De eerste 1000 dagen: van belang naar beleid en begeleiding

Stellen dat de eerste 1000 dagen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen is als een open deur intrappen. De laatste jaren is gebleken hoe sterk het ‘eerste 1000 dagen’-merk is. Zowel de overheid als organisaties en onderzoekscentra lanceerden talloze initiatieven om de eerste 1000 dagen optimaal te krijgen voor ouder en kind.

De ‘eerste 1000 dagen’, het concept leeft, in de eerste plaats in de hoofden en harten van (aanstaande) ouders. Helaas loopt ook het schuldgevoel als een rode draad door gesprekken met ouders. De impliciete boodschap lijkt te zijn dat je als ouders in deze toekomstbepalende periode jouw kind kunt vormen, of … misvormen.

Op deze Dag van het Gezin willen we uitnodigen tot een debat over het wel en wee van de eerste 1000 dagen. De gedachte dat die eerste 1000 dagen het fundament vormen voor de rest van het leven van je kind, wat doet dat met ouders? Welke gevolgen brengt een sterk (jong) kindgericht beleid met zich mee? En hoe kunnen we gezinnen blijven ondersteunen, ook als die eerste mijlpalen achter de rug liggen?

De eerste 1000 dagen
De eerste 1000 dagen

Iets voor jou?

Ben je actief in de sector van preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning en voel je in de praktijk zowel de voor- als de nadelen van het discours van 'de eerste 1000 dagen'?

Kom je als arts, vroedvrouw of andere (para)medische hulpverlener dagelijks in contact met ouders van kinderen in de periode van de eerste 1000 dagen en wil je meer weten over de psychosociale impact van het discours hierover?

Werk je met kinderen en jongeren in het onderwijs, de jeugdhulpverlening, het jeugdwerk en wil je meer weten over deze thema's?

Volg je het gezinsbeleid op de voet en ben je geboeid door het debat over deze thema's?

Dan is deze studiedag iets voor jou!

Programma

9u: Onthaal met koffie/thee

9u15: Verwelkoming door Kathleen Emmery, coördinator van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen

9u30: Bijdrage over het ‘belang’ van de eerste 1000 dagen, door pedagogen Philippe Noens, Kenniscentrum Gezinswetenschappen en Stefan Ramaekers, KU Leuven

10u10: Bijdrage over het ‘beleid’ rond de eerste 1000 dagen, door Caroline Vrijens, Vlaams Kinderrechtencommissaris

10u50: Bijdrage over de ‘begeleiding’ van gezinnen tijdens de eerste 1000 dagen, door Maartje Luijk, houder van de leerstoel ‘Gezinspedagogiek: ondersteuning bij alledaagse opvoedproblemen’, Erasmus University Rotterdam

11u30: Koffiepauze

12u: Panelgesprek en Q & A over de vraag hoe gezinsbegeleiders het discours over het belang van de eerste 1000 dagen in hun dagelijkse praktijk ervaren en hoe het beleid hier best kan op inspelen.

Met als panelleden:

 • Lieven Verlinde (’t Lampeke)
 • Maud Blondé (CKG Kapoentje)
 • Bert D’Hondt (Raadgever armoedebestrijding kabinet Vlaams minister Dalle Maatschappelijke Integratie) (gevraagd)
 • Gianni Loosveldt (Kenniscentrum Gezinswetenschappen)
 • Moderator: Pascal Debruyne (Kenniscentrum Gezinswetenschappen)

13u: Broodjeslunch

 

Het Strijdschrift

We stellen meteen ook ons ‘eerste 1000 dagen’-boek voor. Een boek dat we opvatten als een strijdschrift: een schrift waar diverse stemmen – van pleegzorg tot kind- en jeugdpsychiatrie, van kinderopvang tot opvoedingstelefoon – hun reflectie over wat goed en minder goed is aan de eerste 1000 dagen ‘in de strijd’ werpen. Deze publicatie is inbegrepen in de prijs van deelname.  

Naar aanleiding van de Inspiratienota Vroeg en Nabij in 2022 publiceerden Philippe Noens en Stefan Ramaekers op 31 mei 2022 het opiniestuk ‘Wat na de eerste 1000 dagen?’ op Sociaal.net. Er kwam veel reactie; het was duidelijk dat het begrip ‘de eerste 1000 dagen’ leefde. Het Systeemtheoretische Bulletin vroeg om dit stuk uit te breiden tot een artikel, dat werd gepubliceerd in SB, jaargang 41, editie 2 (2023). Tegelijk kreeg de idee vorm om de vele stemmen die we hoorden te bundelen. Het boek werd uiteindelijk een (s)t(r)ijdschrift als één van de nummers van het Systeemtheoretisch Bulletin (SB).

We spreken over het boek als een ‘strijdschrift’ omdat de verschillende bijdragen niet alleen tijds- maar ook ‘strijdgebonden’ zijn. Elke bijdrage vertrekt vanuit een bekommernis. Elke auteur wil zijn of haar zorg in de arena gooien, en dit vanuit verschillende invalshoeken: onderzoeks- en beleidsmatig, praktijk-georiënteerd, of meer persoonlijk.

De theoretische reflecties zijn van de hand van Bea Van den Bergh, Hans Van Crombrugge, Nicole Vliegen, Pascal Debruyne, Jan Naert en Rudi Roose, en Gianni Loosveldt en Kathleen Emmery. De sectorgerichte stukken werden geschreven door Ae Ra Van Geel, Annemie Vanelven, Sara Janssens en Sabine Bracke, Annelies Van Acker, Sabine Vermeire, Véronique Wyckaert en Nicky Van Havere. De bijdragen uit gezins- en opvoedingsondersteuning werden opgemaakt door Ilse De Block, Jan-Maarten Dooremont, Karlien Craps, Maud Blondé, Annelies Sterckx en An Piessens. Het boek wordt in- en uitgeleid door Philippe Noens en Stefan Ramaekers.

We hebben ervoor gekozen de bijdragen niet af te grenzen binnen een welbepaalde categorie maar met elkaar in debat te laten gaan, in lijn met het meerzijdige ‘strijdtoneel’ dat het debat over de eerste 1000 dagen is. Een debat waar een wetenschappelijke stem niet boven, maar naast die van een sociale professional én die van gezinnen hoort te staan.

De eerste

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.

 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden
2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen
3. Samenwerkend leren
4. Sociale binding
5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL

Ja, ik schrijf me in voor de opleiding!

Ben je ervan overtuigd dat dit de studiedags die je zoekt?
Dan kun je via onderstaande link meteen inschrijven.

volwassen student en studente