Terug naar overzicht

Bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie

Bachelor-na-bachelor

Psychosociale gerontologie

schrijf je in!

Voortrekkers in werken met ouderen

De Bachelor na bachelor (banaba) Psychosociale gerontologie biedt verdere professionalisering in werken met ouderen. Basisopleidingen kunnen immers maar beperkt inspelen op het proces van ouder worden. De opleiding geeft via een interdisciplinaire benadering antwoord op de zorgvragen van ouderen en op nieuwe uitdagingen voor hun maatschappelijke positionering.

Psychosociale gerontologie is een professionele bacheloropleiding

Heb je ervaring in werken met ouderen en wil je je loopbaan een nieuwe invulling geven? Wil je bijleren over nieuwe werkwijzen voor een passende begeleiding van ouderen? Krijg je in je persoonlijk leven te maken met de zorg voor ouderen en mis je een kader om de vragen en noden van ouderen echt te begrijpen?  De banaba Psychosociale gerontologie benadert ouder worden in al zijn aspecten en sociale dynamieken. Met en voor ouderen leren werken zodat ze ‘succesvol ouder kunnen worden’, dat is het doel.

Je maakt kennis met nieuwe werkwijzen voor een passende begeleiding van ouderen

Ouderen competent ondersteunen vraagt een brede visie en de bereidheid om kennis vanuit verschillende invalshoeken toe te passen. Voor een gepaste zorg, afgestemd op wat ouderen wensen en nodig hebben, moet je over het muurtje van de eigen discipline willen kijken. De banaba Psychosociale gerontologie brengt mensen uit de praktijk bij elkaar en stimuleert hen actief om samen te werken.

Krachtlijnen van de opleiding

Het modeltraject van de banaba Psychosociale gerontologie beslaat twee jaar. De opleiding is opgebouwd uit een basismodule, vier domeinspecifieke modules en een werkveldproject. De basismodule en het werkveldproject organiseren we jaarlijks. De domeinspecifieke modules organiseren we tweejaarlijks. In academiejaar 2016-2017 staan module 1 en module 3 op het programma. Module 2 en module 4 organiseren we in 2017-2018.

Aan de slag met je diploma

Als Bachelor in de Psychosociale gerontologie kun je in talrijke sectoren terecht. De recente evoluties plaatsen niet alleen de ouderen, maar ook de samenleving en de professionelen en vrijwilligers die met ouderen werken, voor uitdagingen. Er is nood aan reflectie, aan een vernieuwd aanbod en aan aangepaste werkwijzen.

Jobmogelijkheden

A little help?

Vraag individuele begeleiding voor een goede studieplanning

STUDIEBEGELEIDING

Meer weten?

Infomomenten
4
Troeven
1
Eén lesdag

Wekelijks is er één dag les op donderdag van 9 tot 17 uur. De basismodule en het werkveldproject organiseren we jaarlijks, de domeinspecifieke modules organiseren we tweejaarlijks.

In academiejaar 2016-2017 staan module 1 en module 3 op het programma. Module 2 en module 4 organiseren we in 2017-2018.

2
Extra bagage

De banaba-na-banabaopleiding Psychosociale gerontologie biedt verbreding én verdieping aan mensen die al een diploma hebben in de sociale sector of die aan de slag zijn in de ouderenzorg.

3
Thematische modules

De opleiding biedt 4 thematische modules aan, elk met een eigen perspectief op ouder worden:

• Module 1: psychologisch-ethische benadering
• Module 2: biologisch verouderingsproces en zorg
• Module 3: maatschappelijke participatie
• Module 4: sociaal-economische benadering

In elke module is een practicum voorzien. Daar leer je je kennis en vaardigheden in concrete opdrachten in de praktijk toepassen.

4
Diploma of bijscholing

Ben je geïnteresseerd, maar is de tijd die je aan de opleiding kunt besteden, beperkt? Je hoeft je niet aan het modeltraject te houden. Als je niet noodzakelijk het bachelordiploma wilt halen, kun je je voor één of meer onderdelen van de opleiding inschrijven. Als je slaagt voor de examens, kun je vrijstellingen krijgen voor deze onderdelen wanneer je alsnog de volledige opleiding gaat volgen.

Een bijkomende opleiding is een extra troef voor je carrière

De opleiding verbreedt en verscherpt de kennis die je in je vooropleiding en je beroep of vrijwilligerswerk hebt opgebouwd. Je leert competente – zij het soms kwetsbare – ouderen nog competenter begeleiden. Je bouwt voort op de kracht van de oudere en bewaakt en bevordert zijn of haar autonomie. Bovendien
kun je je eigen beroepskennis uitbreiden met inzichten en vaardigheden uit andere beroepen en invalshoeken.

Annet heeft geen spijt van haar keuze voor Psychosociale gerontologie

Nicole legt uit wat er zo bijzonder is aan de banaba Psychosociale gerontologie

Een antwoord op al je vragen over de banaba Psychosociale gerontologie