Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters

Executieve functies (EF) zijn de controlefuncties in je hersenen die je gedachten, emoties en gedrag sturen. Het vermogen om na te denken voor je iets zegt of doet, je te concentreren op een taak en je niet te laten afleiden, de vaardigheid om informatie in het geheugen te houden bij het uitvoeren van complexe taken,… allemaal vaardigheden die we dagelijks nodig hebben, maar toch niet vanzelfsprekend zijn voor kinderen.

Wanneer jij als leerkracht je EF-bril opzet, kan jij je steentje bijdragen om deze vaardigheden te stimuleren bij de kinderen.

 

EF-bril
Stimuleer de executieve functies van jouw kleuters

Iets voor jou?

Aanbod voor individuele leerkrachten kleuteronderwijs, leerkrachten bewegingsopvoeding, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren en directies. Er kunnen gerust meerdere leerkrachten vanuit 1 schoolteam deelnemen. Ook de leerkrachten van het eerste leerjaar zijn welkom.

Programma en doel van de navorming

Doorheen de sessies leren we onze EF-bril op te zetten. Je EF-bril opzetten is niet zozeer volledig andere dingen doen in de klas, maar veeleer bewust dingen een tikkeltje anders doen.

Je krijgt een beeld van wat EF-functies zijn en waarom deze belangrijk zijn. Je leert verschillen op te merken tussen hun kinderen op vlak van de ontwikkeling van EF- functies. Je ontdekt hoe je kinderen met EF-problemen doelgericht kan begeleiden en feedback kan geven in de klas of op school. Je komt te weten welke EF-activiteiten ertoe doen. Je krijgt inspiratie om rond EF te werken in klas- en bewegingsactiviteiten. 

Docenten

Sanne Feryn is kleuteronderwijzeres, docent en praktijkonderzoeker in de bacheloropleiding kleuteronderwijs van Odisee - campus Aalst.

Joke Grimmonprez is kleuteronderwijzeres, praktijkpedagoog en docent in de bacheloropleiding Kleuteronderwijs van Odisee - Campus Aalst.

Samenwerking

Stad Aalst, hogeschool Odisee en KU Leuven slaan de handen in elkaar om een begeleidingstraject voor kleuterleerkrachten te ontwikkelen om de zelfsturende vaardigheden (executieve functies) van kleuters, ook zij die opgroeien in een kwetsbaar gezin, te versterken. Dit project kreeg de naam “Zet je EF-bril op”.

Meer informatie op www.ef-bril.be.

Ook mogelijk op maat!

Het standaard aanbod bestaat uit 1 pedagogische studiedag van 2 dagdelen (6 uur).

Indien gewenst kan er aanvullend een coachingssessie ingepland worden. Onze expert demonstreert dan in jouw klas en coacht je om zelf aan de slag te gaan met deze technieken en nieuwe inzichten.

Kleuteronderwijs

Locaties

In verschillende regio’s (Gent, Brussel en Sint-Niklaas) organiseren we reeksen van telkens 9 uur waarin het EF-kader geschetst wordt, waarna we de bouwstenen interactie, activiteiten en organisatie inoefenen aan de hand van concreet didactisch materiaal.

Om ervoor te zorgen dat het leidt tot leereffecten in de klassen van de deelnemers zullen beperkte opdrachten meegegeven worden om in de klas mee aan de slag te gaan.

De eerste sessie (online) omvat vooral het theoretische kader, de tweede en derde sessie (telkens op de campus) zijn vraagestuurd en praktijkgericht. 

Technologiecampus Gent: Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent.

Campus Brussel: Warmoesberg 26 te 1000 Brussel.

Campus Sint-Niklaas: Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas.

Campus Aalst: Kwalestraat 154 te 9320 Aalst.

Lesmomenten

Technologiecampus Gent
- 12 januari 2022 (online)
- 16 februari en 16 maart 2022 (op de campus)

Telkens van 9 tot 12 uur.

Campus Brussel:
 - 23 maart 2022 (online)
- 20 april en 18 mei 2022 (op de campus)

Telkens van 9 tot 12 uur.

 

Studiegeld

Het studiegeld bedraagt € 200 per deelnemer (boek en didactisch materiaal inbegrepen).

Heb je nog een vraag?

Neem dan vlug contact op met Laura Demunter, programmacoördinator van deze navorming.

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Kom je graag eens langs om ze te stellen? Kom dan naar een infodag!

Meisje - luisterend naar muziek