ExploRatio

Onderzoekscentrum Kritisch denken

Onderzoekscentrum ExploRatio verzorgt vormingen voor leerkrachten en lerarenopleiders, biedt workshops in de klas aan en onderzoekt hoe het kritisch denken van jongeren te stimuleren. We focussen op lesmethodieken waar via (filosofische) dialoog jongeren worden uitgedaagd te reflecteren over heikele thema’s, maatschappelijk kwesties, de grondslagen van de eigen kennis en  overtuigingen. We werken hiervoor samen met scholen, musea, lerarenopleiders en onderzoekers. We richten ons zowel op het basis als secundair onderwijs.

Dialoog en kritisch denken