Van CV-technicus tot warmtepomptechnicus

Verschillende handelingen aan warmtepompinstallaties mogen enkel worden uitgevoerd door gecertificeerde koeltechnici.

Zowel vanuit de wetgever als vanuit warmtepompfabricanten worden steeds strengere eisen gesteld aan het specifieke opleidingsniveau van koeltechnici die warmtepompinstallaties plaatsen en/of werken uitvoeren aan warmtepompinstallaties.

Deze opleiding biedt jou de kans om het certificaat van bekwaamheid in de koeltechniek te bekomen en bereidt je voor op het examen dat leidt tot het certificaat van koeltechnicus. Daarnaast wordt aandacht besteed aan zowel theoretische als praktijkgerichte vorming specifiek betreffende werken aan warmtepompinstallaties.

Deze opleiding voor volwassenen maakt deel uit van Odisee Continue, hét aanbod voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

Van CV-technicus tot warmtepomptechnicus - Continue
Van CV-technicus tot warmtepomptechnicus

Voor wie?

In deze opleiding verwerf je de nodige competenties om zelfstandig warmtepompinstallaties te kunnen installeren, onderhouden en herstellen

Mensen die reeds werkzaam zijn binnen de sector HVAC (Heating, Ventilation en Air Conditioning) en hier meer willen over leren, komen zeker in aanmerking. Dit zijn: 

 • installateurs CV-installaties met een basiskennis elektriciteit;
 • elektriciens met een basiskennis rond warmte;
 • service engineers;
 • koeltechniekers die hun kennis over warmtepompen willen bijschaven;
 • projectverantwoordelijken HVAC.

Ook afgestudeerden die een basiskennis koeltechniek hebben, komen in aanmerking voor de opleiding.

Wat leer je in de theorie?

 • werkingsprincipe van de warmtepomp​
 • onderdelen van een warmtepomp
 • de warmtepomp in het log p-H-diagram (+ oefeningen)
 • begrippen: onderkoeling, oververhitting, COP
 • rendement van een warmtepomp (Coefficient of Performance,  Seasonal Performance, Primary Energy Ratio)
 • types warmtepompen
 • bijzonderheden aan een warmtepompinstallatie
 • de koelmachine/warmtepomp en het negatief kringproces
 • onderdelen van een warmtepompinstallatie (koelmiddelen, types compressoren, condensors, verdampers, expansieventielen, andere onderdelen)
 • bespreking van verschillende opstellingen
 • integratie van de bereiding van sanitair warm water
 • de wetgeving omtrent koelmiddelen

Wat leer je in de praktijk?

 • hardsolderen en koeltechnische vaardigheden
 • plooien van koperen buizen, maken van flare verbindingen
 • vacumeren van een warmtepomp(koel)installatie
 • vullen en recupereren van koelmiddel in een koelinstallatie
 • koudemiddelenregistratie in het logboek
 • procedure van de manifolds
 • lekdichtheid controleren met elektronische detector 
 • invullen van attest voor hergebruik, terugwinning en vernietiging van koelmiddel
 • instellen en afregelen van regelapparatuur
 • storingen zoeken in een installatie en oplossen
 • bespreken van het koeltechnisch circuit, hydraulisch circuit en het elektrisch circuit
 • metingen op de installatie
 • tips en tricks

Erkenning

Als je in het Vlaams Gewest werkt aan koelinstallaties/warmtepompen die gevuld zijn met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen, ben je verplicht om een Vlaamse erkenning als koeltechnicus te bezitten.

Bij Odisee kan je, mits je slaagt voor de opleiding, de  Vlaamse erkenning als koeltechnicus kan behalen. Slaag je om de 5 jaar ook voor het actualisatie-examen? Dan behoudt je jouw erkenning. Door te slagen voor de basisopleiding, behaal je ook meteen het Europees certificaat in de koeltechniek en dat is onbeperkt geldig.

Als je als koeltechnicus slaagt voor het initiële examen en niet erkend wil worden in het Vlaams Gewest, dan ontvang je enkel een Europees certificaat. Je kunt hiermee dus niet in het Vlaams Gewest werken. Gelieve bij je inschrijving dan expliciet te vermelden dat je geen Vlaamse erkenning wenst.

Om administratief in orde te zijn voor Vlaanderen zal de bevoegde Vlaamse overheidsdienst (OMG) jaarlijks een retributie aanrekenen. Diegenen die geslaagd zijn, ontvangen een overheidsformulier. Van zodra je dit betaald hebt, ben je in orde met de wetgeving.

Warmtepompen
Ik ben heel tevreden van de opleiding, de begeleiding, de leerkrachten, op alle vlakken top, nogmaals mijn dank daarvoor!
Massimo Van Rossem
Technieker
Warmtepompen

Praktische info op een rijtje

Waar, wanneer, hoeveel kost het, wie moet ik contacteren? Je vindt alle praktische informatie hieronder. 

 • Waar en wanneer?

  De opleiding vindt plaats op Campus Aalst, Kwalestraat 154 te 9320 Aalst. 

  De eerstvolgende lessenreeks start op 28 mei 2024
  De volgende lesdagen vinden plaats op 30 mei, 4, 6, 11 en 13 juni 2024.
  In de periode van 14 juni t.e.m. 21 juni is er een praktijkdag in groepjes van twee personen. De datum van deze praktijkdag wordt in onderling overleg vastgelegd. 
  De lessen duren van 9 tot 16.15 uur. 
  Het examen staat ingepland op 27 juni 2024 en duurt van 8 tot 17.15 uur.

 • Studiegeld 2023-2024

  Het studiegeld bedraagt € 2.350.

  De opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille.
  Lees meer over de KMO-portefeuille bij 'studeren als zelfstandige'.

 • Herexamen

  Het examen bestaat uit vier delen die hieronder beschreven staan. Je bent geslaagd als je voor ieder onderdeel minstens 60% behaalt. 
  Wanneer je niet geslaagd bent voor het certificatie-examen, dan heb je het recht om één keer te herkansen.

  Hier zijn kosten aan verbonden:
  - Theoretisch deel over koeltechniek: € 100
  - Theoretisch deel over Vlaamse wetgeving en Nederlandstalige terminologie: € 100
  - Hardsoldeerproef: € 400
  - Koeltechnische handelingen: € 400 
  - Volledig herexamen: € 800
   

   

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

  Je zorgt zelf voor beschermingsmiddelen tijdens de praktijklessen en het examen: katoenen werkkledij, dunne lashandschoenen en een veiligheidsbril.  Dit mag een lasbril of  een overzetbril zijn voor autogeen lassen. 

  Beschik je niet over deze beschermingsmiddelen, meld dit dan vooraf aan de opleidingsverantwoordelijke. We bekijken of het mogelijk is om enkele beschermingsmiddelen te lenen. Opgelet: we beschikken slechts over een heel beperkt aantal uit te lenen beschermingsmiddelen. Als er geen materiaal meer kan uitgeleend worden, kan je niet deelnemen aan de gewenste reeks. Je kan dan deelnemen aan een volgende reeks wanneer het uitleenmateriaal opnieuw beschikbaar is.

 • KMO-portefeuille

  De opleiding is erkend voor het gebruik van KMO-portefeuille.  Het erkenningsnummer van Odisee Advanced Education is DV. O100347. Je mag het thema 'Beroesppecifieke competenties' selecteren. 

  Alle informatie m.b.t. het gebruik van KMO-portefeuille vind je hier

 • Vlaams opleidingsverlof

  De opleiding is erkend in het kader van Vlaams opleidingsverlof (VOV) voor 56 uren.

  Startattesten voor Vlaams opleidingsverlof worden verstrekt vanaf 2 werkdagen voor de eerste lesdag.

 • Erkenningen en premies

  Erkenning door Volta

  De opleiding is erkend door Volta.

  Bedrijven en organisaties die vallen onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) hebben recht op een opleidingspremie voor iedere medewerker die deze opleiding volgt. Per medewerker bedraagt het premiebedrag maximum € 15,5 per uur. Vraag de premie online aan. Dit kan al voor de start van de opleiding. Meer info: www.volta-org.be

  Erkenning door Constructiv

  De opleiding is erkend door Constructiv.

  Arbeiders tewerkgesteld in PC 124 hebben recht op premies voor opleidingen en tussenkomst in de opleidingskost.
  Voor opleidingen die in de week én tijdens de werkuren vallen,  is er een tussenkomst van € 25 per uur per arbeider (max. 140 uren/academiejaar). 

  In dit document vind je het schema met de verschillende stelsels, alsook het digitaal aanvraagformulier. Raadpleeg de website van Constructiv voor meer informatie.

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze opleiding is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? 

Dan kun je meteen inschrijven.

Toch nog bijkomende vragen of twijfels?

Heb je nog een grote of kleine vraag? Contacteer ons! Wij zullen je graag een antwoord geven. 

Volwassen student
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren