Postgraduaat Palliatieve zorg

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte.  Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en zijn naasten in deze laatste levensfase.

In het postgraduaat Palliatieve zorg verwerf je de nodige inzichten en vaardigheden voor een vraaggestuurd en persoonsgericht palliatief zorgconcept. Dit gebeurt altijd met respect voor levensbeschouwingen, tradities of geloofsvisie en steeds vertrekkend vanuit de rechten van de patiënt.

 

PG Palliatieve zorg
Postgraduaat Palliatieve zorg

Iets voor jou?

De opleiding richt zich tot alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg. We willen je als zorgverlener bekwamen om zorg aan te bieden op maat voor alle patiënten. Een persoon prefereert een zorg in de lijn van zijn/haar visie op het leven, op ziekte, pijn en mogelijk nakend levenseinde. Het aannemen van een cultuursensitieve houding in de relatie met de zorgvrager is dan ook heel belangrijk. Je kan je inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5-verpleegkundige kan je toegelaten worden, als je voldoende gemotiveerd bent. Je ontvangt dan een getuigschrift permanente vorming.

Programma

Het volledig postgraduaat Palliatieve Zorg telt 20 studiepunten (20 SP) omvat twee modules.
1. Basismodule Palliatief referent (6 SP) 
2. Specialisatiemodule Palliatief deskundige (14 SP)

Dit postgraduaat is ontwikkeld in samenwerking tussen Odisee Hogeschool, Erasmushogeschool en Forum Palliatieve zorg.

Bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK)

Behaal je je getuigschrift, dan kan je de bijzondere beroepsbekwaamheid ‘Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg’ aanvragen (afhankelijk van de setting waarin je werkt).

Inschrijven

Je kan inschrijven voor het volledig postgraduaat of voor elk van de modules afzonderlijk. Het getuigschrift van de basismodule is startvoorwaarde om in te schrijven voor de specialisatiemodule.

Aanpak

De opleiding is sterk wetenschappelijk onderbouwd, zeer praktijkgericht en zet vooral in op interactief werken en casuïstiek. Er is veel aandacht voor individuele leervragen en per lesonderdeel worden praktijkgerichte casussen (vanuit medische, ethische, spirituele, psychologische … invalshoek) geïntegreerd.

Basismodule palliatief referent - 6 SP

In acht volledige lesdagen maken we je wegwijs in de relevante wetgeving en in de (verdere) uitbouw van de visie en structuur van palliatieve zorg in de eigen organisatie. We bieden inzicht in symptomen en een praktische aanpak in functie van symptoombestrijding en comfortzorg.

De psychosociale, emotionele en spirituele impact op de palliatieve patiënt is enorm groot, hoe ga je daar op gepaste wijze mee om? 

Gepaste communicatie en bespreekbaar maken en begeleiden van voorafgaande zorgplanning komen uitgebreid aan bod in deze module. Dit zowel met de zorgvrager als met de familie. 

We belichten ook procedures voor palliatieve sedatie en euthanasie en het onderscheid tussen beide. 

Tot slot hebben we ook ruim aandacht voor jou als zorgverlener. Hoe ga jij om met emoties, angsten, rouwen en hoe hou je jezelf staande zowel professioneel als persoonlijk?

Van jou als cursist verwachten we een actieve inbreng aan de hand van casussen uit je eigen dagdagelijkse praktijk en ervaringen. 

Specialisatiemodule palliatief deskundige - 14 SP

De specialisatiemodule is verder opgesplitst in volgende 4 opleidingsonderdelen: 

1. Pathologie en verpleegkundige zorg – 4 SP
Fysiopathologie en verpleegkundige aandachtspunten bij specifieke problemen komen hier aan bod:  ademhaling, urologische en gynaecologische problemen, vocht en voeding, leverstoornissen,…

2. Ethiek, spiritualiteit en veerkracht – 4 SP 
We gaan dieper in op beslissingen bij het levenseinde, ethische reflecties en deontologie, spiritualiteit van de zorgverlener, levensmoeheid, medisch-psychosociale benadering van het lijden van de verzorgende, veerkracht verhogen, aromazorg…

3. Communicatie in de palliatieve zorg – 3 SP
Je verwerft theoretische inzichten in het communicatieproces en krijgt training in gespreksvaardigheden.
 
4. Integratie – 3 SP
In functie van de integratieopdracht leer je gebruik maken van wetenschappelijk literatuur en bespreken en analyseren van casussen.

Pallatieve zorg 2

Met dank aan onze partners

Praktische info op een rijtje

Hier vind je alle praktische info m.b.t. dit postgraduaat op een rijtje.

 • Waar?

  Het postgraduaat gaat door op Odisee Hogeschool - Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Een beperkt aantal lessen worden mogelijks online aangeboden. 

  De inleefsessie vindt plaats op SiTCA op campus Aalst, Kwalestraat 154 te 9320 Aalst.

 • Wanneer?

  Academiejaar 2023-2024: 
  De basismodule Palliatief Referent: telt 8 lesdagen en 1 examendag
  Lesdata: donderdagen 21 en 28 september, 5, 10 19 en 26 oktober, 9 en 16 november 2023
  Examendatum: 30 november 2023

  De specialisatiemodule Palliatief deskundige telt 16 lesdagen, 1 dag inleefsessie en 1 evaluatiedag.
  Lesdata: donderdagen 18 en 25 januari, 1, 8, 22 en 29 februari, 7, 14, 21 en 28 maart, 18 en 25 april, 2, 16, 23 en 30 mei 2024
  Inleefsessie: juni 2024
  Examendatum: 13 juni 2024

  Alle lesdagen vallen op donderdag van 9.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur. 

  Je kan inschrijven voor het volledig postgraduaat of voor afzonderlijke modules. De specialisatiemodule enkel rechtstreeks toegankelijk voor wie reeds met succes de basismodule afwerkte. 

   

 • Studiegeld 2023-2024

  Volledig postgraduaat: € 1.800
  Basismodule Palliatief Referent: € 850
  Specialisatiemodule Palliatief deskundige: € 950

  Deze prijzen zijn inclusief digitale syllabi en gebruik van ons online leerplatform.

  De prijs van de specialisatiemodule (en dus ook het volledig postgraduaat) kunnen we laag houden omdat we voor deze module beroep kunnen doen op een financiële ondersteuning door het Fonds Zuster Leontine, waarvoor onze dank! 

   

 • Getuigschrift

  Je ontvangt telkens een getuigschrift permanente vorming bij het succesvol afwerken van een module.

  Indien je geslaagd bent voor beide modules, ontvang je het postgraduaatgetuigschrift.

 • Vlaams opleidingsverlof

  Deze navorming is erkend voor Vlaams opleidingsverlof voor 20 studiepunten. Eén studiepunt geeft recht op 4 uren Vlaams opleidingsverlof. Deelname aan het examen is verplicht.

  Per module worden volgende studiepunten toegekend:

  • Basismodule Palliatief Referent: 6 studiepunten
  • Verdiepingsmodule Palliatief deskundige: 14 studiepunten
 • Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstedelijk gewest)

  Het postgraduaat Palliatieve zorg geeft recht op 188 uren Betaald educatief verlof.

  Indien je enkel de basismodule Palliatief Referent volgt, ontvang je 62 uren. Indien je enkel de verdiepingsmodule Palliatief deskundige volgt, ontvang je 126 uren. Indien je afwezig bent, dien je een attest te kunnen voorleggen om als gewettigd afwezig beschouwd te kunnen worden.

 • KMO-Portefeuille

  Het postgraduaat Palliatieve zorg is erkend voor het gebruik van KMO-Portefeuille. Het erkenningsnummer van Odisee Advanced Education is DV.O100347.

  Alle informatie m.b.t. het gebruik van KMO-Portefeuille vind je hier.

Heb je graag wat meer informatie? Neem deel aan de digitale infosessie op 13 juni om 11u!

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit het postgraduaat is dat je zoekt? Dan kan je meteen inschrijven.

Meisje - nadenkend