Terug naar overzicht

Opleiding Orthopedagogie

Meer weten over onze opleidingen?

VRAAG JE BROCHURE AAN!

Word gespecialiseerd opvoeder-begeleider

Als gespecialiseerd opvoeder-begeleider ga je samen met je cliënt en zijn omgeving op zoek naar manieren om actief mee te draaien in de maatschappij. De bedoeling is dat je komt tot een betere levenskwaliteit in het leven van alledag. Zowel je cliënt als de samenleving spelen daarbij een belangrijke rol. Tijdens je opleiding verwerf je algemene kennis, train je je ortho(ped)agogische vaardigheden en ontwikkel je attitudes die een gespecialiseerd opvoeder-begeleider nodig heeft.

Cliënt, gezin en samenleving

Al vanaf je eerste bachelorjaar maak je kennis met verschillende doelgroepen. Je leert hoe je hen best ondersteunt. In het eerste jaar ligt de nadruk op individuen met een ondersteuningsvraag, bv jongeren met gedragsproblemen. In het tweede jaar buig je je over het individu in zijn gezinscontext. In het derde jaar verschuift de focus naar het individu in de maatschappij. Je bestudeert onder meer psychosociale problematieken (spijbelen, verwaarlozing...) en bijzondere gezinssituaties.

3
Specialisaties
1
Muzisch-agogisch begeleider

Wist je dat je via een ‘muzische’ taal een dialoog kunt aangaan met cliënten, ook met cliënten die via verbale weg moeilijk te bereiken zijn? Wil je weten hoe je die muzische talen (samen musiceren, werken met beelden, theater en dans) kunt gebruiken? Dan kies je voor deze verdieping. Je leert in de praktijk hoe je muzische werkvormen kunt inzetten binnen een hulpverleningsrelatie om zo een verandering bij mensen te realiseren.

2
Systeem- en contextgericht werken

Een goede ondersteuning vraagt betrokkenheid van de naaste omgeving van je cliënt. In deze verdieping krijg je een goed zicht op de dynamieken die spelen in gezinnen, hoe je je daar als hulpverlener in opstelt, hoe je mensen kunt engageren en waar de gevoeligheden liggen. Ouders, broers, zussen en partners van je cliënt vormen een extra doelgroep waarmee je aan de slag gaat.

3
Sociale inclusie

Mensen zijn knooppunten van relaties, in hun eigen gezin en familie, maar ook breder: in een school, op het werk, in een buurt of vereniging. Aan de slag gaan met een ondersteuningsvraag, betekent dat je mensen de tools geeft om op te komen voor zichzelf. Tegelijk probeer je ook de samenleving te bewegen. Je leert hoe je het verschil maakt als bruggenbouwer, belangenbehartiger en netwerker.

Aan de slag met je diploma

Na je studie Orthopedagogie ga je hulp bieden aan mensen die niet probleemloos functioneren in hun thuis-, woon-, werk- of leefsituatie. Je vindt zonder twijfel werk in de sector. Je kunt bovendien met heel verschillende doelgroepen van uiteenlopende leeftijden aan de slag. Mannen worden met open armen ontvangen: er is een nijpend gebrek aan mannelijke opvoeders-begeleiders.

Jobmogelijkheden

A little help?

Vraag individuele begeleiding voor een goede studieplanning

STUDIEBEGELEIDING

Inschrijven?

Schrijf je in!

Odisee goes international

Studeren, stage lopen of deelnemen aan projecten over de grens

GO INTERNATIONAL

Odisee-studenten stimuleren sociale inclusie

Wat is het verschil tussen secundair en hoger onderwijs?

Odisee-docent stimuleert talent

4
Troeven
1
Persoonlijke ontwikkeling

Je belangrijkste werkinstrument is je eigen persoon. Samen investeren we daarin. We werken aan je professionele houding, de manier waarop je in relatie staat met mensen en contact kunt maken. We stimuleren een kritische blik, eigen initiatief en verantwoordelijkheid.
 

2
Uitdagende leermomenten

Naast de stages die je zelf kunt invullen, organiseren we tal van projecten in samenwerking met het ‘werkveld’. Zo kun je gaan voorlezen in anderstalige gezinnen, een tijdschrift ontwikkelen over een sociaal thema, deelnemen aan een ervaringskamp voor personen met een fysieke beperking, een studiedag over begeleid werk op poten zetten, opvang organiseren voor asielzoekers...

3
Eigen leertraject

Je krijgt veel autonomie om je eigen leertraject uit te stippelen. Je kiest je stages, de thema’s voor je projecten, je verdiepingsspoor, het onderwerp van je bachelorproef… In je derde bachelorjaar leg je nog extra persoonlijke accenten via een aantal keuzevakken. Je krijgt zelfs de kans om een vak in een andere opleiding te volgen binnen Odisee of zelfs binnen de Associatie KU Leuven.

4
Persoonlijke aanpak

Campus Parnas is een kleine, groene en rustige campus in Dilbeek. Zo combineren we de charme van een persoonlijke aanpak en bereikbare docenten, met de nabijheid van de hoofdstad. Brussel ligt op slechts tien minuten met de trein.

Studenten organiseren sportkamp

Elk jaar organiseren studenten Orthopedagogie samen met studenten Lichamelijke opvoeding een sportkamp voor mensen met een beperking. De opvoeders-in-spe ondersteunen en begeleiden de deelnemers, de studenten Lichamelijke opvoeding bereiden de sportactiviteiten voor. Via het kamp leren de studenten focussen op de mogelijkheden van de mensen die ze begeleiden, en niet op hun beperkingen. De ervaring die ze hierbij opdoen, zal hen later nog goed van pas komen.

Lees het krantenartikel

Kwaliteitsvol onderwijs

Daar staan we voor!

Meer info

Kom naar de infodag van 17.03.2018

Alle velden zijn verplicht