Opvoeding als gedeelde zorg

Positief dialoogvoeren tussen ouders en school

Wil je graag een positieve relatie uitbouwen met ouders/opvoeders? Hoe kan je streven naar een gelijkwaardig partnerschap met ouders?  Hoe kan je, met oog voor diversiteit en de complexiteit van de context, met ouders/opvoeders constructief in dialoog gaan (over opvoedingskwesties)?

Zet ouders niet buiten spel! Maak kennis met ‘Meet the parents’ - onderwijs. Een reflectie-instrument voor schoolteams over contact en dialoogvoeren met ouders over opvoedingswaarden en normen in de klas en op school.

NIEUWE LESDATUM!: 30 april 2024

Opvoeding als gedeelde zorg
Opvoeding als gedeelde zorg

Iets voor jou?

Leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies van het basisonderwijs. De focus van de methodiek is het lager onderwijs maar de inhoud is ook vertaalbaar naar het kleuteronderwijs.

Meet the parents onderwijs

Met deze educatieve methodiek richten we ons op het uitbouwen van een positieve relatie met ouders/opvoeders in het onderwijswerkveld. Aan de hand van concrete, realistische situatieschetsen denken leerkrachten, zorgcoördinatoren en directeurs samen na over positief dialoogvoeren met ouders. De deelnemers zetten een reflectieve bril op en ervaren hoe verschillende perspectieven een ander licht kunnen werpen op een concrete opvoedingskwestie.

Programma

In deze nascholing worden theoretische kaders rond samenwerken en dialoogvoeren met ouders/opvoeders toegelicht. Daarnaast zoomen we in op reflectiemethodieken waar je als school meteen mee aan de slag kan gaan. Het grootste deel van de tijd gaan we concreet oefenen met het ‘Meet the parents’-reflectie-instrument. Vanuit enkele relevante situatieschetsen voor jouw eigen schoolcontext zoeken we naar manieren om de brug te slaan tussen ouders/opvoeders en het schoolteam. We oefenen op verbindend communiceren over opvoedingskwesties.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • kennen theoretische kaders over ouderbetrokkenheid, samenwerking en constructief dialoogvoeren met ouders/opvoeders, met oog voor diversiteit;
 • kennen verschillende reflectiemethodieken om met het schoolteam een gesprek op te zetten rond (gedeelde) opvoedingswaarden en normen;
 • kunnen vanuit het kader van verbindend communiceren een positieve dialoog voeren met het leerkrachtenteam, met het oog op transfer naar dialoogvoeren met ouders/opvoeders van de leerlingen;
 • kennen de methodiek van ‘Meet the parents’ en kunnen aan de slag met actuele situaties met betrekking tot ouderkwesties op de school. Ze kunnen deze situaties met een reflectieve bril bekijken en van daaruit zoeken naar aanknopingspunten voor een constructieve dialoog met de ouders/opvoeders.

Docent

Valerie Diels is master in de Pedagogische wetenschappen (onderwijskunde – orthopedagogiek). Voordien volgde zij een professionele bacheloropleiding kleuteronderwijs. Ze startte haar loopbaan in het hoger onderwijs en deed ervaring op als lector, verbonden aan opleidingen kleuter -en lager onderwijs, orthopedagogie, toegepaste jeugdcriminologie en sociaal-agogisch werk. Naast haar onderwijsopdracht werkte ze als onderzoeker verschillende onderzoeksprojecten uit. Als stagebegeleider coacht en ondersteunt ze studenten in hun praktijkervaringen in het (brede) onderwijsveld. Ze is auteur van het boek Thematisch werken in het basisonderwijs met 6-12-jarigen.

Evelien Gheeraert is master de Logopedie & audiologie. Zij doceert (onder andere) de vakken Communicatie & agogische vaardigheden in de opleidingen kleuter- en lager onderwijs. Aan de hand van rollenspellen, oudergesprekken, … bereidt Evelien de laatstejaarsstudenten voor op hun rol als partner van ouders en lid van een schoolteam. Naast haar onderwijsopdracht heeft Evelien ook een onderzoeksopdracht. Voor haar loopbaan in het hoger onderwijs werkte Evelien als onderwijsondersteuner in diverse Nederlandstalige basisscholen in Brussel. Daar deed Evelien ervaring op met het coachen van schoolteams rond de thema’s taalvaardigheid en ouderbetrokkenheid.

Kleuterjuf

Praktische informatie studeren als volwassene

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven?

Je bent ingeschreven van zodra je je persoonsgegevens bezorgt aan Odisee via het online inschrijvingsformulier.  Je ontvangt een automatische e-mail na ontvangst van deze gegevens. Vanaf dat ogenblik zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Kan ik mijn inschrijvingsgeld spreiden?

In sommige uitzonderlijke gevallen is spreiden van betaling mogelijk. Neem contact op met de administratief verantwoordelijke van de opleiding om dit te bespreken.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn?
 

 • Als je niet aanwezig kan zijn, dien je zo snel mogelijk de administratief verantwoordelijke te verwittigen.
 • Schreef je je in voor een studiedag en kan je niet aanwezig zijn? Indien je dit wenst, kan een collega jouw plaats innemen. Verwittig de administratief verantwoordelijke hiervan.

Wat als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Je dient steeds schriftelijk te annuleren via oae.gent@odisee.be, oae.brussel@odisee.be of rechtstreeks via je opleidingsverantwoordelijke.

Ik volg een postgraduaat of navorming met getuigschrift:

 • Annuleer je tot 15 dagen voor de start van de opleiding, dan dien je een vergoeding van € 50 te betalen.
 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 250 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de start van de opleiding t.e.m. 30 dagen na de startdatum, dan ben je de helft van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 
 • Annuleer je later dan 30 dagen na de start van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Ik volg een navorming met attest van deelname (bv. studiedag):

 • Annuleer je vanaf 15 dagen voor de start t.e.m. 1 dag voor de start van de opleiding, dan ben je € 50 verschuldigd.
 • Annuleer je vanaf de startdatum van de opleiding, ben je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Odisee als inclusieve hogeschool

Odisee staat voor open, toegankelijke leergemeenschappen want deze vormen een krachtige hefboom voor effectief leren. Als we inclusief zeggen, denken we aan:

1. Toegankelijkheid: breed scala lerenden en afstuderenden

2. Vaardig in differentiatie: én uitdagen én ondersteunen

3. Samenwerkend leren

4. Sociale binding

5. Living campus als een open huis

Ontdek hoe Odisee Hogeschool jou kan ondersteunen tijdens jouw studie

 

Digitale leeromgeving

Volg je een langlopende opleiding, dan vind je het cursusmateriaal in de digitale leeromgeving TOLEDO. Ook de communicatie met jou verloopt grotendeels via deze leeromgeving.

Hoe activeer ik mijn Toledo-account?

Handen uit de mouwen volwassenen student LLL
Meisje - luisterend naar muziek
DAT IS LEVENSLANG LEREN

Meer opleidingen op Continue.be

Continue is het online platform voor levenslang leren van de Associatie KU Leuven, goed voor meer dan 1000 professionele en academische opleidingen. Continue is dé website voor iedereen die wil bijblijven, zich persoonlijk wil ontwikkelen of omscholen. 

 • Je kunt kiezen uit korte opleidingen zoals webinars en workshops, en langere trajecten als postgraduaten.
 • Studenten kunnen met een handige zoekfunctie een opleiding op maat vinden.
 • Je volgt de lessen online, op locatie, of gemengd.
 • Continue bundelt alle opleidingen levenslang leren van KU Leuven, LUCA School of Arts, hogescholen Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES.
 • Bekijk het grootste aanbod vervolgopleidingen van Vlaanderen en Brussel op Continue.be!
Continue, dat is levenslang leren