Ergotherapie op maat van volwassenen

Een ergotherapeut werkt aan de revalidatie van mensen die een ongeval hebben gehad of die door andere gezondheidsproblemen tijdelijk of permanent met een handelingsprobleem leven. Via aan-gepaste activiteiten leer jij hen hoe ze opnieuw maximaal zelfredzaam kunnen zijn thuis, op school, het werk en in hun vrije tijd. Als ergotherapeut behandel je dus niet de ziekte maar wel het hande-lingsdefect en de praktische gevolgen die daaruit voortvloeien. Bij Odisee krijg je een brede opleiding waarmee je op veel plaatsen terechtkunt.

Met Odisee Continue bieden wij een uitgebreid aanbod aan iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk ontwikkelen of omscholen.

Odisee Continue opleiding volwassenen avondonderwijs Ergotherapie

Bepaal je eigen studieritme!

 • Persoonlijk studietraject
 • Combinatie mogelijk met je job en je gezin
 • Voorkennis is geen must
 • Oefenen in skillslabs en tijdens stages
 • Op vaste dagen les on campus

Een traject op maat!

De bachelor Ergotherapie omvat 180 studiepunten. Voltijdse dagstudenten doen hier standaard drie jaar over. Als student kun je de opleidingsonderdelen spreiden over een langere periode, zodat je naast je studie ook tijd hebt om andere werk- en privéverplichtingen te vervullen. Afhankelijk van je beschikbare studietijd bepaal je zelf hoelang het duurt om je diploma te behalen. Tijdens een intakegesprek met je studietrajectbegeleider voor de start van je opleiding stippel je je individueel traject uit. Dat kan je bijsturen per semester als blijkt dat je liever meer of minder studiepunten opneemt. Eén studiepunt komt overeen met 25 tot 30 studie-uren.

Hoe worden je lessen georganiseerd?

In je eerste jaar volg je steeds les op de campus op dinsdag en vrijdag. Op die twee vaste lesdagen staan colleges gepland die vaak vaardigheidsonderwijs omvatten waarbij je materialen, toestellen, assessmentinstrumenten … nodig hebt. Er is ook nog een derde lesdag op de campus die je echter ook van thuis uit kunt volgen, live of niet live. De twee overblijvende dagen bestaan uit online colleges en tijd voor het uitwerken van opdrachten. Zo kies je zelf wat bij jou past en wanneer dit jou past. Je colleges bestaan uit hoorcolleges en werkcolleges. Tijdens werkcolleges pas je de theorie uit de hoorcolleges toe. Dat helpt om de leerstof beter te begrijpen en te verwerken.

Begeleide zelfstudie

Theoretische opleidingsonderdelen studeer je thuis, via zelfstudie. Dat betekent dat je hiervoor geen colleges moet bijwonen, al ben je steeds welkom om aan te sluiten bij de reguliere studenten als je agenda dat toelaat. Je verwerkt de leerstof aan de hand van cursusmateriaal, lesopnames, studiewijzers met tips en tricks en onze digitale leeromgeving Toledo. Via die leeromgeving hou je ook contact met medecursisten. Docenten zijn bovendien steeds bereikbaar per mail bij vragen of problemen. Daarnaast voorzien we twee vaste lesdagen per week waarop je vragen kunt stellen en uitleg kunt vragen aan de docenten. In bepaalde gevallen is aanwezigheid verplicht, omdat interactie deel uitmaakt van de leerdoelstellingen. Hou er rekening mee dat je soms ook op andere dagen naar de campus zult moeten komen, bijvoorbeeld voor een project of een tweedaagse. Die data worden gecommuniceerd bij de start van het academiejaar.

Stage

In elke opleidingsfase loop je stage. In de eerste opleidingsfase bestaat de stage uit acht dagen en een tweedaags project. In opleidingsfase 2 en 3 neemt de stage toe. In het derde jaar loop je al drie periodes van acht weken stage (vier dagen/ week). Die voltijdse stages kun je in overleg met de stagecoördinator en de trajectbegeleider veranderen naar deeltijdse stages over een langere termijn. Afhankelijk van de tijd die je kunt investeren in je studies en de praktische haalbaarheid wordt samen met jou bij de start van elk academiejaar een stagetraject op maat samengesteld.

Examens

Je legt je examens af samen met de dagstudenten. Tijdens de kantooruren dus, in januari en in juni. Je houdt hiermee best rekening in je verlofplanning op het werk, al is het soms mogelijk om je examen af te leggen op een inhaaldag. Slaag je niet in eerste zit, dan is er een tweede examenkans in augustus.

Vrijstellingen?

Heb je al werkervaring in de sector? Dan heb je mogelijk recht op vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties of Competenties. Dat wordt bekeken bij het intakegesprek bij de start van het academiejaar. Zeker als je al een bachelor of master hebt behaald, is de kans groot dat je je traject kunt aanpassen en/of verkorten.

Wat zeggen onze studenten?

Laat je overtuigen door onze studenten.

Kenmerken

Wist je dat dit mogelijk was binnen een bacheloropleiding?

 • Heb je al een hoger diploma of relevante werkervaring?

  Heb je al een diploma op zak? Als je een ander hoger diploma of relevante werkervaring hebt, kun je vrijstellingen aanvragen. Contacteer je trajectbegeleider hierover voor meer info.

 • Ondernemen

  Stroomt er ondernemersbloed in jou? Plannen om een eigen praktijk of organisatie te starten? Bij Odisee bieden we je het keuzevak ‘Entrepreneurial Skills’ — kortweg #ESKI — waarin je je businessplan kunt uitwerken. We organiseren ook EntrepreneursCaffees voor al je vragen over ondernemen. En we hebben een heel netwerk van docenten en experten voor advies op maat. Wil je al echt aan de slag tijdens je opleiding? Kies dan het statuut van student-ondernemer.

 • Voltijdse dagopleiding

  Als je werk- en privésituatie het toelaat, ben je als volwassene uiteraard ook welkom om samen met onze reguliere studenten een opleiding te volgen in voltijds dagonderwijs. De kans bestaat dat je recht hebt op vrijstellingen dankzij je eerder behaald diploma of je werkervaring. 

Iets voor jou?

Ergotherapie, iets voor jou?

 • Je legt graag dingen uit en moedigt mensen aan om actief mee te doen.
 • Je bent geboeid door de bewegende, denkende, handelende en voelende mens, kortom door de mens als complex geheel.
 • Je bent vindingrijk en bedenkt graag oplossingen voor grote en kleine problemen.
 • Om een doel te bereiken, geef je het beste van jezelf.
 • Je werkt graag zelfstandig maar samenwerken met een team vind je ook fijn
Meisje - nadenkend
Wat moet je verwachten

Handen uit de mouwen en met de voeten in de praktijk

Ervaring met beperking

Tijdens de EMB-dag leer je zelf wat het is om met een beperking door het leven te gaan. Je komt er in contact met mensen met een beperking en zet je eerste stapjes in blindenvoetbal en rolstoeltraining. Voor veel studenten het hoogtepunt van het jaar.

Gewoon doen!

De co-creatiedagen riepen we om verschillende redenen in het leven: je ontdekt er niet alleen jezelf, maar organiseert ook een activiteitendag voor mensen met een mentale of fysieke beperking. Op die activiteiten dag krijg je meer inzicht in de handelingsproblemen waarmee mensen met een beperking dagelijks geconfronteerd worden.

Leren van elkaar

Als tweedejaars is het jouw taak om je vaardigheden (zoals rolstoelrijden) door te geven aan de eerstejaars. Zij evalueren samen met je docent je capaciteiten als therapeut en coach. Ook in het beroepsleven zul je cliënten vaardigheden aanleren. De eerstejaars oefenen op hun beurt de vaardigheden die jij hen toonde. Als ze slagen voor de praktijktoets, mogen ze na een tijdje zelf optreden als ‘docent’ voor de studenten van andere opleidingen tijdens opleidingsoverschrijdende projecten. Zo leert iedereen van iedereen.

Werken met wereldculturen

Via het Diversiteit en Internationaal Project (DIP) maak je kennis met andere culturen en ga je dieper in op de cultuursensitieve zorg. Je leert onder andere omgaan met diversiteit en ontdekt al snel dat die verrijkend werkt. Ideaal vormt het DIP ook de aanzet voor een internationale ervaring voor elke student. Die kan lang of kort, ver weg of dichtbij zijn. En je campus ligt in Brussel: daar moet je natuurlijk van profiteren. Je kunt er als het ware een internationale ervaring opdoen in eigen land!

Handen uit de mouwen 2
Na je diploma

En wat nadat je je diploma behaald hebt?

Bij Odisee krijg je een brede opleiding waarmee je op veel plaatsen terechtkunt. Want overal waar behoefte is aan training om mensen optimaal te laten handelen in hun omgeving zijn ergotherapeuten nodig. 

Waar kan je aan het werk?

 • Tewerkstellingsbegeleiding
 • Het reguliere en buitengewoon onderwijs, de ondersteuningsnetwerken en maatwerkbedrijven
 • Ziekenhuizen en revalidatiecentra
 • Psychiatrische centra en diensten, crisisinterventiecentra en centra voor geestelijke gezondheidszorg
 • Gezinsvervangende tehuizen, beschut en begeleid wonen, woon- en zorgcentra, lokale en regionale dienstencentra en ziekenfondsen
 • Als zelfstandige in een eigen praktijk of groepspraktijk
Wat na je diploma volwassenen

Onze alumni ontdekten tijdens hun studies de verschillende aspecten van het brede werkveld en gebruiken deze ervaringen bij het kiezen van een job. 

Financiële steun

Ga je als volwassene (opnieuw) studeren, dan heb je in sommige gevallen recht op een vorm van financiële tegemoetkoming. Denk aan opleidingscheques, het Vlaams opleidingskrediet, KMO-portefeuille, een studietoelage van de Vlaamse overheid, een statuut als student-zelfstandige ... Je vindt alle uitleg, voorwaarden en de aanvraagprocedures via de onderstaande pagina's.

Meer tijd voor je studie

Afhankelijk van de plaats waar je werkt en de opleiding die je volgt, heb je mogelijk recht op Vlaams opleidingsverlof, betaald educatief verlof of vormingsverlof. Dat wil zeggen dat je soms afwezig mag zijn van het werk om naar de les te gaan of te studeren, met behoud van loon. Of misschien kom je wel in aanmerking voor tijdskrediet of Vlaams zorgkrediet.

Campus Brussel-Terranova

Op campus Terranova studeer je samen met 3 andere opleidingen gezondheidszorg. De campus herbergt eveneens zorgpartners, waardoor je van bij de start van je studies, contacten met echte patiënten zal hebben. De campus ligt in het centrum van Brussel en is te voet bereikbaar vanuit zowel station Brussel-Noord als Brussel-centraal. 

Ergotherapie is een knelpuntberoep!

Voor werkgevers is het moeilijk om vacatures voor ergotherapeuten ingevuld te krijgen. De toenemende vraag naar ergotherapeuten geeft jou alvast werkzekerheid na afstuderen. Daarnaast werd ergotherapie door de VDAB erkend als knelpuntberoep en kan je ergotherapie studeren als werkzoekende bij de VDAB. Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, rechten en plichten vind je hier

 • persoonlijk studietraject
 • 6
  campussen
 • + 11.000
  studenten
 • 27
  bacheloropleidingen
 • 12
  graduaatsopleidingen
 • 1 op 4
  volgt een opleiding op maat van volwassenen
Meer dan een opleiding

Co staat voor samen, we pakken je studie samen aan!

Werken en studeren combineren is niet vanzelfsprekend. Maar maak je geen zorgen, bij Odisee sta je er niet alleen voor. Wij bieden werkende studenten een hele waaier aan extra voorzieningen. Ontdek waar wij je mee kunnen helpen! 

 

Overtuigd? Of toch nog iets meer info nodig?

Inschrijven

Ben je er helemaal klaar voor en zie je studeren helemaal zitten?