Terug naar overzicht

Opleiding Verpleegkunde

Meer weten over onze opleidingen?

VRAAG JE BROCHURE AAN!

Voldoende praktijk en zicht op uitstekende werkzekerheid

Heb je zin om met een theoretische achtergrond zorg te dragen voor mensen en dit een gevarieerde context? De opleiding Verpleegkunde leidt je op tot een professional die middenin de samenleving staat, efficiënt werkt, zorg kan organiseren en die een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. Je raakt bedreven in technische en sociale vaardigheden en wordt voorbereid op tewerkstelling in een grote waaier aan zorgdomeinen.

3
campussen

Bij Odisee studeer je Verpleegkunde in Aalst (Campus Dirk Martens), Brussel (Campus Brussel) of Sint-Niklaas (Campus Waas), drie steden die in Vlaanderen aan de top staan van de gezondheidszorg. Kortom: Verpleegkunde studeren bij Odisee is een ideale carrièrestart.

Campus Dirk Martens Aalst

Campus Brussel

Campus Waas Sint-Niklaas

Kleine groepen

Je komt terecht in een groep of ‘nest’ van 15 tot maximaal 18 studenten, een plaats waar je vertrouwen én de juiste ondersteuning krijgt. Je ‘nestcoach’ is een docent uit de opleiding die je helpt om je leerproces te sturen en je persoonlijke ontwikkeling te ondersteunen, in een veilige maar sterke leeromgeving.

Maximaal 20 contacturen per week

Je hebt 16 tot maximaal 20 contacturen per week. Naast enkele vaste momenten per leergroep plannen we een beperkt aantal hoor- en werkcolleges. Bijkomende colleges kunnen vanuit noden en vragen van de studenten zelf aangeboden worden. Heb je nog extra vragen, dan ga je bij de docent langs tijdens zijn of haar wekelijks spreekuur.

Starten vanuit leernood

In het nieuwe programma spreken we niet over klassieke ‘vakken’ maar over ‘LAB-O’s’. Dat zijn periodes van ongeveer 8 weken, met telkens op het einde een evaluatiemoment.
Je leerproces vertrekt zoveel mogelijk vanuit een probleemstelling, urgentie, werknood of leernood omdat de leerstof dan onmiddellijk betekenisvol is voor jou. Op die manier leer je een gezondheidsprobleem vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

Nieuwe aanpak

In september 2018 starten we in het eerste jaar van de opleiding Verpleegkunde met een totaal vernieuwde onderwijsaanpak. Het nieuwe opleidingsprogramma is kwaliteitsvol, uniek en vernieuwend in Vlaanderen. Het daagt jou als student uit om je grenzen te verleggen en een basis te vinden voor levenslang leren.

 

Jij aan het roer

Vanaf de eerste dag neem je je leerproces zelf in handen. De opleiding Verpleegkunde bij Odisee creëert de ideale leeromgeving voor studenten met verschillende kwaliteiten, talenten, leerstijlen en leernoden. We focussen 100% op je talent en houden rekening met je persoonlijkheid.

Neem je opleiding in eigen handen

Aan de hand van doelgerichte colleges van experten uit de opleiding en het werkveld, practica, feedbacksessies en beoordelingsvrije oefenkansen verwerk je informatie op een zelfgestuurde manier. Daarnaast maak je ook gebruik van een uitgebreide digitale leeromgeving. We bieden de leerstof binnen een LAB-O aan via verschillende werkvormen. Daarin heb je als student inspraak: je kiest verschillende leerwegen om je leerdoelen te bereiken.

De gezondheidszorg wordt steeds complexer. Er komt steeds meer technologie bij kijken, de wetenschap staat niet stil, het werkveld wordt breder en er is een verschuiving van het ziekenhuis naar het thuisveld. Odisee is er helemaal klaar voor en pastte de inhoud van het studieprogramma aan.

Kies voor jouw talenten

Binnen Odisee kiezen we voor een generieke opleiding zonder keuzetrajecten. Elke verpleegkundige heeft nood aan een brede basis. Tegelijk zetten we ook hard in op jouw persoonlijke talenten. Via verdiepende modules, stages en projecten stel je je eigen keuzepakket samen. De keuzevakken zijn bijvoorbeeld  Français médical, medical English, medische beeldvorming, de oudere in de samenleving, het kind in de samenleving of herstelgerichte zorg.

Tijdens het vierjarige opleidingstraject loop je 2.300 uur stage en maak je zowel tijdens de lesactiviteiten als tijdens de stages kennis met de zeven verpleegkundige beroepsdomeinen.

Alles over stage en werkveldervaring

Tijdens skillslabmomenten oefen je zelfstandig en ook thuis schaaf je de theorie en praktische vaardigheden bij met een heel pakket aan digitale ondersteuning.

Infobrochure!

Bekijk

Aan de slag met je diploma

Verpleegkunde is en blijft een beroep met toekomst. Let maar eens op de talrijke vacatures. Door de vergrijzing, de gestegen levensverwachting en de toenemende specialisering in de medische sector blijft er voortdurend nood aan gedreven verpleegkundigen. Een job met toekomst dus!

Jobmogelijkheden

A little help?

Vraag individuele begeleiding voor een goede studieplanning

STUDIEBEGELEIDING

Inschrijven?

Schrijf je in!

Odisee-studenten sturen container met hulpgoederen naar Afrika

Sharon studeert Verpleegkunde

Studenten Verpleegkunde nemen afdeling over in ziekenhuizen

Ontdek de skillslabs van Verpleegkunde!

Marco studeert Verpleegkunde

MUG-verpleegkundige worden?

Odisee goes international

Studeren, stage lopen of deelnemen aan projecten over de grens

GO INTERNATIONAL
7
Troeven
1
Een persoonlijke begeleiding doorheen je opleiding

Je kan beroep doen op het advies van een traject­begeleider, die samen met jou je traject opvolgt en bijstuurt. In het eerste jaar krijg je een persoon­lijke coach toegewezen. Samen met je coach sta je stil bij je persoon­lijke en profes­sionele ontwik­keling. Op de campussen is er veel aandacht voor wie jij bent. Ook tijdens je stages kun je rekenen op een persoon­lijke begeleiding. Daarnaast zijn er tal van onder­steunende diensten zoals studenten­administratie en –begeleiding, een ombuds en vertrouwens­persoon die je persoonlijk kan contacteren indien dat nodig is.

2
In jouw buurt

Verpleegkunde kun je aan Odisee op drie plaatsen volgen: in Aalst, Brussel of Sint-Niklaas. Elke campus heeft een eigen cultuur. Het programma en de competenties die je moet behalen, zijn overal gelijk. Je kiest voor de best bereikbare campus.

3
Leg zelf jouw focus

Vanaf het tweede jaar kun je kiezen voor verdieping en een keuzepakket samenstellen volgens je eigen interesses. In het tweede jaar neem je zes studiepunten op (op een campus naar keuze). In het derde jaar gaat het om drie studiepunten. Je kunt zelfs een opleidingsonderdeel opnemen uit een andere opleiding van het studiegebied Gezondheidszorg bij Odisee.

4
Go international

Odisee is lid van het Florence-netwerk dat 38 hogeronderwijsinstellingen voor Verpleegkunde groepeert in 18 Europese landen. Ook stage lopen in het kader van ontwikkelingssamenwerking is mogelijk, onder meer in Senegal en India. En je kunt altijd op eigen initiatief een stagevoorstel indienen. Een onvergetelijke ervaring!

5
Contacten met het werkveld

De opleiding Verpleegkunde aan Odisee blinkt uit in de contacten met het werkveld. Je krijgt de kans om stage te lopen in een leerzorgcentrum onder de deskundige begeleiding van onze leerzorgcoaches. Daarnaast neem je in je laatste jaar met een aantal medestudenten zelfs een deel van een afdeling over. Zo kan je, net voor je het werkveld instapt, ervaren wat het is om als team verantwoordelijk te zijn voor de zorg.

 

6
Simulatie-onderwijs

Zowel in Aalst, Brussel als Sint-Niklaas krijg je praktijklessen in goed uitgeruste en moderne skillslabs. We hechten veel belang aan simulatieonderwijs, zodat je gericht kunt oefenen. Zo leer je al voor je op stage vertrekt de nodige verpleegkundige vaardigheden. Een troef voor je stageplaats en toekomstige werkgever.

7
Veel stageplaatsen

Voor de opleiding Verpleegkunde voorziet Odisee een gigantisch aanbod aan stageplaatsen: van Oost-Vlaanderen tot Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel, en daarbovenop nog heel veel regionale mogelijkheden.

Laura in Portugal

“Ik loop stage in het ziekenhuis Centro Hospitalar do Barlavento Algarve. Ik dien medicatie toe aan de patiënten, voer bloedafnames uit en help mee bij de communicatie met buitenlandse patiënten.” 

Lees het persartikel!

Frank wint de Bachelorprijs

“Hopelijk kan dit veel mensen in nood helpen”

Odisee-student Frank (50) wint de Bachelorprijs 2017 voor zijn eindwerk Verpleegkunde. Hij werkte een patiëntenformulier uit waarmee interventieteams wereldwijd slachtoffers van rampen veel makkelijker kunnen helpen. "Het formulier is in tientallen talen beschikbaar en laat de taak van hulpverleners een stuk vlotter verlopen."

Lees het persbericht

Kwaliteitsvol onderwijs

Daar staan we voor!

Meer info

Kom naar de infodag van 17.03.2018

Alle velden zijn verplicht