Postgraduaat Participatie van ouderen bevorderen

In dit postgraduaat leer je hoe je verbindend kan werken tussen oudere personen, hun fysieke, familiale en sociale omgeving, het aanbod van hulp- en dienstverlening, en het beleid.

De opleiding geeft via een interdisciplinaire benadering antwoord op de levens-, hulp- en zorgvragen van oudere personen en op nieuwe uitdagingen voor hun maatschappelijke positionering.

Via oefeningen in trajectbegeleiding, netwerkversterking, beleidsadvisering en vorming leer je de verschillende inhouden te integreren!

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

PG_participatie-ouderen-adatabank-pos-beelden2
Postgraduaat Participatie van ouderen bevorderen

Iets voor jou?

Heb je ervaring in de begeleiding of de zorg voor ouderen? Of voel je je sterk aangesproken door deze sector? Heb je affiniteit met de leefwereld van ouderen? Wil je mee opkomen voor de rechten en de belangen van ouderen? Wil je je inzetten voor een betere omkadering van deze generatie?

Dan is deze multidisciplinaire opleiding, waarin je ook veel leert van medestudenten die diverse diploma's hebben, echt iets voor jou!

Toelatingsvoorwaarden

Het postgraduaat richt zich tot houders van een bachelor- of masterdiploma in sociale, gezondheids- of geesteswetenschappelijke richtingen.

Daarnaast kunnen ook houders van één van de volgende graduaatsdiploma's starten: graduaat maatschappelijk werk, graduaat orthopedagogische begeleiding, HBO5 verpleegkunde, graduaat sociaal-cultureel werk.

Andere graduaatsdiploma's, bachelor- of masterdiploma's worden toegelaten op basis van een gemotiveerd dossier.

Studenten hebben ervaring in de ouderenzorg of hebben voldoende affiniteit met ouderenzorg. De kandidaat-studenten tonen dit aan op basis van een uitgeschreven motivatie.

Opbouw

Het postgraduaat is opgebouwd uit twee thematische modules, die telkens aangevuld worden met een opleidingsonderdeel waarin je de inhouden leert integreren in een werkstuk.

Modules:

1. Sociale omgeving van ouderen

2. Maatschappelijke participatie van ouderen

Elke module wordt aangevuld met een opleidingsonderdeel waarin geïntegreerd handelen vooropstaat:

 • Bij module 1 is dat: Trajectbegeleiding en netwerkversterking 
 • Bij module 2 is dat: Beleidsadvies en vorming

Je kan je registeren voor het volledige postgraduaat.

Of je kan ervoor kiezen om enkel één of twee van de thematische modules te volgen; je neemt dan niet deel aan de opleidingsonderdelen over geïntegreerd handelen.

De thematische modules maken deel uit van de banaba Psychosociale Gerontologie.

Module Sociale omgeving van ouderen

In deze module verken je de levensdomeinen wonen, arbeid en sociale relaties.

 • Zowel de woonsituatie (woningaanpassingen, alternatieve woonvormen) als de woonbeleving en woonbeleid  komen aan bod.
 • Wat betreft de de positie van ouderen op de arbeidsmarkt verken je thema’s als arbeidsdeelname, talentbenutting en -ontwikkeling.
 • Bij het thema sociale relaties leer je bij over thema’s als partnerrelaties, rouw, ouderenmisbehandeling, eenzaamheid, maar ook over (het versterken van) sociale steun in familiaal en lokaal verband.

De module sociale omgeving van ouderen wordt aangevuld met het opleidingsonderdeel ‘Trajectbegeleiding en netwerkversterking’. Hierin maak je in samenspraak met de oudere en de omgeving een individueel (zorg)trajectbegeleiding. Je overloopt alle fasen van casemanagement zoals vraagverheldering, planning, linking, monitoring en evaluatie om een oudere met een hulpvraag te ondersteunen. Je verwerkt hierbij de verschillende inhouden uit de module. Via dit werkstuk word je beoordeeld voor deze module.

Module Maatschappelijke participatie van ouderen

In deze module krijg je een up-to-date inzicht in zowel de theoretische achtergronden als de methoden om ouderen te betrekken op de verschillende maatschappelijke domeinen.

 • Zowel de drempels die ouderen belemmeren als de drijfveren waardoor ouderen net gestimuleerd worden om deel te nemen aan cultuur, politiek en verenigingsleven komen aan bod.  
 • Specifieke aandacht gaat naar kwetsbare groepen op het vlak van participatie.
 • Ook de juridische aspecten komen aan bod met aandacht voor bijvoorbeeld autonomie- en beschermingsvraagstukken, intergenerationele verplichtingen en juridische zaken die verband houden met familie- en erfrecht.

De module maatschappelijke participatie van ouderen wordt aangevuld met het opleidingsonderdeel ‘Beleidsadvies en vorming’. De focus ligt hier op het formuleren van beleidsadviezen vertrekkend vanuit een ervaren knelpunt in het ouderenbeleid. Daarnaast versterk je ook je competenties in het educatief werken met ouderen en werk je een inhoudelijke vorming uit waarin je een juridisch thema vertaalt in een vorming voor een specifieke doelgroep. Via dit werkstuk word je beoordeeld voor deze module.

PG_participatie-ouderen-adatabank-pos-beelden3

Postgraduaat Kwaliteit van leven van ouderen bevorderen

Wil jij je verdiepen in de holistische begrippen ‘kwaliteit van leven’ en ‘positieve gezondheid’, en hoe die te verbeteren voor ouderen?

In dit postgraduaat van één jaar leer je aandacht te hebben voor psychisch welbevinden, zingeving, veerkracht en seksualiteit van ouderen. Je leert luisteren en vragen verhelderen met het oog op het innoveren en verbeteren van zorg.

PG-kwaliteit-leven-ouderen1

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.
 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Je dient steeds schriftelijk te annuleren via oae.gent@odisee.be, oae.brussel@odisee.be of rechtstreeks via je opleidingsverantwoordelijke.

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Dit postgraduaat is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit het postgraduaat is dat je zoekt? Dan kan je meteen inschrijven.

Volwassen studente