Terug naar overzicht

Bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie

Bachelor-na-bachelor

Psychosociale gerontologie

schrijf je in!

Voortrekkers in werken met oudere personen

De bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie verbetert het werken met en voor oudere personen vanuit een holistische visie op het ouder worden. In deze maatschappij waarin de vergrijzing van de bevolking zowel een uitdaging als een kans is, is er nood aan een professional die verbindend kan werken tussen de oudere persoon, zijn fysieke en sociale omgeving, het aanbod van dienst- en hulpverlening, en het beleid.

Psychosociale gerontologie is een professionele bacheloropleiding

Heb je ervaring in werken met oudere personen en wil je je loopbaan een nieuwe invulling geven? Wil je bijleren over nieuwe werkwijzen voor een passende begeleiding van oudere personen? Krijg je in je persoonlijk leven te maken met de zorg voor oudere personen en mis je een kader om de vragen en noden van ouderen echt te begrijpen?  De banaba Psychosociale gerontologie benadert ouder worden in al zijn aspecten en sociale dynamieken. Met en voor ouderen leren werken, dat is het doel.

Je maakt kennis met nieuwe werkwijzen voor een passende begeleiding van oudere personen

Het competentiemodel van het ouder worden vormt het uitgangspunt van de opleiding. In tegenstelling tot het deficitmodel, gaat dit model ervan uit dat de oudere persoon over mogelijkheden beschikt om zich zo lang mogelijk in de eigen omgeving te handhaven, volgens zijn eigen wensen. De opleiding beoogt studenten empowerend te laten werken, met de krachten van de oudere persoon. De bachelor in de Psychosociale gerontologie ondersteunt de zelfregie van oudere personen en daagt oudere personen uit om co-creatief met hen te werken.

Krachtlijnen van de opleiding

Een van de uitgangspunten van de opleiding is dat dé oudere persoon niet bestaat. Het gaat om een zeer diverse groep op vlak van leeftijd, sociodemografische kenmerken, culturele achtergrond, seksuele geaardheid... Iedere mens wordt op een andere manier ouder. In de opleiding komt de oudere persoon in verhouding tot zichzelf, zijn lichaam, zijn omgeving en de maatschappij aan bod. Bachelors in de Psychosociale gerontologie werken met en voor vitale oudere personen, kwetsbare oudere personen en oudere personen met een geriatrisch profiel.

Aan de slag met je diploma

Als bachelor in de Psychosociale gerontologie kun je in talrijke sectoren terecht. De recente evoluties plaatsen niet alleen de oudere personen zelf, maar ook de samenleving en de professionelen en vrijwilligers die met oudere personen werken, voor uitdagingen. Er is nood aan reflectie, aan een vernieuwd aanbod en aan aangepaste werkwijzen.

Jobmogelijkheden

Meer weten?

Infomomenten
5
Troeven
1
Eén lesdag

Je kan deze opleiding combineren met een job en/of een gezin. Wekelijks is er één dag les op donderdag van 9 tot 17 uur. De examens, eveneens op donderdag, zijn gespreid over het jaar. Zo vermijden we lange examenperiodes. De tweede zittijd wordt altijd gepland tijdens de laatste week van augustus.

2
Extra bagage

De bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale gerontologie biedt verbreding én verdieping aan mensen die al een diploma hebben in de sociale sector of die aan de slag zijn in de ouderenzorg. Je leert competente – zij het soms kwetsbare – ouderen nog competenter begeleiden. Je bouwt voort op de kracht van de oudere en bewaakt en bevordert zijn of haar autonomie.

3
Multidisciplinair werken

De bachelor in de Psychosociale gerontologie vertaalt vakkennis van ouderdomsspecifieke thema’s voor de oudere persoon en zijn omgeving en is aanspreekpunt voor collega-professionals over het thema oudere personen. Hij of zij werkt verbindend tussen verschillende beroepsgroepen die in de ouderensector actief zijn. De opleiding zet sterk in op multiprofessioneel werken aan initiatieven die de leefsituatie van oudere personen kunnen verbeteren, en de kwaliteit van leven van oudere personen kunnen verhogen.

4
Diploma of bijscholing

Ben je geïnteresseerd, maar is de tijd die je aan de opleiding kunt besteden, beperkt? Je hoeft je niet aan het modeltraject te houden. Als je niet noodzakelijk het bachelordiploma wilt halen, kun je je voor één of meer onderdelen van de opleiding inschrijven. Als je slaagt voor de examens, kun je vrijstellingen krijgen voor deze onderdelen wanneer je alsnog de volledige opleiding gaat volgen.

5
Meerwaarde voor je carrière

De opleiding verbreedt en verscherpt de kennis die je in je vooropleiding en je beroep of vrijwilligerswerk hebt opgebouwd. Je breidt je beroepskennis uit met nieuwe inzichten en vaardigheden, ook uit andere beroepen en invalshoeken. Dat kan een meerwaarde of opstapje betekenen voor je carrière.

Jobmogelijkheden

Infobrochure!

Download

Odisee heeft best veel expertise op vlak van ouderenzorg- en begeleiding

EXPERTISECENTRUM EXP-O

Meena vertelt haar verhaal

Helikoptervisie

Meena is ergotherapeute in een woonzorgcentrum en heeft nog geen moment spijt gehad dat ze voor de opleiding Psychosociale gerontologie koos.

“De opleiding biedt mij een helikoptervisie om naar de bewoners van het woonzorgcentrum te kijken. Ik denk en werk nu niet enkel meer vanuit mijn eigen discipline. In principe, kan ik alles wat ik geleerd heb binnen de opleiding gebruiken in mijn huidige job.”

Nicole Cant vertelt waarom Psychosociale Gerontologie nuttig is voor haar job

Studente Annet Beijer over Psychosociale Gerontologie

Coördinator Audrey De Decker stelt de opleiding aan je voor