Adaptieve bouwstenen voor blended en afstandsonderwijs

Omdat de studenten meer divers worden, onderzoeken we in dit Voorsprongfondsproject de mogelijkheden voor het ontwerpen en ontwikkelen van adaptieve leerpaden en leermiddelen. Dit doen we in vier opleidingen met pilootprojecten en door het aanbieden van infosessies en workshops aan diensten.

Looptijd
/
Financiering
Voorsprongfonds – Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gefinancierd door de Europese Unie
logo boost

Met dit Voorsprongfondsproject wensen we een duurzame versnelling te realiseren bij de opleidingen (onderwijzend personeel) in het ontwerpen en ontwikkelen van digitale adaptieve leerpaden en leermiddelen en bij onderwijsondersteunende diensten (dienst Informatie Management, Dienst Onderwijsinnovatie en Kwaliteitszorg) rond de kennis over adaptieve technologieën en toepassingen.

Deze adaptieve bouwstenen kunnen nauwer aansluiten bij de beginsituatie, voorkeuren of kenmerken van de diverse studentenpopulatie. Dit doen we aan de hand van vier pilootprojecten in verschillende opleidingen waarbij we ons richten op de docenten en studenten en aan de hand van infosessies en workshops voor beleids- en onderwijsmedewerkers.

Meer info vind je op https://www.odisee.be/vsf-adaptieve-bouwstenen

adaptieve bouwstenen

Partners

Met dank aan Prof. Dr. Peter Dawyndt (UGent) en Hilde Van Puyenbroeck (Arteveldehogeschool)