Terug naar overzicht

Sociaal werk

Welkom van 10u tot 14u

Zaterdag 6 maart digitale infodag

Info en aanmelden

Sociale verandering

Als sociaal werker voel je je aangesproken door de levens- en werkomstandigheden van individuen en groepen. Je zet je elke dag in voor meer sociale rechtvaardigheid. Je geeft mensen alle mogelijkheden om sterker in hun schoenen te staan zodat ze ook zélf verandering kunnen brengen in hun leven, op de werkplaats, in het gezin of in de buurt waar ze wonen.

We staan voor je klaar!

Op zoek naar studiekeuzeadvies?

Sos studiekeuze

Brussel als leeromgeving

Net omdat Brussel veel maatschappelijke uitdagingen kent, is het een boeiende omgeving om het beroep van sociaal werker te leren. Wie het in Brussel leert, kan het overal uitvoeren. De sociale ongelijkheid, het samenleven op een beperkte geografische ruimte, de ecologische vraagstukken, maar ook de rijke diversiteit, enthousiasmerende burgerinitiatieven, het brede veld van werkveldorganisaties… In de stad is alles om samen aan de slag te gaan en je tot een sterke professional te vormen.

Iets voor jou?

1
Je kunt de actiekriebel niet onderdrukken als het gaat om mensen in nood.
2
Je wilt gaan voor een loopbaan vol kansen om jezelf te ontplooien.
3
Je behandelt mensen gelijkwaardig maar respecteert hun verschillen.
4
Je kunt goed luisteren als iemand je in vertrouwen neemt.
5
Je vindt dat iedereen recht heeft op een goede job en een veilige plek om te wonen.

Schrijf je eigen verhaal

Kun je je vinden in vier of meer stellingen?

Inschrijven

Infodagen

ik kom
3
Afstudeer- richtingen

Maatschappelijk werk

Meer info

Sociaal- cultureel werk

Meer info

Personeelswerk

Meer info

Fatma Qorlazja, Studente Sociaal werk

"Ik vind de praktijkgerichte opleidingsonderdelen zoals stages en projecten het meest interessant. Tijdens die vakken besef ik telkens weer waarom ik voor Sociaal werk gekozen heb. De opleiding is op verschillende vlakken een goede voorbereiding voor later. Op korte tijd leren we veel bij, zowel maatschappelijk als cultureel en binnen de bedrijfswereld."

5 vakken in de kijker

1
Actie en verandering

Sociaal werkers streven naar sociale verandering en zetten zich in voor mensen en groepen in moeilijke situaties. Dat doe je op een duurzame en creatieve manier. Je kijkt naar veranderingsprocessen, maar ook naar je eigen talenten en hoe je die kunt inzetten om samen met mensen te werken aan een betere leef- en werkomgeving. Kers op de taart is de driedaagse naar Molenbeek.

De opleiding Sociaal werk heeft drie afstudeerrichtingen: Maatschappelijk werk, Sociaal-cultureel werk en Personeelswerk. Aan het einde van je eerste jaar kies je één van die afstudeerrichtingen. Bang om de verkeerde keuze te maken? Niet nodig. Tijdens het eerste jaar laten we je uitgebreid kennismaken met de drie richtingen. Zo kies je sowieso de richting die het best bij jou past. Hier ontdek je alvast de belangrijkste vakken die aan bod komen in de opleiding Sociaal werk. 

2
Brussel project

Werken aan verandering betekent werken aan projecten. Het vak Brussel project is de eerste stap. Je leert hoe je projecten opzet en vorm geeft. De vele Brusselse projecten inspireren je daarbij. Sociaal werk in de stad wordt écht concreet. In de verdere fases van je opleiding werk je in groep met steeds meer autonomie aan diverse projecten. Samen met – of in opdracht van – Brusselse organisaties uit het werkveld.

3
Stad, cultuur en sociaal werk

In Brussel kom je als sociaal werker in contact met een superdiverse bevolking. In dit vak probeer je die diversiteit te begrijpen. Je ontdekt verschillende manieren van kijken naar het leven en de samenleving en stelt ook je eigen referentiekader in vraag. Al snel slaag je erin om situaties ook in andere referentiekaders te plaatsen.

4
Interactie en communicatie

Sociaal werk betekent werken met en voor mensen. Daarom moet je kunnen inspelen op bepaalde situaties, maar ook leren luisteren naar mensen en hun persoonlijke verhalen, drempels en dromen. Je maakt mensen weerbaarder door met hen in interactie te gaan en maakt hen bewust van hun eigen sterktes en uitdagingen. Tijdens dit vak oefen je samen met je medestudenten en docenten vaardigheden als actief luisteren, vragen stellen en argumenteren. 

5
Beroepspraktijk en talentlab

In het eerste jaar proef je van het échte sociaal werk in de praktijk: via de stageweek, vrijwilligerswerk en unieke ontmoetingen met mensen. Je leert niet alleen de boeiende plekken in de stad kennen, je krijgt ook bij verschillende organisaties een blik achter de schermen.  Net omdat je persoon je voornaamste werkinstrument is, is het belangrijk dat je je eigen krachten en valkuilen kent. Binnen het talentlab ga je met jezelf aan de slag. Zo ontwikkel je jezelf tot een zelfbewuste en kritische professional. 

Ga internationaal

Elk jaar verwelkomen we gaststudenten uit buitenlandse partneruniversiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Buitenlandse gastdocenten verzorgen af en toe seminaries en colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Handig, want een internationale stage is een troef op je cv. 

Go international

Na je diploma?

95,1% van de afgestudeerden is na 1 jaar al aan het werk

Aan de slag en verder studeren!

Welke afstudeerrichting je ook kiest, als maatschappelijk werker, personeelswerker of sociaalcultureel werker help je mensen om zich optimaal te ontwikkelen in hun sociale netwerk en onze maatschappij. Onze alumni proberen stuk voor stuk de wereld een beetje beter te maken, elk op hun eigen manier.

Aan de slag of verder studeren?

Persoonlijke begeleiding

1
Je bent géén nummer

Bij Odisee ben je geen nummer. We houden de groepen bewust klein zodat het contact tussen docenten en studenten laagdrempelig blijft. En we zorgen voor individuele coaching op maat. 

2
Proefexamens

Na de herfstvakantie krijg je al de kans om aan enkele proefexamens deel te nemen. Zo maak je kennis met de manier van evalueren in het hoger onderwijs en heb je al een deel van de leerstof verwerkt tegen de kerstexamens. 

3
We volgen je examenresultaten op

Na elke examenperiode buigt ons talentgericht onderwijsteam zich over je studievoortgang en geeft het je advies waar nodig. 

4
360° feedback

Met vragen over je studietraject kun je het hele jaar door terecht bij onze trajectbegeleider. De studentenbegeleider helpt je dan weer bij het organiseren en plannen van opdrachten en leerstof. Leerproblemen, faalangst of functiebeperkingen zijn geen barrière. En we gaan nog verder. Naast docenten, studie- en trajectbegeleiders schakelen we ook medestudenten, professionals én cliënten in bij je begeleiding. 360° feedback is voor ons een ijkpunt bij je evaluatie en coaching.

62% van de starters stroomt door naar het 2de jaar

Ga 100% voor je eigen talent!

Je maakt samen met je docenten en medestudenten een talentprofiel op. Dat krijgt vorm aan de hand van feedback die je krijgt binnen verschillende vakken, stages en projecten. Op basis van jouw talenten maak je doordachte keuzes die je studietraject meer kleur geven. We doen er samen alles aan om je volledig klaar te stomen tot een professional die goesting heeft om in het werkveld te duiken. Wanneer je afstudeert, kun je je talentprofiel laten valideren door het docententeam. Op die manier sta je nog sterker in je schoenen tijdens toekomstige sollicitaties.

Kwaliteitsvol onderwijs

Daar staan we voor!

Meer info

Ines vertelt haar verhaal

“Mijn job is zoveel meer dan ik eerst dacht”

“Ik ben maatschappelijk werker bij een dienst Begeleid Wonen van Huis van Vrede VZW, in het centrum van Brussel. Mijn job biedt me heel veel mogelijkheden en vrijheden. Ik ga op stap met mensen, ik stippel een parcours of een traject voor hen uit en ik neem deel aan verschillende projecten. Mijn job is dus veel meer dan het beeld dat ik ervan had bij de start van mijn opleiding.”

Ines Gallez, alumna Maatschappelijk werk

“Ik wil zoveel mogelijk doen voor de mensen”

“Ik ben groepswerker bij JES vzw en ik probeer in de Brusselse Maritiemwijk samen met een straathoekwerker een jongerenwerking op te zetten. Ik geef ook vormingen om jongeren op te leiden tot wijkanimator, zodat zij zelf activiteiten kunnen organiseren. Mijn takenpakket is heel gevarieerd, maar het komt er altijd op neer dat we zoveel mogelijk proberen te doen voor de mensen van de wijk en liefst mét de mensen van de wijk.”

Glenn Govaert, alumnus Sociaal-cultureel werk

Glenn vertelt zijn verhaal

Céline vertelt haar verhaal

“Wat ik leerde komt dagelijks van pas”

“Ik ben projectopvolger bij VDAB in Brussel. In mijn functie moet ik veel overleggen en onze partners in hun opdrachten coachen. Die vaardigheden heb ik zeker meegekregen vanuit de opleiding, bijvoorbeeld uit het vak Ontwikkeling. Daar hebben we veel coachingstips gekregen die ik nog dagelijks kan gebruiken. Maar ook uit de vakken Groepsdynamica en Sociaal overleg heb ik veel geleerd dat me vandaag regelmatig van pas komt!”

Céline Taillieu, alumna Personeelswerk

Hoog bezoek voor Sociaal werk

Niemand minder dan Koning Filip bezocht Insjalet in Molenbeek, een project waar docenten en studenten Sociaal werk nauw bij betrokken zijn. Inwoners van Molenbeek kunnen er hun levensverhalen vertellen en delen met andere wijkbewoners. Het zijn verhalen van geweld en discriminatie, maar ook van hoop en vertrouwen in de toekomst. Odisee-studenten hielpen mee om de verhalen te verzamelen, te verwerken en er ‘digitale verhalen’ van te maken. Een prachtig project, dat dus ook onze koning niet onberoerd laat!

Project in de kijker

Project 'Meertaligheidsdag'

Tijdens de meertaligheidsdag ervaren studenten dat taligheid in sociaal werk veel meer is dan een goede paper kunnen schrijven of lidwoorden juist gebruiken. In de voormiddag horen ze van experten dat sociaal werkers zich op verschillende manieren moeten leren uitdrukken, bijvoorbeeld t.o. anderstalige cliënten, mensen met een beperking, ouders aan de schoolpoort, vrouwen in Cambodja… In de namiddag gaan ze zelf aan de slag in workshops door en voor elkaar: een cursus gebarentaal, een cursus Arabisch, morsecode…