Psychosociale Gerontologie

Heb je een bachelor- of masterdiploma in de sociale of zorg- en welzijnssector en werk je met of voor ouderen? Of wil je je loopbaan een nieuwe wending geven en met die doelgroep aan de slag gaan? Dankzij de banaba Psychosociale Gerontologie krijg je een beter inzicht in de leefwereld en de noden van ouderen, zodat je de schakel kunt vormen tussen oudere personen, hun omgeving, het aanbod van dienst- en hulpverlening en het beleid.

Met Odisee Continue bieden wij een uitgebreid aanbod aan iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

Odisee Continue opleiding volwassenen avondonderwijs banaba psychosociale gerontologie ouderenzorg

Financiële steun

Voor deze opleiding kun je aanspraak maken op verschillende tegemoetkomingen van de overheid.

Campus Schaarbeek

Campus Schaarbeek is een stijlvol gerenoveerde fabriek aan de Huart Hamoirlaan, in een mooie, groene en rustige omgeving. De campus is vlot bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Hij heeft een eigen (beperkte) parking en ligt op wandelafstand van het station van Schaarbeek. Een mooie tuin en picknicktafels nodigen uit tot buiten lunchen en pauzeren.

Een opleiding Psychosociale Gerontologie. Wat houdt dat nu juist in?

 • Eén lesdag
 • Combinatie mogelijk met je job en je gezin
 • Meerwaarde voor je carrière
 • Multidisciplinair werken

De bachelor-na-bachelor Psychosociale Gerontologie brengt mensen van verschillende disciplines bij elkaar en stimuleert hen actief om samen te werken. Zo krijg je via een interdisciplinaire benadering antwoorden op de levens-, hulp- en zorgvragen van oudere personen en op nieuwe uitdagingen rond hun maatschappelijke positionering. Het doel is om de competenties die je al hebt te verbreden en aan te vullen. Ervaringsgericht leren en innovatieve onderwijsmethodes staan voorop.

Dé oudere bestaat niet

Een van de uitgangspunten van de opleiding is dat dé oudere persoon niet bestaat. Het gaat om een zeer diverse groep op vlak van leeftijd, sociodemografische kenmerken, culturele achtergrond, seksuele geaardheid... Iedere mens wordt op een andere manier ouder. In de opleiding komt de oudere persoon in verhouding tot zichzelf, zijn lichaam, zijn omgeving en de maatschappij aan bod. Bachelors in de Psychosociale Gerontologie werken met en voor vitale oudere personen, kwetsbare oudere personen en oudere personen met een geriatrisch profiel.

Multidisciplinair werken

De bachelor in de Psychosociale Gerontologie vertaalt vakkennis van ouderdomsspecifieke thema’s voor de oudere persoon en zijn omgeving en is aanspreekpunt voor collega-professionals over het thema oudere personen. Hij of zij werkt verbindend tussen verschillende beroepsgroepen die in de ouderensector actief zijn. De opleiding zet sterk in op multiprofessioneel werken aan initiatieven die de leefsituatie van oudere personen kunnen verbeteren, en de kwaliteit van leven van oudere personen kunnen verhogen.

Op het programma

Op het programma staan tien thematische opleidingsonderdelen, vier opleidingsonderdelen gericht op geïntegreerd handelen, waarbij vaardigheden worden ingeoefend en een werkveldproject. Daarbij beantwoord je een concrete vraag of probleemstelling van een organisatie die met of voor oudere personen werkt. Dat kan ook op je eigen werkvloer.

Wat zeggen onze studenten?

Laat je overtuigen door onze studenten.

Wat staat er dit jaar op je planning?

Bekijk het studieprogramma

De opleiding Psychosociale Gerontologie omvat 60 studiepunten, gespreid over twee academiejaren. De lessen vinden steeds plaats op donderdag van 9 tot 17 uur. De examens, eveneens op donderdag, zijn gespreid over het jaar. Zo vermijden we lange examenperiodes. De tweede zittijd wordt altijd gepland tijdens de laatste week van augustus.

Het studieprogramma bestaat uit: 10 thematische opleidingsonderdelen, 4 opleidingsonderdelen 'geïntegreerd handelen' en 1 werkveldproject.

Elk jaar bieden we 5  thematische opleidingsonderdelen aan en 2  opleidingsonderdelen 'geïntegreerd handelen'. Je werkveldproject start je in je eerste opleidingsfase en rond je af in de laatste opleidingsfase.

studieprogramma PSG
De inzichten en vaardigheden uit de opleiding Psychosociale Gerontologie hebben mij in staat gesteld om me goed in te leven in de uitzonderlijke problematieken waarmee we tijdens de coronacrisis geconfronteerd werden. Het ging vlotter om te anticiperen en in te gaan op reacties van bewoners, familieleden of medewerkers. Ik had, net dankzij het brede perspectief van deze opleiding, de kaders gekregen om te begrijpen waarom mensen zo divers reageren op situaties en waarom de kloof tussen jong en oud niet altijd evident is om te dichten.
Nancy Claeys
Medewerker sociale dienst en ankerpersoon kwaliteit in een woonzorgcentrum
Nancy Claeys psychosociale gerontologie
Na je diploma

En wat nadat je je diploma behaald hebt?

Als bachelor in de Psychosociale Gerontologie kun je oudere personen en hun omgeving psychosociaal begeleiden in een empowerend traject. Bovendien kun je de expertise die je hier verwerft inzetten om een brugfunctie te vervullen tussen de oudere persoon, zijn omgeving en andere professionals.

Waar kun je aan de slag?

 • In woonzorgcentra
 • Bij lokale overheden
 • In mutualiteiten
 • In verenigingen voor mantelzorgers
 • In vakverenigingen
 • In de thuiszorg
Wat na je diploma volwassenen

In woonzorgcentra ben je aanspreekpersoon voor ouderen en hun omgeving. Je ziet toe op het opvolgen en behalen van kwaliteitsindicatoren, je volgt actuele trends en innovaties in het werkveld op en je implementeert die binnen jouw organisatie.

In woonzorgcentra krijg je met je diploma bovendien automatisch erkenning als 'referentiepersoon dementie' en kom je in aanmerking voor aanwerving als reactiveringspersoneel.

Bij lokale overheden werk je samen met de ouderenadviesraad, de schepen bevoegd voor oudere personen en andere diensten aan een inclusief ouderenbeleid.  

Ga je aan de slag bij een mutualiteit? Dan ben je de referentiepersoon voor een betere afstemming van de dienstverlening op de noden van oudere personen en volg je e-healthtoepassingen op.

In verenigingen voor mantelzorgers organiseer je contacten tussen de verschillende betrokkenen. Je voorziet vormings- en informatiemomenten. Ook bij vakverenigingen kun je terecht, waar je instaat voor de trajectbegeleiding van ouder wordende werknemers. Je informeert over eindeloopbaanmaatregelen en voorbereiding op het pensioen.

In de thuiszorg zie je toe op een betere afstemming van de hulp- en dienstverlening op de noden van oudere personen.

Als ziekenhuismedewerker ga je in het kader van het Zorgstrategisch Plan Vlaanderen met verschillende actoren in overleg over vergrijzing en geïntegreerde zorg.

De opleiding Psychosociale Gerontologie kadert voor mij in een eigentijdse visie op ouder worden, die competenties, talenten en empowerment van ouderen centraal stelt en die een positieve toekomstvisie geeft.
Wat ik bijzonder boeiend vond waren de opleidingsonderdelen 'Psychische aspecten van het ouder worden' en 'Innoveren en ondernemen'. Bij 'Psychische aspecten' kreeg ik inzichten in de psychische noden van ouderen en het belang van het narratief bij de begeleiding van de ouder wordende mens. 'Innoveren en ondernemen' gaf dan weer inzichten in de behoeftenanalyse van een organisatie.
Beide opleidingsonderdelen hielpen me bij mijn inzet als vrijwilliger in de palliatieve zorg en bij mijn professionele activiteiten als organisatieadviseur.
Jan
Organisatieadviseur en vrijwilliger in de palliatieve zorg
Jan Gijsemans
Ook als bijscholing

Op jouw maat

 • Postgraduaat Participatie van ouderen bevorderen

  Voel je je sterk betrokken bij de leefwereld van ouderen? Wil je mee opkomen voor de rechten en de belangen van ouderen? Wil je je inzetten voor een betere omkadering van deze ouderen?

  Dan is het postgraduaat 'Participatie van ouderen bevorderen' misschien wat jij zoekt. Op één jaar, met één dag les per week, volg je twee thematische modules en leer je je inzichten toepassen in twee opleidingsonderdelen die direct op de praktijk gericht zijn.

  Meer weten over dit postgraduaat (aangeboden in 2023-2024)

 • Postgraduaat Kwaliteit van leven van ouderen bevorderen

  Wil jij je verdiepen in de holistische begrippen ‘kwaliteit van leven’ en ‘positieve gezondheid’, en hoe die te verbeteren voor ouderen?

  In dit postgraduaat van één jaar leer je aandacht te hebben voor psychisch welbevinden, zingeving, veerkracht en seksualiteit van ouderen. Je leert luisteren en vragen verhelderen met het oog op het innoveren en verbeteren van zorg.

  Meer weten over dit postgraduaat (aangeboden in 2024-2025)

 • Programma op maat

  Ben je geïnteresseerd door de thema's, maar is de tijd die je aan de opleiding kunt besteden beperkt? Je hoeft je niet aan het modeltraject te houden. Als je niet meteen het bachelordiploma wilt halen, kun je je voor één of meer onderdelen van de opleiding inschrijven als creditstudent. Als je slaagt voor de examens, kun je vrijstellingen krijgen voor deze onderdelen wanneer je alsnog de volledige opleiding gaat volgen. 

  Interesse? Vraag meer info over de inhoud van deze opleidingsonderdelen en over de inschrijvingsmodaliteiten

 • Expertisecentrum

  Odisee heeft best veel expertise op vlak van ouderenzorg- en begeleiding. Je ontdekt meer over ons Expertisecentrum Ouderenzorg op odisee.be/expo.

 • 6
  campussen
 • + 11.000
  studenten
 • 27
  bacheloropleidingen
 • 12
  graduaatsopleidingen
 • 1 op 4
  volgt een opleiding op maat van volwassenen
Meer dan een opleiding

Co staat voor samen, we pakken je studie samen aan!

Werken en studeren combineren is niet vanzelfsprekend. Maar maak je geen zorgen, bij Odisee sta je er niet alleen voor. Wij bieden werkende studenten een hele waaier aan extra voorzieningen. Ontdek waar wij je mee kunnen helpen! 

 

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Inschrijven

Ben je er helemaal klaar voor en zie je studeren helemaal zitten?