Terug naar overzicht

Lager onderwijs

Meer weten over onze opleidingen?

Vraag je brochure aan!

Brochures

Al doende leren

Nieuwsgierigheid en openheid zijn de sleutelwoorden tijdens je opleiding. Als onderwijzer(es) heb je oog en oor voor alle kinderen en geef je elk kind de ontwikkelingskansen waar het recht op heeft. Eerst verken je de ontwikkelings- en leergebieden die in een lagere school centraal staan. Je krijgt al doende de kans om je achtergrond van talen, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst en muzische vorming aan te scherpen. Je verkent verschillende werkvormen en leermiddelen.

3
Campussen

3 campussen

 

Bij Odisee studeer je Lager onderwijs in Aalst, Brussel of Sint-Niklaas, drie steden met een heleboel lagere scholen. De lespraktijk bevindt zich net buiten de schoolmuren, een ideale carrièrestart.

Campus Aalst

Campus Brussel

Campus Sint Niklaas

We staan voor je klaar!

Op zoek naar studiekeuzeadvies?

SOS studiekeuze

Je eerste stappen in de klas

Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds meer stage. Je begint met observaties. Daarna maak je begeleide didactische oefeningen, gevolgd door een participatie- of introductiestage met de eerste opdrachten. Pas daarna zet je je eerste stappen in het echte lesgeven. Gaandeweg gaat de klemtoon meer liggen op de omgang met een klasgroep en functioneer je steeds zelfstandiger.

Iets voor jou?

1
Je werkt graag samen met anderen en staat nieuwsgierig in de wereld.
2
Je vindt het uitdagend om een groep kinderen te begeleiden.
3
Kinderen iets bijleren en hun talenten zien groeien vind je interessant.
4
Je houdt ervan om iets uit te leggen of het samen met anderen te ontdekken.
5
In je job wil je actief bijdragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Schrijf je eigen verhaal

Kun je je vinden in vier of meer stellingen?

Inschrijven

Infodagen

Ik kom

In het eerste jaar ga je op creastage

In het tweede jaar doe je een maatschappelijke stage

In je derde jaar doe je een project in een Brusselse school

Jeroen studeert Lager onderwijs

Jeroen Cooreman, student Lager onderwijs

"Het was nog veel leuker dan ik het me had ingebeeld. We hebben heel toffe docenten die dicht bij ons staan en ik had nooit verwacht dat alle studenten zo sociaal zouden zijn."

Lees meer getuigenissen

5 vakken in de kijker

1
Onderwijskunde

Dit onderdeel geeft je meer inzicht in hoe je je lessen grondig kunt voorbereiden, hoe je breed kunt evalueren en hoe je verschillende werkvormen in je les kunt hanteren. 

Geen didactiek zonder leerinhoud

Natuurlijk verwachten we dat je aan het eind van de opleiding de leerinhouden kent. Die leerinhouden herhalen we meermaals doorheen de opleiding, maar we koppelen er ook meteen de didactiek aan. Daarin leer je hoe je de leerinhouden overbrengt aan de kinderen. Zo krijg je inzicht in de manier waarop kinderen leren. Je leert ook wat je moet doen als het leren niet zo vlot gaat. Dan kun je een stapje terugzetten of een andere didactiek toepassen. 

2
Communicatieve en agogische vaardigheden

In deze vakken oefen je communicatieve vaardigheden die je als leraar nodig hebt. Je pakt het heel praktisch aan: je gaat voorlezen, je praat met ouders, zet vergaderingen op... Je leert ook begrijpen hoe een groep functioneert en je ontdekt hoe je leerlingen stimuleert tot samenleven en samen leren.

3
Identiteit en diversiteit

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de identiteitsontwikkeling van jongeren en hoe je die als leraar kunt stimuleren in een wereld die superdivers geworden is. Je leert jongeren gezond kritisch nadenken
over de wereld waarin ze leven en respectvol met elkaar omgaan.

4
Eerste leerjaar

In je derde jaar verdiep je je in de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen. Je leert alles over de didactiek van aanvankelijk lezen en rekenen, van muzisch werken en van wereldoriëntatie voor zesjarigen, met telkens de nadruk  op een speelse en fantasierijke aanpak.

5
Praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek bereidt je niet alleen voor op je bachelorproef, maar laat je ook je eerste stappen zetten in onderwijsonderzoek en geeft je tips om je eigen aanpak te onderzoeken en te verbeteren.

Kom naar de infodag van 23.02.2019

Alle velden zijn verplicht

Nieuw!

Verplichte instaptoets voor de Lerarenopleiding

Instaptoets Lerarenopleiding?

Vanaf dit jaar moeten studenten die zich willen inschrijven voor een lerarenopleiding in heel Vlaanderen deelnemen aan een verplichte, maar niet-bindende instaptoets. De resultaten zijn niet bepalend om je te kunnen inschrijven, maar je moet de toets wel afgelegd hebben.

Ik wil meer weten!

Na je diploma?

Wist je dat 97,3% van de afgestudeerden Lager onderwijs na 1 jaar aan het werk zijn?

Aan de slag en verder studeren!

Onderwijzer(es) is een heel veelzijdig beroep. Je leert kinderen lezen, oefent verschillende vaardigheden met hen in en zorgt ervoor dat ze na zes jaar perfect voorbereid naar het secundair onderwijs kunnen overschakelen. Het is de taak van onze alumni om kinderen te begeleiden in hun ontdekkingstocht van de wereld en zichzelf. En dat doen ze stuk voor stuk met veel enthousiasme.

Aan de slag of verder studeren?

Persoonlijke begeleiding

1
Jij staat centraal

Bij Odisee sta jij centraal. We focussen ons dus niet op een groep studenten, maar op jou als persoon. Resultaten nemen we dus ook persoonlijk onder de loep. Die gebruiken we om je bij te werken waar nodig, maar ook om je al een  stap verder te brengen wanneer je goede resultaten liet zien. We triggeren je met andere woorden om het beste uit jezelf te halen. Dat doen we aan de hand van monitoraten, peer teaching en keuzeopdrachten.

2
Weg met de kloof tussen studenten en docenten

We kiezen bewust niet voor één grote opleiding op één campus, maar voor drie (quasi dezelfde) opleidingen verspreid over drie campussen. Dat zorgt ervoor dat de docenten je kennen. Met je vragen kun je dus altijd bij hen terecht en omgekeerd  spreken ze je op je sterktes aan, want ze weten dat je in een muziekband speelt of dat je cursussen geeft bij het Rode Kruis.

3
Examenresultaten volgen we op

Je examenresultaten volgen we individueel op zodat we jouw traject samen met jou perfect op je noden en wensen kunnen afstemmen. En daarbij betrekken we het volledige docententeam. Een vertrouwensband vinden we nu  eenmaal heel belangrijk.

4
Persoonlijk traject mogelijk

Wil je je opleiding afstemmen op je persoonlijke situatie? Dan volg je een flexibel traject. Contacteer onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt. 

62% van de starters Lager onderwijs stroomt door naar het tweede jaar.

Ga 100% voor je talent!

Leren doe je het best als je er zélf verantwoordelijk voor bent. Daarom krijg je doorheen je opleiding prikkels om je eigen talenten te ontdekken en te doen groeien. Vanaf de start leg je een portfolio aan dat je aanvult met  stage-ervaringen en belevenissen uit projecten en reacties van kinderen, docenten en van medestudenten. Aan het einde van je opleiding heb je een heel arsenaal aan beelden en getuigenissen verzameld, die bij een sollicitatie meteen  tonen wie jij als leraar bent geworden.

Louise studeert Lager onderwijs

Ruben studeert Lager onderwijs

Manon studeert Lager onderwijs

Emma studeert Lager onderwijs

Nathalie studeert Lager onderwijs

Jolien studeert Lager onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs

Daar staan we voor!

Meer info

Muziek tijdens de lessen: alleen maar voordelen

Odisee-student Ruben Luyten onderzocht in zijn bachelorproef hoe leerkrachten in het lager onderwijs muziek kunnen gebruiken tijdens hun les. Tijdens wiskunde bijvoorbeeld. “Het kan, en de leerlingen doen er hun voordeel mee.”

Lees het artikel in Het Nieuwsblad
Ruben Luyten

Met een liedje onthouden de kinderen de leerstof veel beter.

Ik ben leraar. Wat is jouw superkracht?

Odisee zet leraars in de bloemetjes met badge

Op 5 oktober, internationale Dag van de Leraar, zet de Odisee‐hogeschool het beroep van leraar in de verf. De Lerarenopleiding overhandigt in de stagescholen van Odisee een ‘Ik ben leraar’‐badge aan de stagementoren. “Leraars moeten vandaag bijna supermensen zijn om alle taken te vervullen die ze hebben. Daarom steken we hun een hart onder de riem.”

Lees het persbericht

Lerarenopleiding Odisee bereidt studenten voor op co-teaching

Over twee jaar zullen alle studenten Lager onderwijs van de Odisee‐hogeschool, Campus Waas, aan co‐teaching hebben gedaan vooraleer ze in de praktijk terechtkomen. Op die manier wil Odisee een voortrekker zijn van deze innovatieve manier van lesgeven, die als gevolg van het M‐decreet stevig in opmars is.

Lees het persbericht

We leiden onze studenten op in de visie van co-teaching.

Sofie wint de Kwinta Bachelor Award

Sofie Meulemans

Bachelorproef Award voor Sofie Meulemans

In haar bachelorproef vraagt Sofie Meulemans zich af hoe je Belgische beeldende kunstenaars op een creatieve manier naar de klas kunt brengen zodat kinderen hun eigen creativiteit ontdekken en ontplooien.

"Deze bachelorproef getuigt van innovatie, passie en kwaliteit en beantwoordt aan plan, design, develop, produce, deliver and support goods and services to meet customer needs and expectations."

Kinderen leren programmeren in Codeclub Odisee

Hogeschool Odisee heeft een Codeclub opgericht. “Leerlingen uit de derde graad kunnen zich inschrijven om wekelijks hun codeervaardigheden aan te scherpen”, zegt docent Geert Callebaut. “Dit is echt leuk, we kunnen zelf spelletjes maken”, klinkt het bij de jongeren. Studenten in de lerarenopleiding bieden de lessen aan.

Lees het krantenartikel

Volg nu al een echt vak aan de hogeschool

Kijk jij ook al zo reikhalzend uit naar het hoger onderwijs? Wel, dan hebben we goed nieuws voor jou! Vanaf september kunnen laatstejaars uit het middelbaar twee vakken volgen van de Lerarenopleiding bij Odisee. 

Lees meer in de brochure!

Aanmelden voor een junior college?

Stuur een mail