GE-START: Kwalificerende trajecten voor sociale professionals

GE-START is een opleidingstraject gericht op het versterken van personen die aan de slag zijn binnen de sociale sector en/of die zich willen voorbereiden op de instroom in een opleiding binnen het sociaal agogisch werk (bachelor of graduaat, bv. gezinswetenschappen, sociaal werk, orthopedagogie).

GE-START | EN_AVANT wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en ondersteund door de projectpartners SOM, Vlaams Welzijnsverbond, VIVO, JES en D’Broej. Neem zeker ook een kijkje op de projectwebsite.

Volwassenen in de klas
GE-START | EN-AVANT – Kwalificerend traject voor sociale professionals

Voor wie?

GE-START richt zich in eerste instantie op werkenden:

 • Werkenden die binnen de sociale sector actief zijn zonder passend diploma
 • Werkenden die binnen de sociale sector actief zijn in een technische, logistieke, administratieve,… functie en die zich willen omscholen tot een sociaal beroep
 • Werkenden die buiten de sociale sector actief zijn en die zich willen omscholen

Daarnaast staat het traject ook open voor werkzoekenden die zich willen bijscholen of omscholen.

Toelatingsvoorwaarden

 • Geen specifieke diplomavereisten
 • Taalvereisten: De voertaal van het traject is Nederlands. Om het traject vlot te kunnen volgen is kennis van de Nederlandse taal aangewezen.

Een niveau B1 binnen het Europees referentiekader is aangewezen. Dit staat gelijk aan richtgraad 2 (2.4) van een opleiding NT2 aan een CVO.

Programma

Het programma van GE-START bestaat uit 3 modules van 12 weken met telkens 6 bijeenkomsten van 6u (leergroepen) per module. Deze modules worden als één geheel aangeboden, inschrijven per module is niet mogelijk. Uitzonderingen daarop kunnen worden besproken met de opleidingsverantwoordelijke.

Gedurende het traject komt de deelnemer tweewekelijks samen in een leergroep met leergenoten, onder begeleiding van een leerbegeleider.

Deze leerbegeleider komt om de vier à zes weken langs op de werkplek van de lerende voor het voeren van een leergesprek, samen met de werkplekmentor.

Drie modules

Module 1: De Sociale Professional

Binnen deze module gaan we dieper in op het beroep van de sociale professional, de sociale sector en de verschillende subsectoren. We staan stil bij de grondhouding en de beroepsrollen van de sociale professional, daarnaast komt ook de sociale kaart aan bod.

Module 2: Levenslang Leren

Binnen deze module gaan we dieper in op ‘leren’ op én naast de werkplek. Dit gebeurt via het opbouwen van een persoonlijk portfolio, waarin de deelnemer zijn leer-en werkervaringen, eigen sterktes en valkuilen in kaart brengt.

Binnen deze module is ook veel aandacht voor reflectie op én naast de werkplek.

Module 3: Professioneel handelen

Binnen deze module komen de professionele vaardigheden aan bod die nodig zijn om op een werkplek en binnen de sociale sector aan de slag te kunnen met aandacht voor communicatie en samenwerking.

Vrouw in gesprek

Praktische info op een rijtje

Waar, wanneer, hoeveel kost het, wie moet ik contacteren? Je vindt alle praktische informatie hieronder. 

 • Waar?

  GE-START vindt plaats in Brussel op Campus Schaarbeek, Campus Brussel en op locatie. Exacte locaties worden gecommuniceerd voor aanvang van het traject.

 • Wanneer?

  De opleiding gaat door tussen 1 september 2021 en 30 juni 2022.

  Opleidingsdagen (18 in totaal) vinden tweewekelijks plaats tussen 9u en 16u, telkens op dinsdag of donderdag. We communiceren de concrete data zo snel mogelijk.

  Er zijn geen lesmomenten tijdens de schoolvakanties (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie).

 • Studiegeld

  De kostprijs voor het hele traject bedraagt €55.

 • Diploma en kwalificering

  Tijdens het traject brengt de deelnemer de eigen ervaringen en competenties in kaart. Deze worden aan het einde van het traject getoetst en omgezet in bekwaamheidsbewijzen in de vorm van eerder verworven competenties (EVC’s).

GE-START | EN_AVANT wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en ondersteund door de projectpartners SOM, Vlaams Welzijnsverbond, VIVO, JES en D’Broej.

Onze projectpartners

Overtuigd? Of toch nog iets meer informatie nodig?

Deze opleiding is echt iets voor mij!

Ben je ervan overtuigd dat dit de opleiding is die je zoekt? 

Dan kun je meteen inschrijven.

Meisje - nadenkend