(Met) boeken wérken in de kleuterklas

We weten allemaal hoe belangrijk boeken zijn voor de ontwikkeling van een kind. Maar weten we ook allemaal hoe we ze optimaal kunnen inzetten in de kleuterklas? Weten we dat er zoveel méér mogelijkheden zijn dan een prentenboek vertellen en daar een tekening rond (laten) maken? En dat de boekenhoek zich kan vertakken doorheen het hele klasgebeuren? Er zijn zoveel mogelijkheden om te werken met boeken en -materialen in de klas, dat je hierin als leerkracht kan blijven groeien, in jouw eigen klas of als coach van anderen. 

Kom nieuwe ideeën opdoen, waarmee je vrijwel meteen aan de slag kan in je klas, school, bibliotheek e.a.!

Met boeken werken
(Met) boeken wérken in de kleuterklas

Iets voor jou?

Leerkrachten kleuteronderwijs en lager onderwijs 1ste graad (omdat we merken dat in de eerste graad vaak met boeken nog verder gewerkt wordt zoals in de kleuterklas, naast het leren lezen uiteraard).

Programma

In deze vorming leer je concrete kijkwijzers kennen waarmee je de leescultuur in de kleuterklas kan versterken. Je krijgt inspiratie en tips om boeken en boekmaterialen doorheen de gehele kleuterdag op een enthousiasmerende manier in te schakelen, linken naar andere ontwikkelingsdomeinen te leggen, en daarbij ook je collega’s te coachen. We getuigen ook over wat zo’n ‘boeken-make-over’ teweeg kan brengen bij zowel leerkracht als kleuters.

Doelen

De deelnemers:

 • kennen verschillende mogelijkheden om ook voor én na het ‘voorlezen’ verdiepend aan de slag te gaan met een prentenboek;

 • leren hoe waardevol informatieve boeken, catalogi, kranten, tijdschriften … zijn in de klas;

 • kunnen de kleuters (weer) motiveren om met boeken aan de slag te gaan, in alle hoeken van de klas;

 • kunnen de kleuters (weer) spontaan doen kiezen voor de boekenhoek.

Programma dag 1

We buigen ons eerst samen over de eigen omgang met boeken in de klas:

 • Hoe ziet jouw boekenhoek eruit (inrichting)?
 • Welke (soorten) boeken bied je aan (permanent en tijdelijk) (inhoud)?
 • Hoe organiseer je activiteiten in de boekenhoek, en wanneer (organisatie)?
 • Hoe begeleid je de activiteiten in de boekenhoek (begeleiding)?
 • Is er überhaupt wel sprake van een boekenhoek in jouw klas?
 • Zijn er andere plekken in de klas waar boeken te vinden zijn? Op welke manieren gaan de kleuters daarmee aan de slag...?

Vervolgens word je ondergedompeld in een bad vol tips om aan de slag te gaan met velerlei soorten boeken. We doen ook enkele concrete oefeningen en wisselen bevindingen en ervaringen met mekaar uit. Tot slot zoeken we samen uit welke nieuwe inzichten omtrent ‘boeken in de klas’ je onmiddellijk zal trachten toe te passen in je eigen klas-/schoolpraktijk.

Docent

Jaantje Verbruggen is taaldocent in de lerarenopleiding. Zij verzorgt zowel onderzoek als lessen taaldidactiek in het kleuteronderwijs aan Odisee (Brussel). Ze is projectleider van Boeken troef!, een leesproject voor basis- en secundaire scholen dat via een krachtige(re) lees-omgeving de leesmotivatie van jonge lezers wil verhogen. Ze was tevens projectleider van De Boekenhouder (2018-2019, Aalst), een project om de kwaliteit van het leesonderwijs en -cultuur voor alle kinderen, in het bijzonder kinderen uit kwetsbare gezinnen, te verhogen. Daarnaast is ze al jaren coördinator van het CSL-project Boekenbende aan Huis, waarbij tweedejaarsstudenten vanuit het vak Psychopedagogiek thuis bij kansarme kleuters gaan voorlezen. Voorts verzorgt ze nascholingen m.b.t. het stimuleren van een rijke leescultuur en -plezier in de kleuterklas; en werken met en rond poëzie in de kleuterklas.

De onderzoeksprojecten maken deel uit van het Onderzoekscentrum De Taalbouwers van Odisee. De Taalbouwers voeren praktijkgericht onderzoek in samenwerking met het kleuter-, lager en secundair onderwijs. De onderzoeksprojecten focussen zowel op mondelinge als schriftelijke taalvaardigheid. We analyseren de huidige praktijk, ontwerpen instrumenten en methodieken en streven een diepgaand inzicht na in de voorwaarden die leiden tot een succesvolle professionalisering.

Programma dag 2

Tijdens de tweede dag reflecteren we op de acties van elk
van jullie. Wat werkte, wat kan bijgeschaafd worden?
Elke deelnemer krijgt tijd en ruimte voor het delen
van de eigen ervaringen.

Ook mogelijk op maat!

Lijkt deze vorming je ook interessant voor jouw team? Je kan de vorming '(Met) boeken wérken in de kleuterklas' ook inplannen als thema op een pedagogische studiedag.

Met boeken werken 2

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.

 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden
2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen
3. Samenwerkend leren
4. Sociale binding
5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Overtuigd? Of blijf je graag op de hoogte?

Meisje - luisterend naar muziek
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren