekken, een beroep kunnen doen.

Infobrochure!

DOWNLOAD

Danaé volgt het internationaal traject Verpleegkunde en zit in haar derde jaar. Voor haar stage én voor haar bachelorproef verblijft ze momenteel in Port-Elizabeth, Zuid-Afrika. "Ik geef onder andere workshops Eerste Hulp aan verschillende lokale projecten. Op mijn stageplaats sta ik op heel leuke diensten en kom in contact met verschillende doelgroepen. Zo kan ik bijna alles toepassen wat ik de afgelopen drie jaren heb geleerd." Je kunt de belevenissen van Danaé volgen op haar facebookpagina.

South-African Adventure