Allocatiemodel hoger onderwijs

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Een uitgebreide literatuurstudie van de financiering van het hoger onderwijs en de vertaling ervan naar een organisatie-specifiek allocatiemodel.

Wil je meer weten over dit project?