Postgraduaat Kritische pediatrie

NIEUW POSTGRADUAAT!

De Paediatric Intensive Care unit (PICU), ofwel de afdeling Intensieve zorg voor kinderen, staat in voor gespecialiseerde zorg voor kritisch zieke kinderen.

Ben je verpleegkundige en wil je je graag specialiseren om op deze dienst aan de slag te gaan?

Dat kan vanaf academiejaar 2024-2025!

Postgraduaat PICU
Postgraduaat Pediatric Intensive Care (PICU)

Iets voor jou?

De opleiding richt zich tot verpleegkundigen, tewerkgesteld op een PICU, die zich willen specialiseren in zorg voor kritieke kinderen. Je kunt inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt in de verpleegkunde of hiermee gelijkgesteld. Beschik je niet over die vooropleiding en wil je toch graag deelnemen, neem dan eerst contact op met de opleidingscoördinator.

Samenwerking

De opleiding is een gemeenschappelijk initiatief van 4 universitaire ziekenhuizen (UZ Antwerpen, UZ Brussel, UZ Gent en UZ Leuven) en 5 hogescholen (Artesis Plantijn Hogeschool, Odisee Hogeschool, Arteveldehogeschool, HoGent en UCLL).

Programma

Het postgraduaat telt 20 studiepunten en omvat 4 modules van elk 5 studiepunten.

Het programma wordt gespreid over twee academiejaren. Elke module telt 5 lesdagen, telkens een combinatie van online lesdagen en praktijkdagen in het ziekenhuis. Je kan de modules in willekeurige volgorde volgen.

Heb je alle modules gevolgd? Dan ontvang je een postgraduaatgetuigschrift.

In academiejaar 2024-2025

Hemodynamisch - cardio

Start september 2024 (Leuven).

Je ontvangt algemene informatie m.b.t. de organisatie, de rol en evolutie van PICU in het ziekenhuislandschap. Je verwerft kennis m.b.t. hartafwijkingen, aritmieën, pulmonale hypertensie, endocarditis, endocrinologie en bekijkt de mogelijke therapeutische opties.

Respiratoir

Start februari 2025 (Gent).

Je bekijkt de (patho)fysiologie van de ademhaling en de oorzaken van respiratoire insufficiëntie. Alle vormen van beademingsondersteuning en de rol van respiratoire kine worden besproken. Hemoglobinepathieën, postoperatieve aspecten, informatie m.b.t. transplantatie en end-of-life decisions komen ook aan bod.

In academiejaar 2025-2026

Neurologie

Start september 2025 (Antwerpen).

In deze module bespreken we de oorzaken, indicaties en behandeling van neurologisch falen. Neurochirurgie, neuroradiologie, kinesitherapie en revalidatie worden behandeld. Je bestudeert ook algemeen pijnbeleid, farmacologie en medicatie.

Infecties – Sepsis

Start februari 2026 (Brussel).

Je focust op infecties, sepsis en septische shock. De behandeling van gastro-enteritis, zowel medisch als heelkundig, multi-orgaandysfunctie, voeding en monitoring van vitale functies komen ruim aan bod.

Postgraduaat PICU 1

Partners

Blijf je graag op de hoogte van ons opleidingsaanbod?

Volwassen studente