Terug naar overzicht

Orthopedagogie

Overtuigd van je studiekeuze?

Inschrijven doe je gewoon online.

Start je inschrijving

Als ondersteuner-begeleider ga je samen met je cliënt en zijn omgeving op zoek naar de beste manieren om actief mee te draaien in de maatschappij en de levenskwaliteit te verbeteren. In het eerste bachelorjaar ligt de nadruk op bijvoorbeeld jongeren met gedragsproblemen, vluchtelingen en mensen met een beperking. Daarna buig je je over het individu in zijn gezinscontext. Het derde jaar focust zich op het individu in de maatschappij. Je bestudeert problematieken zoals spijbelen, verwaarlozing, mishandeling en bijzondere gezinssituaties. 

We staan voor je klaar!

Op zoek naar studiekeuzeadvies?

sos studiekeuze

Drie pijlers, drie specialisaties

De opleiding is uitgewerkt in drie pijlers, die zich in het derde jaar vertalen in drie verdiepingssporen of specialisaties waaruit je kunt kiezen: creatieve coaching, systeem- en contextgericht werken of sociale inclusie. Die keuze heeft ook een impact op je stage in het derde jaar, want dan ga je je specialisatie concreet toepassen.

Iets voor jou?

1
Je respecteert alle mensen, ongeacht hun achtergrond of nood aan ondersteuning.
2
Je bent bereid om aan je persoonlijkheid te werken via zelfreflectie.
3
Je tenen gaan krullen van onrechtvaardigheid. Je komt op voor wie kwetsbaar is.
4
Je hebt een hart voor mensen, legt vlot contact en kunt goed communiceren.
5
Je blijft altijd mogelijkheden zien, hoe uitzichtloos een situatie soms lijkt.

Schrijf je eigen verhaal

Kun je je vinden in vier of meer stellingen?

Inschrijven

Infodagen

ik kom

Nicky Adams, studente Orthopedagogie

"Op Campus Parnas verloopt het contact tussen de studenten en docenten heel vlot, net als in het middelbaar. De campus is klein, de docenten kennen de studenten en de sfeer is vriendschappelijk. Dat maakt de stap van het middelbaar naar de hogeschool kleiner."

5 vakken in de kijker

1
Agogisch werken

Centraal idee van dit opleidingsonderdeel: een mens heeft groeimogelijkheden. Verandering teweegbrengen in het leven van mensen vraagt een vraaggerichte, stapsgewijze en creatieve aanpak bij je cliënten. Tijdens creatieve en vraaggerichte labo’s leer je om op een deskundige manier veranderingsprocessen te begeleiden. In het tweede semester pas je de kennis en vaardigheden uit de labo’s toe in concrete projecten. 

In Agogisch werken leer je bijvoorbeeld over Inclusie en Methodisch werken. Studenten maakten er twee korte filmpjes over.

Een nieuwe opleiding betekent heel wat nieuwe vakken. Hier ontdek je de belangrijkste vakken die aan bod komen in de opleiding Orthopedagogie.

2
Communicatie voor hulpverleners

Communiceren is essentieel als je mensen coacht. In dit praktijkvak leer je de kneepjes van het vak. We beginnen met bouwstenen als actief luisteren, vragen stellen en argumenteren, en bouwen nadien verder met hulpverleningsgesprekken, waarbij we geen conflicten en crisissen uit de weg gaan. Je oefent met medestudenten, simulanten en zelfs rechtstreeks in de praktijk.

3
Beroepspraktijk en supervisie

Een professionele bachelor betekent veel stages, projecten, verkenning van het werkveld en dus veel interessant volk over onze campusvloer. Bij die ontdekkingstocht krijg je de hulp van een coach, een begeleider van Odisee die je met raad en daad bijstaat. Ook intervisies met medestudenten waarin ervaringen, zorgen en good practices gedeeld worden, behoren tot de mogelijkheden. 

4
Persoonlijk ontwikkelingsplan

Je belangrijkste werkinstrument ben je zelf. Belangrijk dus dat je jezelf goed kent, weet wat je sterktes, maar ook wat je valkuilen zijn. Binnen POP ga je met jezelf aan de slag en groei je beetje bij beetje uit tot een zelfbewuste, kritische en reflectieve professional. 

5
Orthopedagogische vakken

Agogiek, Pedagogiek, Orthopedagogiek en doelgroepvakken geven je de inhoudelijke bagage die je nodig hebt om in de praktijk aan de slag te gaan op een wetenschappelijk verantwoorde manier. 

Ga internationaal

Elk jaar verwelkomen we gaststudenten uit buitenlandse partneruniversiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Buitenlandse gastdocenten verzorgen af en toe seminaries en colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Handig, want een internationale stage is een troef op je cv. 

Go international

Na je diploma?

95,8% van de afgestudeerden is na 1 jaar aan het werk

Aan de slag en verder studeren!

Als bachelor in de Orthopedagogie kun je kiezen uit een grote variatie aan jobmogelijkheden. Nine to five of de flexibiliteit van nachten, vroege en late shiften. Aan huis of in een voorziening of organisatie. Eerder individuele begeleiding of voluit voor leefgroepwerk. Het kan allemaal. Maar ook sociaal ondernemen behoort tot de opties (zelfstandige thuisbegeleider, een eigen coachingspraktijk…).

Aan de slag of verder studeren?

Persoonlijke begeleiding

1
Je bent géén nummer

Bij Odisee ben je geen nummer. We houden de groepen bewust klein zodat het contact tussen docenten en studenten laagdrempelig blijft. En we zorgen voor individuele coaching op maat. 

2
Proefexamens

Na de herfstvakantie krijg je al de kans om aan enkele proefexamens deel te nemen. Zo maak je kennis met de manier van evalueren in het hoger onderwijs en heb je al een deel van de leerstof verwerkt tegen de kerstexamens.

3
Studievoortgang

 Na elke examenperiode buigt ons talentgericht onderwijsteam zich over je studievoortgang en geeft het je advies waar nodig. 

4
Trajectbegeleider

Met vragen over je studietraject kun je het hele jaar door terecht bij onze trajectbegeleider. De studentenbegeleider helpt je dan weer bij het organiseren en plannen van opdrachten en leerstof. Leerproblemen, faalangst of functiebeperkingen zijn geen barrière bij Odisee. Naast docenten, studie- en trajectbegeleiders schakelen we ook medestudenten, professionals én cliënten in bij je begeleiding. 360° feedback is voor ons een ijkpunt bij je evaluatie en coaching.

68% van de starters stroomt door naar 2de jaar

Ga 100% voor je eigen talent!

Al vanaf het eerste jaar maak je een eerste talentprofiel op aan de hand van feedback die je krijgt binnen verschillende vakken, stages en projecten. Je talenten vormen de hefboom om competenties te bereiken. Op basis van die talenten maak je doordachte individuele keuzes die je studietraject meer kleur geven. Binnen het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) werk je verder aan je talentprofiel. We doen er samen alles aan om je volledig klaar te stomen tot een talentvolle professional die goesting heeft om in het werkveld te duiken. 

Kwaliteitsvol onderwijs

Daar staan we voor!

Meer info

Studenten organiseren sportkamp

Elk jaar organiseren studenten Orthopedagogie samen met studenten Lichamelijke opvoeding een sportkamp voor mensen met een beperking. De opvoeders-in-spe ondersteunen en begeleiden de deelnemers, de studenten Lichamelijke opvoeding bereiden de sportactiviteiten voor. Via het kamp leren de studenten focussen op de mogelijkheden van de mensen die ze begeleiden, en niet op hun beperkingen. De ervaring die ze hierbij opdoen, zal hen later nog goed van pas komen.

Lees het krantenartikel

Studenten bouwen eigen website

De eerstejaars Orthopedagogie leerden in enkele inspirerende workshops alles wat ze moeten weten om op een creatieve manier een website uit te bouwen. Communiceren in alle mogelijke vormen is namelijk een belangrijke vaardigheid voor wie later mensen wil ondersteunen. De studenten konden zich verdiepen in het schrijven van teksten of ze konden zich onderdompelen in nieuwe media. Vanaf nu kunnen ze onder de noemer ‘Ortho talk’ op hun eigen website vertellen over het orthopedagogisch project waar ze aan werken.

Eerstejaars winnen award

Studenten winnen publieksprijs van de award ‘Gastvrije Gemeente’

Eerstejaarsstudenten Hao, Fatima en Manon werkten in het kader van een project samen met de jongeren van KAJ De Mug. Ze organiseerden samen met jonge vluchtelingen een werelds eetfestijn en slaagden erin om op een lekkere manier bruggen te slaan tussen mensen. Dankzij dit initiatief werden ze niet enkel genomineerd voor de categorie ‘Verenigingen’, ze wonnen bovendien ook de publieksprijs van de award ‘Gastvrije Gemeente’ van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.