Terug naar overzicht

Lager onderwijs

Overtuigd van je studiekeuze?

Inschrijven doe je gewoon online.

Start je inschrijving

Al doende leren

Nieuwsgierigheid en openheid zijn de sleutelwoorden tijdens je opleiding. Als onderwijzer(es) heb je oog en oor voor alle kinderen en geef je elk kind de ontwikkelingskansen waar het recht op heeft. Eerst verken je de ontwikkelings- en leergebieden die in een lagere school centraal staan. Je krijgt al doende de kans om je achtergrond van talen, wiskunde, wereldoriëntatie, godsdienst en muzische vorming aan te scherpen. Je verkent verschillende werkvormen en leermiddelen.

3
Campussen

3 campussen

 

Bij Odisee studeer je Lager onderwijs in Aalst, Brussel of Sint-Niklaas, drie steden met een heleboel lagere scholen. De lespraktijk bevindt zich net buiten de schoolmuren, een ideale carrièrestart.

Campus Aalst

Campus Brussel

Campus Sint Niklaas

We staan voor je klaar!

Op zoek naar studiekeuzeadvies?

SOS studiekeuze

Je eerste stappen in de klas

Naarmate je opleiding vordert, heb je steeds meer stage. Je begint met observaties. Daarna maak je begeleide didactische oefeningen, gevolgd door een participatie- of introductiestage met de eerste opdrachten. Pas daarna zet je je eerste stappen in het echte lesgeven. Gaandeweg gaat de klemtoon meer liggen op de omgang met een klasgroep en functioneer je steeds zelfstandiger.

Iets voor jou?

1
Je werkt graag samen met anderen en staat nieuwsgierig in de wereld.
2
Je vindt het uitdagend om een groep kinderen te begeleiden.
3
Kinderen iets bijleren en hun talenten zien groeien vind je interessant.
4
Je houdt ervan om iets uit te leggen of het samen met anderen te ontdekken.
5
In je job wil je actief bijdragen aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Schrijf je eigen verhaal

Kun je je vinden in vier of meer stellingen?

Inschrijven

Infodagen

Ik kom
Lager onderwijs studeren bij hogeschool Odisee

Daarom kies je voor Lager onderwijs

Daarom kies je voor Kleuteronderwijs bij Odisee

Daarom kies je voor Kleuteronderwijs

Daarom kies je voor Secundair onderwijs bij Odisee

Daarom kies je voor Secundair onderwijs

Jeroen studeert Lager onderwijs

Jeroen Cooreman, student Lager onderwijs

"Het was nog veel leuker dan ik het me had ingebeeld. We hebben heel toffe docenten die dicht bij ons staan en ik had nooit verwacht dat alle studenten zo sociaal zouden zijn."

Lees meer getuigenissen

5 vakken in de kijker

1
Onderwijskunde

Dit onderdeel geeft je meer inzicht in hoe je je lessen grondig kunt voorbereiden, hoe je breed kunt evalueren en hoe je verschillende werkvormen in je les kunt hanteren. 

Geen didactiek zonder leerinhoud

Natuurlijk verwachten we dat je aan het eind van de opleiding de leerinhouden kent. Die leerinhouden herhalen we meermaals doorheen de opleiding, maar we koppelen er ook meteen de didactiek aan. Daarin leer je hoe je de leerinhouden overbrengt aan de kinderen. Zo krijg je inzicht in de manier waarop kinderen leren. Je leert ook wat je moet doen als het leren niet zo vlot gaat. Dan kun je een stapje terugzetten of een andere didactiek toepassen. 

2
Communicatieve en agogische vaardigheden

In deze vakken oefen je communicatieve vaardigheden die je als leraar nodig hebt. Je pakt het heel praktisch aan: je gaat voorlezen, je praat met ouders, zet vergaderingen op... Je leert ook begrijpen hoe een groep functioneert en je ontdekt hoe je leerlingen stimuleert tot samenleven en samen leren.

3
Identiteit en diversiteit

In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de identiteitsontwikkeling van jongeren en hoe je die als leraar kunt stimuleren in een wereld die superdivers geworden is. Je leert jongeren gezond kritisch nadenken
over de wereld waarin ze leven en respectvol met elkaar omgaan.

4
Eerste leerjaar

In je derde jaar verdiep je je in de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen. Je leert alles over de didactiek van aanvankelijk lezen en rekenen, van muzisch werken en van wereldoriëntatie voor zesjarigen, met telkens de nadruk  op een speelse en fantasierijke aanpak.

5
Praktijkonderzoek

Praktijkonderzoek bereidt je niet alleen voor op je bachelorproef, maar laat je ook je eerste stappen zetten in onderwijsonderzoek en geeft je tips om je eigen aanpak te onderzoeken en te verbeteren.

In het eerste jaar ga je op creastage

In het tweede jaar doe je een maatschappelijke stage

In je derde jaar doe je een project in een Brusselse school

Instaptoets lerarenopleiding

Voor alle studenten in Vlaanderen

Instaptoets Lerarenopleiding?

Studenten die zich willen inschrijven voor een lerarenopleiding moeten in heel Vlaanderen deelnemen aan een verplichte, maar niet-bindende instaptoets. De resultaten zijn niet bepalend om je te kunnen inschrijven, maar je moet de toets wel afgelegd hebben.

Ik wil meer weten!

Na je diploma?

Wist je dat 97,3% van de afgestudeerden Lager onderwijs na 1 jaar aan het werk zijn?

Aan de slag en verder studeren!

Onderwijzer(es) is een heel veelzijdig beroep. Je leert kinderen lezen, oefent verschillende vaardigheden met hen in en zorgt ervoor dat ze na zes jaar perfect voorbereid naar het secundair onderwijs kunnen overschakelen. Het is de taak van onze alumni om kinderen te begeleiden in hun ontdekkingstocht van de wereld en zichzelf. En dat doen ze stuk voor stuk met veel enthousiasme.

Aan de slag of verder studeren?

Persoonlijke begeleiding

1
Jij staat centraal

Bij Odisee sta jij centraal. We focussen ons dus niet op een groep studenten, maar op jou als persoon. Resultaten nemen we dus ook persoonlijk onder de loep. Die gebruiken we om je bij te werken waar nodig, maar ook om je al een  stap verder te brengen wanneer je goede resultaten liet zien. We triggeren je met andere woorden om het beste uit jezelf te halen. Dat doen we aan de hand van monitoraten, peer teaching en keuzeopdrachten.

2
Weg met de kloof tussen studenten en docenten

We kiezen bewust niet voor één grote opleiding op één campus, maar voor drie (quasi dezelfde) opleidingen verspreid over drie campussen. Dat zorgt ervoor dat de docenten je kennen. Met je vragen kun je dus altijd bij hen terecht en omgekeerd  spreken ze je op je sterktes aan, want ze weten dat je in een muziekband speelt of dat je cursussen geeft bij het Rode Kruis.

3
Examenresultaten volgen we op

Je examenresultaten volgen we individueel op zodat we jouw traject samen met jou perfect op je noden en wensen kunnen afstemmen. En daarbij betrekken we het volledige docententeam. Een vertrouwensband vinden we nu  eenmaal heel belangrijk.

4
Persoonlijk traject mogelijk

Wil je je opleiding afstemmen op je persoonlijke situatie? Dan volg je een flexibel traject. Contacteer onze trajectbegeleiders als je zo’n persoonlijk programma overweegt. 

62% van de starters Lager onderwijs stroomt door naar het tweede jaar.

Ga 100% voor je talent!

Leren doe je het best als je er zélf verantwoordelijk voor bent. Daarom krijg je doorheen je opleiding prikkels om je eigen talenten te ontdekken en te doen groeien. Vanaf de start leg je een portfolio aan dat je aanvult met  stage-ervaringen en belevenissen uit projecten en reacties van kinderen, docenten en van medestudenten. Aan het einde van je opleiding heb je een heel arsenaal aan beelden en getuigenissen verzameld, die bij een sollicitatie meteen  tonen wie jij als leraar bent geworden.

Kwaliteitsvol onderwijs

Daar staan we voor!

Meer info

Dit is een OKOT-opleiding

Ook onze opleidingspartner Edu organiseert verschillende infosessies

OKOT: OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject

Deze opleiding is door VDAB erkend als OKOT-opleiding. Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je deze opleiding volgen met behoud van je werkloosheidsuitkering en zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. De kosten voor de opleiding worden terugbetaald door VDAB.

Lees hier meer